logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

MEA Water Management s.r.o.

www.mea-odvodneni.cz
logo MEA Water Management s.r.o.
27.7.2022
MEA Water Management s.r.o.

Při rekonstrukcích mostů je možné využít prefabrikovaných konstrukčních panelů z polymerického betonu. Tyto prvky, které fungují jako ochranné mostní římsy, slouží současně i jako ztracené bednění při lití betonu.

21.7.2022
redakce

Jedinou vodu, kterou v České republice máme, je ta, která spadne z nebe. Měli bychom se tedy snažit ji maximálně zadržovat. V silně urbanizovaných územích musí tomuto cíli pomoci i technická řešení.

29.6.2022
MEA Water Management s.r.o.

Pro odvodnění místních komunikací byly použity vysoce odolné žlaby MEA DM 2000. Monolitický žlab DM má nátokové otvory integrovány do těla konstrukce a je bezroštový. Při pojezdu aut tedy nevytváří hluk, který by rušil obyvatele.

Polyfunkční objekt Orbis, Nitra, zdroj foto: MOROCZ_TACOVSKY
10.6.2022
MEA Water Management s.r.o.

Žlaby MEARIN F se sníženou výškou pouze 55 mm jsou vhodné pro odvodnění teras, podzemních i nadzemních parkovišť a podobně. Zatížení je možné zvolit podle druhu roštů v rozmezí A15 až D400 kN.

29.5.2022
MEA Water Management s.r.o.

Problémy, které bylo třeba vyřešit pro bezpečné odvodnění, byly spojeny s požadavky na pojezd těžké nákladní dopravy, velikostí a roztažností betonové plochy, se spolehlivostí odvodnění a také s nezvyšováním hluku provozu vozidel.

16.4.2022
MEA Water Management s.r.o.

V průběhu roku 2021 probíhalo dokončování rekonstrukce nádraží Praha – Vršovice. Stavební úpravy byly součástí modernizace železničního koridoru s novou, první čtyřkolejnou tratí v ČR v úseku Praha Hlavní nádraží – Hostivař.

25.12.2021
MEA Water Management s.r.o.

Na konci října 2021 byl slavnostně otevřen nový jihozápadní dálniční obchvat D1 u Prešova na Slovensku. Na této trase jsou také instalovány stovky metrů kompozitních konstrukcí na zábradlích, roštech, poklopech nebo zakrytí zrcadel mostů.

12.12.2021
MEA Water Management s.r.o.

Začátkem prosince bylo za přítomnosti primátora Zdeňka Hřiba slavnostně otevřeno největší vícepodlažní záchytné parkoviště v Praze. Nový parkovací dům na Černém Mostě pojme 886 aut se speciálními místy pro handicapované, rodiče s dětmi, elektromobily, auta na LPG i CNG pohon, motocykly i s uzamykatelnými stojany pro cyklisty. Jeden z nejmodernějších parkovacích domů v Praze ztrojnásobí původní kapacitu parkoviště.

26.11.2021
MEA Water Management s.r.o.

Ve slovenském Pezinoku v druhé polovině roku 2021 probíhá novostavba průmyslové kuchyně. Součástí kvalitního gastro provozu je vhodný způsob svedení odpadní vody z kuchyně.

6.10.2021
MEA Water Management s.r.o.

V areálu River City Prague se finalizují dvě nové kancelářské budovy se zaměřením na skandinávskou architekturu, moderní technologie, zeleň, důraz na zdravé a příjemné pracovní podmínky a k tomu směřující certifikace zdravého vnitřního prostředí. Pracovní prostředí propojuje vnitřní kanceláře s vnějšími terasami a plochami. Při tomto propojení je třeba řešit i bezpečný pohyb osob a způsob odvodnění.

1.10.2021
MEA Water Management s.r.o.

Suterénní prostory nové administrativní budovy Krajského úřadu Vysočina byly prosvětleny tzv. anglickými dvorky MEA MULTINORM. Soustava 35 kusů prefabrikovaných sklepních světlíků MEA MULTINORM 3 v 1 byla instalována na stavbě budovy E krajského úřadu v Jihlavě.

16.8.2021
MEA Water Management s.r.o.

Zadlažďovací poklopy MEA byly instalované na Václavském náměstí v Praze při rekonstrukci dolní části náměstí. Venkovní zadlažďovací poklopy XP jsou určeny na zakrytí technologických vstupů a používají se v kombinaci pro vyplnění venkovní zámkovou dlažbou.

2.8.2021
MEA Water Management s.r.o.

V jihočeských Vodňanech mohou pěší i cyklisté užívat novou lávku, která je vyrobena z kompozitního materiálu. Nosné prvky, zábradlí i rošt jsou z kompozitu, tedy ze směsi polyesterové pryskyřice a skelného vlákna.

26.7.2021
MEA Water Management s.r.o.

Dešťové a úkapové vody při výstavbě nové hasičské zbrojnice v Praze Holešovicích pomáhala vyřešit MEA Water Management komplexně od zachycení vody po předčištění a retenci.

Zdroj: MEA Water
27.6.2021
MEA Water Management s.r.o.

Zachytávání dešťové vody do nádrží různých velikostí je již obvyklá praxe. Umístění nadzemní nádrže kamkoliv do domu nebo na pozemek však někdy bývá oříšek. Výrobce MEA Water Management vyřešil problém s omezeným prostorem různými tvary nadzemních nádrží.

26.5.2021
MEA Water Management s.r.o.

Hodnota dešťové vody není jen o ekonomickém, nýbrž o enviromentálním vyjádření. Co preferujeme? Naším přístupem k dešťové vodě v zastavěném území můžeme přírodě pomoct udržet její standardní cykly. Můžeme zpomalit snižování hladiny podzemních vod nebo zlepšit naše životní prostředí kolem nás.

