logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Autobusový terminál se brání kalužím monolitickými žlaby

Autobusová stání na terminálech i zastávky ve městech patří k nejvíce zatěžovaným pojezdovým plochám. Degradace vozovky a vznik nerovností je častým problémem těchto míst a při dešti se ještě navíc přidává odstřikování vody na chodce a cestující.

V případě liniového odvodnění se dá vzniku kaluží předejít tím, že se do styku hrany chodníku a silnice vloží monolitický žlab MEA DM. Žlab z polymerického betonu je konstruovaný pro zátěže až F900 kN a je odolný vůči příčným i podélným přejezdům těžkých vozidel. Této technické možnosti využili při rekonstrukci autobusových stání v Týnci nad Sázavou. Navíc jejich tichý přejezd nezvyšuje hlučnost místa. Zastávky jsou doplněny podélným odvodněním se žlaby MEA DM1000-1500-2000. Díky své konstrukci jsou vhodné nejen na zátěžové plochy, ale i pro rychlostní a městské komunikace.

Více informací o možnosti využití monolitických systémů DM.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.