logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Odvodnění obytných zón bez podélného spádu v Praze 9

Obytné zóny a silnice v rezidenčních oblastech měst jsou často bez podélného spádu a odtok dešťové vody navíc brzdí i zpomalovací šikany a retardéry. Jednou z takových typických oblastí je zástavba s rodinnými domy na okraji Prahy 9.

Návrh vyřešení odvodnění realizoval projekční servis výrobce podle hydraulického posouzení lokality. Technici zvolili systém podélných polymerbetonových žlabů (MEA EN1500) se spádovaným dnem. Díky žlabům nebylo nutné rozšiřovat dešťovou kanalizaci v ulici, kde byly navíc komplikované komunikační sítě. Tyto žlaby EN1500 mají litinovou ochrannou hranou a jsou navržené pro zatížení D400 až F900 kN podle použitého litinového roštu. Polymerbetonový materiál vydrží nejen zátěž pojezdu vozidel, ale i zimní údržbu. Způsob zabudování žlabu bez přechodového schodu i rastr roštu je bezpečný nejen pro cyklisty, ale i pro pohyb dětí.

více o systémech MEADRAIN EN1500


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.