logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Černé monolitické žlaby MEA DM1500 na rekonstruovaném mostě v Plzni

Černá barva polymerbetonových monolitických žlabů MEA DM byla zvolena pro řešení odvodnění při rekonstrukci zvlněné vozovky Wilsonova mostu v Plzni. Od začátku července 2019 probíhají stavební práce při výměně podkladové vrstvy vozovky, zpětném osazení dlažby, provedení úprav svedení dešťové vody a další úpravy.

Polymerbetonové monolitické žlaby MEA DM 1000-15000-2000 se vyrábí standardně v přírodní barvě polymerického betonu nebo v černé (antracitové) barvě. Černá barva v tomto případě byla zvolena nejen pro lepší splynutí s okolní dlažbou, ale hlavně pro svou vysokou odolnost vůči bočním tlakům, které jsou přenášeny přes dlažbu od kol těžkých trolejbusů. Žlab je dostatečně dimenzovaný vůči očekávané zátěži a současně snižuje i hlučnost provozu díky kompaktnímu tělu bez mřížek. Tmavá barva žlabů byla zvolena například i pro odvodnění náměstí v Ostrově nad Ohří.

Žlaby DM se používají v zátěžových třídách A15- F900 kN pro odvodnění dálnic, rychlostních komunikací, autobusových zastávek nebo při příčném křížení komunikací u železničních přejezdů. Černé i přírodní provedení se vyrábí v závodě v Plzni pro české a zahraniční projekty.

Prohlédněte si video - technické informace o monolitických žlabech pro vysokou zátěž


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.