Zdroj: MEA Water
25.5.2021
MEA Water Management s.r.o.

Pro snadnou instalaci nádrží bez kopání můžeme pro zalévání nebo jiné využití použít nadzemní sloupové a nástěnné nádrže. Přes okapový filtr je část vody z okapového svodu vedena do nádrže, ze které potom můžeme vodu používat na zalévání. Nemusíme tak kopat v zahradě, ale pouze postavíme nádrž k okapu.

Zdroj: MEA Watermanagement
17.5.2021
MEA Water Management s.r.o.

Chytré hospodaření s dešťovou vodou dokáže v letní sezóně výrazně snížit rozpočet domácnosti. Kde všude je možné zachytit dešťovou vodu? Samozřejmě ze zpevněných ploch, ale také tam, kde je pohyb osob nebo vozidel mezi venkovním a vnitřním prostorem domu.

Zdroj: Fotolia.com
10.5.2021
MEA Water Management s.r.o.

Dešťová voda ze střech, příjezdových cest a parkovacích stání se akumuluje do nádrží, nebo se může přímo zasáknout do trávníků nebo záhonků. Ovšem při tomto způsobu nakládání s vodou je třeba vždy myslet na odstranění hrubých, ale i drobnějších nečistot. Vsakovací bloky mají pak delší funkční životnost a voda v nádržích se také méně zanáší a zůstává čistá.

Zdroj: mea-odvodneni.cz
28.4.2021
MEA Water Management s.r.o.

Na hlavním tahu Mělník-Praha silnice č. 9 v obci Kly byl problém s odvodněním komunikace při minimálním podélném sklonu. Při rekonstrukci silnice byl tento problém vyřešen i s pomocí systému obrubníkového odvodnění, který zachytí dešťovou vodu ihned na kraji vozovky a nevytvoří se tak nežádoucí kaluže u chodníku.

Osazení ORL k manipulační ploše L9
24.4.2021
MEA Water Management s.r.o.

Společnost Volkswagen působí na Slovensku již 30 let ve třech výrobních závodech. Ochranou vody, ovzduší a odpadovým hospodářstvím se zabývá její vlastní samostatný útvar. Dopady výrobních procesů na životní prostředí jsou součástí strategie udržitelné výroby a nasazují se proto nejlepší dostupné technologie.

14.4.2021
MEA Water Management s.r.o.

V Benešově byl nově postaven parkovací vícepodlažní dům u autobusového a vlakového terminálu. Vnitřní krytá stání byla odvodněna nízkými vypařovacími žlaby PG 1500 z polymerického betonu s tichým pojezdem. Střešní podlaží bylo odvodněno odlišně, a to nerezovým bodovým odvodněním.

6.4.2021
MEA Water Management s.r.o.

Již třetí objekt pro rozšíření provozu kvasné kapacity cylindrokónických tanků v českobudějovickém Budvaru je odvodněn nerezovými žlaby MEA.

6.4.2021
MEA Water Management s.r.o.

Ve Sportovním a rehabilitačním centru Brumlovka v Praze jsou podlahy u centrálního bazénu, ale také v prostorech sauny nebo rehabilitačních zařízení odvodněny nerezovými štěrbinovými žlaby MEA.

30.3.2021
MEA Water Management s.r.o.

V Brně na ulici Polní finalizuje nová stavba parkovacího domu pro přibližně 110 aut. Je připravena i pro osoby se sníženou pohyblivostí a rodiny s kočárky.

27.12.2020
MEA Water Management s.r.o.

V letních měsících probíhala rekonstrukce a odvodnění mnoha silnic v naší republice i na Slovensku. Stále častěji projektanti i stavitelé používají systém liniového odvodnění pro vozovku i chodníky.

7.10.2020
MEA Water Management s.r.o.

Kompletní řešení pro dešťové i úkapové vody se letos v létě instalovalo na novou stavbu hasičské zbrojnice v Praze Holešovicích. Vnitřní žlaby SV1000 F a odlučovač ropných látek Q 10 l/s zachytávají a čistí vodu z vnitřního stání požární techniky.

30.9.2020
MEA Water Management s.r.o.

Letos v létě proběhla rekonstrukce silnic v historické části Neratovic u Mělníka. Rekonstrukce byla realizována v městské části Lobkovice, která kdysi bývala samostatnou obcí. Pocházel odtud rod Lobkoviců. Žil zde i historik a politik František Palacký, jehož hrob je v areálu, u kterého proběhly stavební práce.

30.9.2020
MEA Water Management s.r.o.

Při výstavbě nové pěší lávky v Praze-Tróji je třeba myslet i na odvodnění na konci mostovek. Při relativně velkém spádu by množství nezachycené vody mohlo způsobit problémy, nehodu cyklisty nebo chodce.

23.9.2020
MEA Water Management s.r.o.

Při výstavbě i modernizaci dálnic se používají nejen rošty na zakrytí zrcadel mostů, ale také kompozitní zábradlí. Na úseku dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem bylo rozhodnuto o použití kompozitního lankového a klasického madlového zábradlí MEA.

23.9.2020
MEA Water Management s.r.o.

Na čistírnách odpadních vod se standardně instalují konstrukční prvky z kompozitních materiálů, např. zábradlí, rošty, poklopy, lávky nebo žebříky. Investor, město Budměřice na Slovensku, požadovalo bezúdržbové řešení, lehké konstrukce a dobré služby.

16.9.2020
MEA Water Management s.r.o.

Sportovní areál v Praze Lysolajích je při rekonstrukci doskočišť a ploch ostatních disciplín vybaven moderními prvky, které se používají také na certifikované atletické stadiony podle IAAF (Mezinárodní asociace atletických federací).

