logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Moderní odvodnění zpevněných ploch a komunikací

Liniový odvodňovací systém RONN Water Management spolehlivě zajišťuje provozní bezpečnost komunikací tím, že plynule a rychle odvede vodu i při velkém množství srážek. Na silnicích nevznikají žádné kaluže. Hospodárný a efektivní odvodňovací systém je jednou z podmínek dlouhodobé životnosti komunikací.

Odvodnění dálnic a rychlostních silnic

Během posledních let významně vzrostlo zatížení dopravních cest vlivem stále intenzivnější silniční těžkotonážní přepravy. Důležitým hlediskem dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti silnic a dálnic je volba vhodného, správně dimenzovaného a hospodárného odvodňovacího systému.

Efektivní monolitický systém odvodňování dopravních cest Meadrain DM od společnosti MEA, který dodává společnost RONN Water Management s.r.o, spolehlivě přenáší dynamické zatěžování od rychle jedoucích vozidel těžké přepravy. Provozní bezpečnost je zajištěna spolehlivým, plynulým a rychlým odtokem vody i při velkém množství srážek.

Systém DM je celý vyroben ze speciálního vysokopevnostního polymerického betonu odolného proti tlaku a ohybu. Monolitická konstrukce žlabu včetně integrovaného krycího roštu zaručuje nejvyšší stabilitu a standard bezpečnosti.

Všechny tyto kvality potvrzuje certifikace až do třídy zatížení F900 kN. Systém je vhodný pro použití při podélném i příčném odvodňování rychlostních silnic a dálnic.


Systém DM se vyrábí ve třech světlých šířkách 100, 150 a 200 mm, včetně příslušenství jako jsou vpusti, revizní díly a čelní stěny.Systém DM se vyrábí ve třech světlých šířkách 100, 150 a 200 mm, včetně příslušenství jako jsou vpusti, revizní díly a čelní stěny.Systém DM se vyrábí ve třech světlých šířkách 100, 150 a 200 mm, včetně příslušenství jako jsou vpusti, revizní díly a čelní stěny.Systém DM se vyrábí ve třech světlých šířkách 100, 150 a 200 mm, včetně příslušenství jako jsou vpusti, revizní díly a čelní stěny.

Obrubníkové odvodnění RONN Kerb

Odvodňovací systém určený pro odvodnění vozovek, parkovišť, dálnic a městských komunikací pro zatížení do D400 kN dle normy ČSN EN 1433. Vyrábí se z recyklovaného kompozitního materiálu RONN Kerb. Tento materiál se vyznačuje vysokou pevností a odolností proti nárazu. Velkou výhodou je nízká hmotnost, umožňuje snadnou manipulaci a instalaci. Žlaby zaručují rychlé a plynulé odvodnění komunikací, protože voda nemusí urazit dlouhou vzdálenost k nejbližší vpusti, nerozlévá se po krajnici, ale stéká přímo do podélného žlabu.

Výrobky jsou odolné vůči chemickým posypům, pohonným hmotám i mrazu. Výborné hydraulické vlastnosti zajistí rychlý odtok vody a minimální zanášení. Zvolit ideální řešení podle množství dešťových vod a podle délky jedné větve, umožňují 3 výškové profily 305, 385 a 480 mm. Optimální návrh je důležitý z hlediska plynulosti odtoku a zanášení. Voda v předimenzovaných širokých žlabech má menší rychlost a snižují se tak samočistící schopnosti. Pokud je profil navržen správně a voda má optimální rychlost, zanášení je zcela minimální. Celkem 3 vtokové otvory na 0,5 m, což je více než mají jiné srovnatelné výrobky, jsou navrženy tak, aby měly dostatečnou kapacitu pro plynulý odvod vody a zároveň zamezily průniku velkých předmětů do systému.

3 výškové profily
3 výškové profily
Při použití obrubníkového odvodnění se vyřeší tři požadavky v jediném produktu: spolehlivě se odvede voda z komunikace, instaluje se obrubník a nemusí se kopat a hutnit další kanalizace ve vozovce.Při použití obrubníkového odvodnění se vyřeší tři požadavky v jediném produktu: spolehlivě se odvede voda z komunikace, instaluje se obrubník a nemusí se kopat a hutnit další kanalizace ve vozovce.Při použití obrubníkového odvodnění se vyřeší tři požadavky v jediném produktu: spolehlivě se odvede voda z komunikace, instaluje se obrubník a nemusí se kopat a hutnit další kanalizace ve vozovce.

Víceúčelový žlab pro budoucnost

Ucelený systém odvodňovacích žlabů MEARIN je vyrobený z inovativního vysokopevnostního MEA SMC kompozitu (sklolaminátem vyztužená polyesterová pryskyřice). Nízká hmotnost umožňuje instalaci bez použití mechanizace s podstatně menší námahou než u těžkých polymerických nebo betonových žlabů, šetří náklady na dopravu a tím šetří životní prostředí.
Vysoce variabilní systém MEARIN umožňuje široké spektrum využití při řešení odvodňování. Optimalizovaný tvar žlabu zaručuje lepší výkon při odtékání i nízké vody a zaručuje dobré samočistící vlastnosti. Systém žlabů MEARIN je vybaven rozsáhlým sortimentem příslušenství, jako čelní stěny plné, čelní stěny s nátrubkem, vpusti, odtokové sady, spádové hrany a kompozitní, pozinkované nebo litinové rošty. S použitím kompozitových roštů až do zátěže C250 vzniká výborná kombinace, které nehrozí žádná koroze a zachovává si svůj původní vzhled i po mnoha letech.

Pěší zóny nebo terasy, ale také průmyslové areály

I pro tento účel je vyvinutý štěrbinový systém odvodnění MEA®TSH TopSlot pro vysoké zátěže. Systém je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN a polymerbetonovými žlaby MEADRAIN s ocelovou nebo litinovou hranou.

Provedení pro vysoké zátěže až E600 kN (F900 kN na dotaz) je možné díky podkladovým litinovým roštům a zabudování dle požadavků na jednotlivé třídy zatížení. Štěrbina sama o sobě není únosná. Její příčné žebrování zamezuje zanášení hrubými nečistotami a zároveň zvyšuje bezpečnost.

Systém TSH se vyrábí ve třech světlých šířkách 100, 150 a 200 (300) mm, včetně revizních dílů.Systém TSH se vyrábí ve třech světlých šířkách 100, 150 a 200 (300) mm, včetně revizních dílů.Systém TSH se vyrábí ve třech světlých šířkách 100, 150 a 200 (300) mm, včetně revizních dílů.

Nový kompozitní a uzamykatelný odvodňovací poklop ECO 40 pro snížení hluku na komunikacích

Kompozitní uzamykatelný poklop ECO 40 pro zátěžovou třídu D400 kN.Kompozitní uzamykatelný poklop ECO 40 pro zátěžovou třídu D400 kN.Kompozitní uzamykatelný poklop ECO 40 pro zátěžovou třídu D400 kN.

Novinka v zátěžové třídě D400 kN je vyrobena z odolného SMC kompozitního materiálu, který má vysokou pevnost a dlouhou životnost, nekoroduje, je odolný proti mrazům a nepotřebuje údržbu. Proti litinovým poklopům má i nižší hmotnost a při pojezdu vozidel je výrazně tišší.

 

Společně s kompozitními rošty a žlaby MEARIN jsou ideálním řešením pro odvodnění komunikací v obytných čtvrtích a pěších zónách, ve kterých jsou požadavky na snížení hluku.

Autor: Ing. Jan Ochec, www.ronn.cz


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.