logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Odvodnění ulic má více řešení

Odvodnění komunikací v městských aglomeracích již není jen o uličních vpustích. Nároky na kvalitu provedení, spolehlivost a estetiku se neustále zvyšují. Dešťová voda se musí dostat z komunikace nebo zpevněných ploch co nejdříve a při překonání co nejkratší vzdálenosti. Při dešti se chodci nemůžou brodit v potocích vody nebo být postříkaní proudem vody, když auta projíždějí kalužemi.

Řešením je liniové odvodnění

Voda urazí ke žlabu krátkou vzdálenost, vozovka se dá snadno vyspádovat a při správné volbě systému lze žlab použít také jako architektonický prvek. Je ovšem třeba zvolit vhodný systém s ohledem na konkrétní situaci. Pokud je šíře sortimentu dostatečně obsáhlá jako má RONN-MEA Water Management s vlastní výrobou v Plzni, není příliš obtížné nalézt to správné řešení.

Žlaby pro městské komunikace a pěší zóny

Obr. č. 1: Žlab MEARIN z vysoce pevnostního SMC materiálu pro městské komunikace
Obr. č. 1: Žlab MEARIN z vysoce pevnostního SMC materiálu pro městské komunikace

Asi nejběžnější systém používaný pro odvodnění městských komunikací je MEARIN (obr. č. 1). Žlab z vysoce pevnostního SMC materiálu v šířkách 100 až 300 mm se širokou škálou krycích roštů. Vlastnosti zcela unikátního kompozitního materiálu umožňují použít žlaby MEARIN i v těžce zátěžových plochách a patentované uchycení roštů STARFIX zajistí snadnou údržbu. Díky své nízké hmotnosti a pevnosti také urychlí montáž.

V kombinaci se žlaby MEARIN se používá zcela unikátní štěrbinový žlab s označením TSH (obr. č. 2, 3, 4). Ocelový žárově pozinkovaný štěrbinový kryt s příčnými žebry je certifikován až pro zatížení E600 kN. Je možné jej použít nejenom pro pěší zony nebo náměstí, ale také na plochy s těžkou zátěží. Příčná žebra lépe zachycují vodu a také zabraňují zapadávání větších předmětů do štěrbiny. Snižují tak nároky na pravidelnou údržbu. Štěrbiny TSH svými rozměry a tvarem jsou také přátelské k cyklistům a úzkým střevícům.

 
Obr. č. 2: Ocelový šterbinový žlab TSH (RONN)
Obr. č. 2: Ocelový šterbinový žlab TSH (RONN)
Obr. č. 3: Štěrbinový žlab TSH v průběhu instalace
Obr. č. 3: Štěrbinový žlab TSH v průběhu instalace
Obr. č. 4: Žlab TSH i přes úzký rozměr snese zatížení až E600 kN
Obr. č. 4: Žlab TSH i přes úzký rozměr snese zatížení až E600 kN

Obr. č. 5: Jednoduché linie štěrbinového žlabu TSH podpoří design architektonického návrhu náměstí
Obr. č. 5: Jednoduché linie štěrbinového žlabu TSH podpoří design architektonického návrhu náměstí

Samotný žlab se štěrbinou je možné optimalizovat podle množství zachycované vody správnou volbou šířky. Při velkém množství vody nebo velké vzdálenosti ke kanalizaci lze použít žlab šířky 100 až 200 mm. Použitím správné velikosti optimalizujeme náklady a efektivitu systému.

Obr. č. 6: Monolitický žlab DM pro největší zátěž na komunikacích
Obr. č. 6: Monolitický žlab DM pro největší zátěž na komunikacích

Pokud projektant musí řešit odvodnění ploch, které jsou maximálně zatěžovány dopravou, potřebuje mít k dispozici prvky s nejvyšší únosností. Správnou volbou je pak systém DM 1000-1500-2000 (obr. č. 6).

Monolitický žlab z polymerického betonu extra pevné konstrukce je určený pro intenzivní provoz jako jsou železniční přejezdy, autobusové zastávky a další. Používá se všude, kde by jiné řešení neobstálo.

Odvodnění vozovek a mostů s nulovým spádem

Obr. č. 7: Obrubníkové odvodnění na autobusovém nádraží v Náchodě
Obr. č. 7: Obrubníkové odvodnění na autobusovém nádraží v Náchodě

Pro městskou zástavbu, ale také pro odvodnění mostů je naprosto ideální použít obrubníkové odvodnění. Nezasahuje do vozovky, i při nulovém spádu komunikace je voda odvedena IHNED z vozovky a netvoří se tak žádné kaluže. Zcela vymizí problém propadlých vpustí od těžké dopravy a údržba vozovky je také snažší. Čištění vpustí se provádí na chodníku, takže není třeba omezovat provoz. Systém RONN KERB a RONN DECK je zcela unikátní (obr. č. 7) nejen svými materiálovými vlastnostmi (kompozitní žlaby z recyklátů), ale také technickým řešením. Tři vtoky na půl metru zvyšují účinnost žlabů hlavně při prudkém dešti. Volbou z několika hloubek/výšek žlabů můžeme jednotlivé větve táhnout i na velikou vzdálenost bez nutnosti napojení na kanalizaci. Pro obrubníkový systém RONN KERB lze také upravit vtokové otvory pro výšku chodníku 125 nebo 150 mm, popřípadě i jiný atypický rozměr.

Pro komplexní řešení, nejen žlabů, ale také celé problematiky dešťových vod je dobré se obrátit přímo na zkušený tým projekčních specialistů. Návrh žlabů (zachycení vody) je jen první stupeň komplexního řešení RONN Solution. Následuje regulace, čištění a vsakování nebo retence. To vše je součástí projekčního servisu RONN Solution pro navržení uceleného bezpečného a funkčního řešení odvodnění, který je zdarma. Podrobné informace o řešení a servisu na www.ronn.cz.

Autor: Jan Ochec


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.