8.9.2020
MEA Water Management s.r.o.

Při probíhající rekonstrukci silnic v obci Libeř ve Středočeském kraji bylo nutné řešit i odvodňování. Vzhledem k podmínkám a umístění podpovrchových sítí v ulici bylo jako nejvýhodnější zvoleno řešení s liniovým povrchovým odvodněním MEA SV s ocelovou ochrannou hranou a litinovým můstkovým roštem D400 kN.

2.9.2020
MEA Water Management s.r.o.

Odvodnění zpevněných ploch centrálního skladu John Deere v Ovčárech je provedeno převážně systémem MEARIN z vysokopevnostního SMC kompozitu. SMC kompozit, tedy sklolaminátem vyztužený plast, se používá v těch průmyslových odvětvích, které mají vysoké nároky na odolnost a trvanlivost materiálu.

26.8.2020
MEA Water Management s.r.o.

Letní areál v Aqualand Moravia na jižní Moravě zvětšuje svoji plochu s vodními prvky na dvojnásobek. Nový vodní svět, divoká řeka nebo rodinný tobogán jsou nově otevřeny již tuto sezónu. Pro bezpečný pohyb dospělých i dětí musí být plochy kolem atrakcí perfektně odvodněny.

12.8.2020
MEA Water Management s.r.o.

Autobusová stání na terminálech i zastávky ve městech patří k nejvíce zatěžovaným pojezdovým plochám. Degradace vozovky a vznik nerovností je častým problémem těchto míst a při dešti se ještě navíc přidává odstřikování vody na chodce a cestující.

5.8.2020
MEA Water Management s.r.o.

V městské zástavbě nelze zpomalit nebo zadržet dešťovou vodu stejně jako v přírodě. Ovšem i zde je třeba vodu udržet co nejdéle, odlehčit kanalizační síti při přívalových deštích nebo poskytnout přirozenou vláhu pro městskou zeleň. Není mnoho možností, jak dešťovou vodu z asfaltových, betonových nebo vydlážděných ploch udržet.

13.7.2020
MEA Water Management s.r.o.

Pro udržení a rozšíření zelené infrastruktury ve městech je potřebné vytvořit dlouhodobé podmínky pro růst zeleně. Zjednodušeně řečeno – stromy a křoviny potřebují životní prostor pro kořenový systém a trvalé zavlažování. V případě ucelených parkových či sadových ploch je řešení snadnější než u zeleně vysázené v ulicích, na náměstích, parkovištích atd.

24.6.2020
MEA Water Management s.r.o.

Dlouhá období sucha ohrožují vysázenou zeleň v zastavěném městském území. Zelená infrastruktura je utlačována konstrukcemi vozovky, chodníků, parkovišť, systémem inženýrských sítí atd. Na kořenový systém je vyvíjen značný tlak a v omezeném prostoru půdy se neudrží dostatek závlahy pro trvalý růst. Značná část stromů časem usychá nebo se výrazně snižuje jejich vitalita.

10.6.2020
MEA Water Management s.r.o.

Obrubníkové odvodnění z polymerického betonu MEA KERB bylo instalováno v chorvatském městě Zabok. Systém obrubníkového odvodnění se často používá ve městech v Čechách i na Slovensku, protože nezasahuje do vozovky a řeší odvodnění i při malých spádech v městské aglomeraci a na rychlostních komunikacích.

1.6.2020
MEA Water Management s.r.o.

V každém servisním středisku pro osobní i nákladní vozy potřebují mít technici zajištěno svedení odkapávající dešťové vody a také zachycení náhodných úkapů oleje z aut. Bez nutnosti vytvoření náročnější dvojité podlahy je možné svést tekutiny do nízkých, systémových žlabů MEA PG EVO. V pracovním prostoru tak nedochází ke znečištění plochy a následně ani ke kontaminaci půdy.

25.5.2020
MEA Water Management s.r.o.

MEA Water Management a firma EMBECO uzavřely společnou dohodu o vývoji a distribuci kompozitních poklopů. Vývoj a výroba poklopů probíhá jako dosud v České republice a všechny výrobky jsou certifikovány a dozorovány akreditovanou zkušebnou TAZUS.

25.5.2020
MEA Water Management s.r.o.

V pivovaru Budvar v Českých Budějovicích se rozšiřuje provoz kvasné výroby a odolné nerezové žlaby jsou zde nutné k odvodnění podlah při provozu a při čištění technologie.

23.5.2020
MEA Water Management s.r.o.

Průmyslové podniky, obzvláště potravinářské, mají vysoké nároky na odvodnění ve svých provozech. Odvodňovací žlaby musí odolávat i louhům a čistícím prostředkům, proto je ideální používat nerezové, vyrobené z oceli třídy 316.

11.5.2020
MEA Water Management s.r.o.

Součástí nedávno dokončené rekonstrukce lázeňského domu Svoboda v Mariánských Lázních bylo také rozšíření wellness provozu. Renovované lázeňské centrum využívá vlastní minerální prameny, léčivé bahno a suchý plyn.

27.4.2020
MEA Water Management s.r.o.

Při výstavbě malých soukromých objektů je třeba myslet na profesionální systém odvodnění. V horském městě Špičák na Šumavě byla v zimě dokončována výstavba rodinného domu.

17.3.2020
MEA Water Management s.r.o.

Od roku 2018 probíhá rekonstrukce a modernizace železničního koridoru Praha Hlavní nádraží – Hostivař, jejíž součástí jsou i rekonstrukce stávajících nádraží, nebo také výstavba zcela nových nástupišť. Rovněž Vršovické nádraží prochází kompletní proměnou, vybudovaly se zde nová nástupiště i podchody.

