logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Obrubníkové odvodnění s protiskluzovým povrchem na autobusovém terminálu

Výstavba autobusového terminálu v Benešově v přímém sousedství železničního nádraží využívá bezpečného odvodnění usnadňující pohyb cestujících.

Instalace liniového obrubníkového odvodnění zajišťuje svod dešťové vody i z plochy s nulovým spádem. Nevznikají tudíž kaluže, ze kterých by mohlo dojít k ostřikování chodců.

Druhým prvkem, který zvyšuje bezpečný nástup a výstup osob, je protiskluzová úprava nášlapné hrany obrubníkového odvodnění MEA BUS KERB. V Benešově je instalován systém z polymerického betonu se zvýšenou výškou 18 cm. Součástí odvodnění terminálu jsou také monolitické žlaby DM1500 a v podchodech žlaby MEA s litinovým roštem.

Na fotografii jsou vidět obrubníkové žlaby MEA BUS KERB ještě před položením finální asfaltové vrstvy. S otevřením terminálu se počítá ještě v letošním roce 2020. Liniové odvodnění připravil projekční tým MEA.

Video a technické podrobnosti o obrubníkových systémech MEA KERB.
MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.