26.11.2019
MEA Water Management s.r.o.

Na sklepní prostory rodinného domu ve Spálově v okrese Nový Jičín se využilo možnosti prosvětlení a provzdušnění pomocí tzv. anglických dvorků MEA Multinorm. Pod úrovní terénu s použitím výškových nástavců se instalovalo šest světlíků.

26.11.2019
MEA Water Management s.r.o.

Investor rodinného domu ve Spálově v okrese Nový Jičín využil možnosti prosvětlit a provzdušnit sklepní prostory pomocí tzv. anglických dvorků MEA Multinorm. Pod úrovní terénu s použitím výškových nástavců nechal instalovat šest světlíků.

19.11.2019
MEA Water Management s.r.o.

Nedávno byla zbudována retenční suchá nádrž Choltický v povodí Odry proti povodňovým průtokům a pro ochranu městyse Litultovice v okrese Opava. Nádrž má obec ochránit před nebezpečím povodňových vod způsobených přívalovými srážkami.

12.11.2019
MEA Water Management s.r.o.

Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v městě. Ředitelství silnic a dálnic ČR finalizuje stavební práce pro spuštění provozu letos na podzim.

6.10.2019
MEA Water Management s.r.o.

Každý žlab, okapový svod, bodová vpusť a dokonce i rohožka můžou zachytit vodu. V profesionálním odvodňovacím systému může být dále ekologicky předčištěna, shromážděna v podzemních i nadzemních nádržích, postupně uvolňována do půdy, a to i bez aktivní pomoci člověka. Hospodaření s dešťovou může být téměř bezúdržbové. Více zjistíte v nových videích MEA Water Management, specializované společnosti na odvodnění.

Odvodnění pro každý dům i zahradu, foto MEVA
2.10.2019
MEA Water Management s.r.o.

Majitelé rodinných domů a chat můžou využít pro závlahu svojí zahrady doslova každou kapku dešťové vody, kterou se jim podaří zachytit. Každý žlab, okapový svod, bodová vpusť a dokonce i rohožka můžou zachytit vodu.

24.9.2019
MEA Water Management s.r.o.

V regionu Orlicko – Třebovsko vzniká 60 km nových singletracků a dalších cyklostezek vybudovaných z přírodních materiálů. Součástí projektu je i vyřešení infrastruktury a parkoviště se zázemím pro návštěvníky.

17.9.2019
MEA Water Management s.r.o.

Rozsáhlá rekonstrukce autobusového nádraží v Sedlčanech na Benešovsku pokračuje zastřešením nástupišť, celé odbavovací haly, vysokým návozem jednotlivých kamenných vrstev celkové pojezdové plochy a řešením odvodnění. Finální povrch bude realizován v září a budou pokračovat práce na budovách.

14.9.2019
MEA Water Management s.r.o.

Jedna část regionální železniční tratě Strakonice-Volary prošla v úseku Vimperk-Lipka rekonstrukcí. Jihočeská trať sleduje více než polovinou své délky údolí říčky Volyňky a na trase je i nejvýše položená železniční stanice v ČR, nádraží Kubova Huť (995 m. n. m.).

1.9.2019
MEA Water Management s.r.o.

Univerzální - zesílené - vodotěsné. Anglické dvorky s novou konstrukcí jsou až o 20% pevnější než klasické světlíky Multinorm.

31.8.2019
MEA Water Management s.r.o.

Rozšíření školního areálu ZŠ Žižkova na Berounsku obsahuje demolici budovy školky, propojení stávajících budov a dostavbu nového objektu se spojovacím krčkem ve 2. nadzemním podlaží. Součástí nové budovy jsou i hluboké suterénní prostory, do kterých bylo nutné přivést přirozené světlo a vzduch.

24.8.2019
MEA Water Management s.r.o.

Během letošního léta probíhá odvodnění parkovací plochy osobních aut a dokončení vstupní plochy před Národním sportovním centrem v Prostějově. Architekt navrhl pro svůj výsledný záměr optické rozdělení betonové vstupní plochy před halou do systému čtverců.

19.8.2019
MEA Water Management s.r.o.

Černá barva polymerbetonových monolitických žlabů MEA DM byla zvolena pro řešení odvodnění při rekonstrukci zvlněné vozovky Wilsonova mostu v Plzni. Od začátku července 2019 probíhají stavební práce při výměně podkladové vrstvy vozovky, zpětném osazení dlažby, provedení úprav svedení dešťové vody a další úpravy.

15.6.2019
MEA Water Management s.r.o.

Právě dokončovaná rekonstrukce vozovky na průtahu silnice I. třídy/22 u Domažlic je odvodněna téměř 500 m dlouhým obrubníkovým odvodněním MEA KERB. Nepříznivé spádové a podzemní podmínky a také intenzivní provoz neumožňovaly bezproblémové použití klasických silničních vpustí.

8.6.2019
MEA Water Management s.r.o.

Při rekonstrukci parkoviště před areálem Madeta v Plané nad Lužnicí bylo odvodnění vyřešeno se žlaby Mearin Expert 200, které mají dostatečnou kapacitu na odvod veškeré dešťové vody z plochy.

9.4.2019
MEA Water Management s.r.o.

V obci Pila (550 m n.m.) na pomezí Slavkovského lesa byly na podzim 2018 nainstalovány obrubníky MEA KERB, které odvádí dešťovou vodu z nedostatečně spádované vozovky. Systém MEA KERB z polymerického betonu byl pečlivě vybrán po dohodě s projektantem a konzultacích se stavební firmou.

2.4.2019
MEA Water Management s.r.o.

V současné době probíhá rekonstrukce Červeného zámku v Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském regionu. Rekonstrukce bude pravděpodobně probíhat až do roku 2020 a je rozdělena na tři etapy. Nejdříve se řeší statika, nádvoří a vyhlídka, v další fázi střechy a finální část se bude věnovat interiérům.

26.3.2019
MEA Water Management s.r.o.

Průmyslové areály musí již v rámci projektu řešit retenci a vsakování dešťových vod v místě dopadu. V současné době probíhá rozšíření průmyslového areálu pro lehkou průmyslovou výrobu v lokalitě Vesecko na Turnovsku. Řešením pro zachycení vody pro tento druh objektu je instalace retenční galerie MEA o objemu 215 m3.

17.3.2019
MEA Water Management s.r.o.

V Prachaticích probíhá jedna z největších stavebních investic za posledních několik desítek let – rekonstrukce plaveckého areálu a jeho rozšíření o aquapark a wellness centrum. Průběh rekonstrukce odkryl nutnost dalších úprav a investic do technologií v areálu a stavební práce tak probíhají po etapách.

12.3.2019
MEA Water Management s.r.o.

Obytné zóny a silnice v rezidenčních oblastech měst jsou často bez podélného spádu a odtok dešťové vody navíc brzdí i zpomalovací šikany a retardéry. Jednou z takových typických oblastí je zástavba s rodinnými domy na okraji Prahy 9.

1.1.2019
MEA Water Management s.r.o.

V průběhu roku 2018 probíhá rekonstrukce centrální části náměstí Republiky v Soběslavi. Závěrečná etapa je spojena s výměnou chodníků a zpevněných ploch, jejich odvodněním, instalací nového veřejného osvětlení, mobiliáře, nového vodního prvku a úpravou stávající zeleně.

11.12.2018
MEA Water Management s.r.o.

Při výstavbě cyklostezky vedené souběžně se silnicí Klatovy-Sobětice bylo v délce 700 metrů navrženo obrubníkové odvodnění MEA KERB. Obrubníkové odvodnění je výhodné použít v místech s minimálním spádem, nebo v místech, kde se spád nepravidelně mění.

4.12.2018
MEA Water Management s.r.o.

Obec Řitka zahájila přibližně před rokem rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod s cílem zvýšení kapacity zařízení. Vzhledem k postupnému budování nových domů v lokalitě a jejich napojování na kanalizační systém se očekává významný růst zatížení ČOV. Obec zvolila zastřešenou variantu čistírny, aby omezila šíření zápachu do okolních domů.

27.11.2018
MEA Water Management s.r.o.

Při rekonstrukci pěší lávky, která vede přes 13 kolejišť na nádraží v Chomutově, byla demontována původní železobetonová deska a nahrazena kombinací plných kompozitních desek a kompozitních roštů MEA Micromesh s oky 8x8 mm.

23.11.2018
MEA Water Management s.r.o.

Dopravní podnik města České Budějovice uskutečnil výběrové řízení na realizaci krytého odstavného stání pro trolejbusy. Společnost MEA realizovala dodávku odvodňovacích žlabů a řešila způsob odvodnění u odstavného krytého stání pro těžká dopravní vozidla, jako jsou právě trolejbusy.

25.10.2018
MEA Water Management s.r.o.

Největší nemocnice v Olomouckém kraji, Fakultní nemocnice, se rozšiřuje o novou budovu kliniky. Pětipodlažní budova pojme pracoviště II. Interní kliniky a Oddělení geriatrie, včetně lůžkového oddělení s kapacitou 100 lůžek.

18.10.2018
MEA Water Management s.r.o.

Průmyslová zóna je umístěna na východním okraji města Lipníku ve směru na Hranice. Logistický park má v blízkém dosahu dálnici D47 a již od prvních strategických záměrů je počítáno s rozšířením areálu.

11.10.2018
MEA Water Management s.r.o.

Koupaliště v centru města Brna s atraktivním názvem Riviéra bylo po rekonstrukci nově uvedeno do provozu v červnu 2018. Jednou z hlavních motivací k rekonstrukci byl únik vody, který způsoboval rozsáhlé škody v betonových konstrukcích.

27.5.2018
MEA Water Management s.r.o.

Ředitelství silnic a dálnic spravuje nejen 1300 km dálnic a 5800 km silnic I. třídy, ale také vlastní areály středisek SSÚD po celé České republice. Rekonstrukce ploch v jednom z areálů v Ivanovicích na Hané proběhla koncem roku 2017. Součástí rekonstrukce bylo i řešení odvodnění.

11.5.2018
MEA Water Management s.r.o.

Součástí stavebních prací bylo postavení nového železobetonového mostu a nástupiště ve stanici Nebozízek, také nové osvětlení, přístupové schody, zábradlí a nová vstupní brána. Souběžně probíhaly opravné práce v horní i v dolní stanici.

30.4.2018
MEA Water Management s.r.o.

Most Generála Pattona v Plzni z roku 1972 je rekonstruován již od března loňského roku. Jednou ze součástí stavebních prací je i nové řešení odvodnění. Byl zvolen systém liniového odvodnění, které využívá obrubníkové mostní odvodnění MEA Deck.

16.4.2018
MEA Water Management s.r.o.

Na podzim roku 2017 byla dokončena výstavba nové výrobní, skladovací a expediční haly výrobce přírodní kosmetiky a doplňků stravy Topvet v obci Kuřim. Součástí projekčních i stavebních prací bylo vyřešení retence a odvodnění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch.

4.11.2017
MEA Water Management s.r.o.

Součástí rozsáhlé rekonstrukce objektů Hlavního nádraží v Praze bylo i ocelové zastřešení haly nad nástupišti. Práce na opravách střechy byly rozděleny do několika etap, nejdříve byla ocelová konstrukce pískována, opatřena nátěrem a osazená zasklením. Následně probíhala montáž kompozitních roštů a plných krytů na stávající obslužné ocelové střešní lávky. Oprava ocelového zastřešení probíhala pod vedením společnosti Metrostav od roku 2015 do září 2017. Zhotovitel zakrytí kompozitním materiálem byla společnost MEA Water Management s.r.o.

10.10.2017
MEA Water Management s.r.o.

Rychlostní komunikace nebo obytné zóny? Rozdílné typy komunikací potřebují spolehlivě odvést dešťovou vodu při běžných i přívalových deštích. Pokud je malý podélný spád, nebo to vyžaduje jiná situace, je třeba použít liniové odvodnění. Firma MEA Water Management, přední světový výrobce liniových odvodňovacích systémů, má ve svém výrobním portfoliu řadu vhodných výrobků.

2.10.2017
MEA Water Management s.r.o.

MEA Water Management s.r.o. přichází na trh s naprostou novinkou v odlučovačích ropných látek do 10 l/s, TechneauSphere. Jedná se o unikátní výrobek s novou konstrukcí z recyklovatelného polyetylenu, ve kterém je jádro systému zcela nezávislé na korpusu. Samotný koalescenční filtr je také inovativní. Nádobu lze vyjímat a čistit bez rizika vyplavení zachycených látek, je samonosná a odolává mytí tlakovou vodou. Je to výrobek 3v1.

28.9.2017
MEA Water Management s.r.o.

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou na veřejných prostranstvích, budovách a komunikacích má pro správce, obce, místní nebo krajskou samosprávu několik možností řešení.

11.9.2017
MEA Water Management s.r.o.

S končícím horkým a suchým létem se většina majitelů zahrad těší na deštivý podzim. Půda nutně potřebuje závlahu a je dobré se včas připravit na správné hospodaření s dešťovou vodou. Jak co nejdéle udržet vodu na pozemku a nenechat jí jen volně protéct?

7.6.2017
Ing. Jan Ochec, MEA Water Management s.r.o.

V rámci státního dotačního programu „Dešťovka“ je možné pro nákup a instalaci nádrže pro zajištění akumulace dešťové vody určené na zalévání zahrady získat dotaci až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

12.5.2017
MEA Water Management s.r.o.

MEA Water Management s.r.o. přichází na trh s naprostou novinkou v odlučovačích ropných látek do 10 l/s, TechneauSphere. Jedná se o unikátní výrobek s novou konstrukcí z recyklovatelného polyetylenu, ve kterém je jádro systému zcela nezávislé na korpusu. Samotný koalescenční filtr je také inovativní. Nádobu lze vyjímat a čistit bez rizika vyplavení zachycených látek, je samonosná a odolává mytí tlakovou vodou. Je to výrobek 3v1.

23.11.2016
Ing. Jan Ochec, MEA Water Management s.r.o.

U menších ploch investoři stále více sledují zpracování stavebních detailů, finálních povrchů a všímají si i způsobu odvodnění. Mezi jejich požadavky také patří estetické řešení jak odvodnění okolí bazénů, tak i menších pochozích ploch a teras.

22.11.2016
MEA Water Management s.r.o.

Areál Aquaparku v Brně v Kohoutovicích skrývá pod svou střechou tři oddělené vodní plochy bazénů. Mezi 25metrovým plaveckým bazénem, rekreačním bazénem s vodními tryskami, chrliči a vířivkou a samostatným brouzdalištěm je velký pohyb osob.

4.11.2016
MEA Water Management s.r.o.

Kouzlo divadelního světa se v údržbě nemovitostí neodráží. Správci depozitáře vinohradského divadla v Praze museli v nedávné době zrekonstruovat a odvodnit manipulační plochy u historické budovy.

3.11.2016
MEA Water Management s.r.o.

Nový odvodňovací žlab MEA FLUID z SMC kompozitu nabízí projektantům cenově i konstrukčně efektivní řešení ploch, které jsou středně zatěžované. Žlaby MEA FLUID jsou určeny pro bezpečný svod vody systémem liniového odvodnění. Při použití tohoto systému voda urazí ke žlabu krátkou vzdálenost a plocha se dá snadno vyspádovat.

19.10.2016
MEA Water Management s.r.o.

Rajský dvůr v pražském Emauzském klášteře je bez vody, ale jen v místech, kde voda nemá být. Nadpis se snažil ve zkratce vystihnout rekonstrukci, která letos proběhla v prostorách benediktinského kláštera.

Odvodnění terasy rodinného domu v Klánovicích s nerezovým štěrbinovým žlabem RONN Nerez R4200
6.10.2016
MEA Water Management s.r.o.

Nerezové odvodnění se používá pro potravinářské a gastro provozy nebo například v chemickém průmyslu. Je určeno převážně do vysoce zátěžových a vlhkých prostředí. Také pro všechny plochy s nároky na hygienu, ale i pro plochy s požadavky na estetické a designové řešení.

24.8.2016
MEA Water Management s.r.o.

Světlo ve sklepě není jen o elektřině a svítících žárovkách. Vzduch ve sklepních nebo suterénních místnostech není jen o ventilátorech a řízeném větrání. Naopak, cesta k přívodu čerstvého vzduchu a přirozeného světla je jednoduchá - stačí si pořídit anglický dvorek. Ne, není třeba se přestěhovat na britské ostrovy, ale pořídit si sklepní světlík, tzv. anglický dvorek.

6.6.2016
MEA Water Management s.r.o.

Vzhled a požadavky na zatížení jsou prioritní kritéria pro výběr odvodňovacího systému. Ale v případě extrémního zatěžování se musí projektant i stavitel spolehnout na konstrukci, odolnost a druh materiálu, ze kterého jsou žlaby vyrobeny.

4.5.2016
MEA Water Management s.r.o.

Odvodnění vysoce zatěžovaných dopravních ploch a komunikací jako jsou rychlostní silnice a dálnice, autobusové zastávky, železniční přejezdy, tramvajové pásy, zkušební a závodní dráhy a také letiště, vyžadují odvodňovací systémy s nejvyšší únosností.

27.4.2016
MEA Water Management s.r.o.

Stav komunikací závisí nejen na kvalitě stavby, ale je ovlivňován i počasím. Na projektovou dokumentaci připravovaných staveb se vypracovává bezpečnostní audit. Jedním z parametrů je i rychlost stékání vody za deště.

27.4.2016
MEA Water Management s.r.o., Ing. Jan Ochec

Podle statistik bezpečnosti silničního provozu jsou nejčastější příčinou vzniku dopravních nehod člověk a jeho chování, potom technický stav a spolehlivost vozidla a třetí v pořadí je stav komunikace a prostředí kolem ní (návrhové prvky, značení, pevné překážky a odvodnění).

15.3.2016
MEA Water Management s.r.o.

Rychlost stékání vody z povrchu vozovky, parkovišť a komunikací je jeden z parametrů bezpečnosti provozu. Obyvatelé měst to nevnímají, pokud mohou „suchou nohou“ přejít přes silnici a chodit po chodníku. Pocítí, že něco není v pořádku, pokud je chodník v zóně ostřiku ze stojící dešťové vody na silnici nebo musí překračovat kaluže na přechodu.

27.11.2015
MEA Water Management s.r.o.

Letošní suchý rok nás poučil, že se musíme mnohem více zamýšlet nad tím, jak správně hospodařit s vodou. A to nejen se zdroji podzemních vod, ale i s dešťovou vodou. Když už zaprší a voda je na našem pozemku, nemusíme jí nechat odtéct rovnou pryč. Můžeme jí využít pro přirozenou a bezúdržbovou závlahu půdy.

6.11.2015
MEA Water Management s.r.o.

Při projektování pozemních komunikací skladových areálů, rozsáhlých parkovišť a příjezdových cest k průmyslovým zónám musí být splněny platné normové požadavky, technické předpisy a technické kvalitativní podmínky podle resortních předpisů Ministerstva dopravy. Jednou z podmínek je vyřešení správného odvodnění komunikací.

12.10.2015
MEA Water Management s.r.o.

Letošní léto změnilo barvu velké části travnatých zelených ploch kolem nás na žlutou. Tam, kde nebyla půda na nárazové prudké deště připravená, nestihla zemi přinést skoro žádný užitek. Pokud je na zahradě dobře vyřešeno vsakování dešťové vody, je lepší šance na zadržení „rychlé“ vody v půdě a také doplnění zásoby podzemních vod. Navíc rychlý odtok vody z velkých území způsobuje povodně. Vsakování a retence vody má tedy i bezpečností význam.

5.10.2015
MEA Water Management s.r.o.

Pro šetření vodou a pravidelnou péči o zahradu je dobré myslet včas na zachytávání a akumulaci dešťové vody. Pokud chceme využít jen dešťové vody ze střechy a sbírat vodu do nadzemních nádrží u okapů, nemusíme si k našemu domu postavit jen bílý barel.

3.10.2015
MEA Water Management s.r.o.

Při revitalizaci Karlínského náměstí v Praze projektanti řešili mj. hospodaření s dešťovou vodou. V Karlíně je rozsah znečištěných zpevněných ploch, jako jsou chodníky, silnice apod. příliš velký, než aby se dešťová voda mohla svést rovnou do zeleně. Pro ekologické řešení byl vybrán systém RONN Solution.

28.9.2015
MEA Water Management s.r.o.

Pro městskou zástavbu, ale také pro odvodnění mostů je naprosto ideální použít obrubníkové odvodnění. Nezasahuje do vozovky, i při nulovém spádu komunikace je voda odvedena ihned z vozovky a netvoří se tak žádné kaluže

24.9.2015
MEA Water Management s.r.o.

S končícím horkým a suchým létem se většina majitelů zahrad těší na deštivý podzim. Půda nutně potřebuje závlahu a je dobré se včas připravit na správné hospodaření s dešťovou vodou. Jak co nejdéle udržet vodu na pozemku a nenechat jí jen volně protéct?

21.9.2015
MEA Water Management s.r.o.

Jednoduché linie štěrbinového žlabu TSH podpoří design architektonického návrhu náměstí. Zcela unikátní štěrbinový žlab s označením TSH se používá v kombinaci se žlaby MEARIN.

16.9.2015
MEA Water Management s.r.o.

Odvodnění komunikací v městských aglomeracích již není jen o uličních vpustích. Při použití liniového odvodnění voda urazí ke žlabu krátkou vzdálenost, vozovka se dá snadno vyspádovat a při správné volbě systému lze žlab použít také jako architektonický prvek.

28.5.2015
MEA Water Management s.r.o.

Odvodnění komunikací v městských aglomeracích již není jen o uličních vpustích. Nároky na kvalitu provedení, spolehlivost a estetiku se neustále zvyšují. Dešťová voda se musí dostat z komunikace nebo zpevněných ploch co nejdříve a při překonání co nejkratší vzdálenosti.

14.5.2015
MEA Water Management s.r.o., Ing. Jan Ochec

Liniový odvodňovací systém RONN Water Management spolehlivě zajišťuje provozní bezpečnost komunikací tím, že plynule a rychle odvede vodu i při velkém množství srážek. Na silnicích nevznikají žádné kaluže. Hospodárný a efektivní odvodňovací systém je jednou z podmínek dlouhodobé životnosti komunikací.

27.1.2015
MEA Water Management s.r.o.

Při výstavbě každé budovy má stavitel a projektant povinnost vyřešit správné hospodaření s dešťovou vodou na pozemku. V české legislativě tuto problematiku řeší norma vodního hospodářství TNV 75 9011 a udává jako prioritní technický způsob odvodnění vsakováním s minimalizací pouštění dešťové vody do kanalizačního řádu.

19.11.2014
MEA Water Management s.r.o.

V minulém a letošním roce proběhlo několik úspěšných realizací odvodnění mostní vozovky pomocí obrubníkových prvků RONN DECK z recyklovaného kompozitu, které vynikají rázovou houževnatostí.

Systém polymerbetonových žlabů je speciálně vyvinutý pro odvodnění parkovišť,  patrových a podzemních garáží.
4.9.2014
MEA Water Management s.r.o.

Systém polymerbetonových žlabů je speciálně vyvinutý pro odvodnění parkovišť, patrových a podzemních garáží. Montáž je snadná a bez velkých zásahů do konstrukcí podlah a stropů. Systém je bez pohyblivých částí a je tak zajištěn bezhlučný provoz.

31.7.2014
MEA Water Management s.r.o.

Ochrana kanalizačních systémů před zpětným zaplavením od společnosti RONN Water Management.

25.4.2014
MEA Water Management s.r.o.

Ucelený systém odvodňovacích žlabů MEARIN je vyrobený z inovativního vysoko pevnostního MEA SMC kompozitu. SMC znamená sklolaminátem vyztužený plast a používá se v mnoha různých oblastech s vysokými nároky.

18.4.2014
MEA Water Management s.r.o.

Ke dni 1.2.2014 došlo ke sloučení obchodních firem MEA česká Republika s.r.o. a RONN Drain Complet s.r.o. Nově vzniklý subjekt RONN Water Management s.r.o. přebírá veškeré aktivity obou společností.

17.2.2014
MEA Water Management s.r.o.

Navrhneme nejvhodnější řešení s ohledem na požadavky, umístění a parametry. Řešení zpracujeme a předáme kompletní dokumentaci včetně výkresů a výpisu materiálu.

18.6.2013
MEA Water Management s.r.o.

Novinka společnosti RONN DRAIN COMPLET s.r.o. Systém OPTI-DRAIN je certifikovaný drenážní systém vyznačující se lehkou instalací a manipulací, který přináší trvalou hodnotu při odvodu spodních vod dál od objektu.

8.2.2013
MEA Water Management s.r.o.

Štěrbinový odvodňovací systém RONN Funnel je určený převážně pro odvodnění vysoce zátěžových ploch s požadovaným zatížením D400, E600 a F900 kN.

17.8.2012
MEA Water Management s.r.o.

Nerezové odvodnění znamená veškeré odvodnění pro gastro provozy, potravinářský nebo chemický průmysl, sprchové a koupelnové žlaby a vpustě. Nerezové vpusti, nerezové žlaby nebo vany s protiskluzovým roštem.

9.8.2012
MEA Water Management s.r.o.

RONN nabízí zatravňovací tvárnice PRATO, lehké odvodňovací žlaby NICE100 nebo RONN SELF ECO 100, anglické nebo sklepní dvorky. Pojízdné litinové poklopy a litinové dvorní vpustě, stejně jako rohožky s vanou.

8.8.2012
MEA Water Management s.r.o.

V posledních několika letech se stalo oblíbeným řešením odvodňovat rozlehlé zpevněné plochy pouze úzkou štěrbinou, která neomezuje estetické ztvárnění celku. Firma RONN vyrábí a dodává nerezové štěrbiny v kombinaci s polymerbetonovými žlaby umístěnými pod nimi v konstrukci vozovky.

30.7.2012
MEA Water Management s.r.o.

Liniový odvodňovací systém z polymerického betonu. Žlaby s litinovým nebo ocelovým roštem pro zatížení A15 kN, B125 kN, C250 kN, D400 kN, E600 kN, F900 kN. Odvodňovací žlaby ve spádu dokáží odvodnit i velké plochy.

20.7.2012
MEA Water Management s.r.o.

15 let se firma RONN zabývá nerezovým odvodněním v potravinářských, chemických a dalších provozech. Nerezové vany, žlaby a vpusti jsou vždy individuálně uzpůsobeny pro jednotlivé aplikace. Podle bohatých zkušeností se navrhují jiná řešení pro žlaby v pivovarech a jiná pro velkokuchyně.

12.7.2012
MEA Water Management s.r.o.

Firma RONN na trh rozšířila sortiment o bazénové rošty RONN MONO. Rošty se mohou dodávat společně s bazénovými žlaby nebo zcela samostatně. Segmenty jsou dlouhé 500 mm v rovném provedení.

19.8.2011
MEA Water Management s.r.o.

Podívejte se na instalaci firmy RONN - umístění štěrbinových žlabů s asymetrickým vtokem na bytovém domě v Praze.

19.10.2010
MEA Water Management s.r.o.

Pro rodinné domy i průmysl nabízí firma RONN ucelený program přečerpávacích stanic. Menší čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylenu vstřikováním a vynikají vysokou pevností a spolehlivostí. Malé STAR270 pro domácnosti, které lze vybavit jedním nebo dvěma čerpadly a které uložit volně v budově. Všechny stanice jsou samonosné a jsou vhodné i pro uložení v pojezdných komunikací.

3.7.2010
MEA Water Management s.r.o.

Stylové venkovní nádrže na využití dešťové vody na zahradě. Sloupové a "Amfora" nádrže zkrášlí Vaši zahradu, přinesou užitek a úsporu peněz.

1.7.2010

V TZB-katalogu je nově zařazen přehled výrobků firmy RONN DRAIN COMPLET - odvodňovací systémy, nerezové systémy, vpustě, vsakovací systémy, odlučovače a přečerpávací stanice.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.