logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Odvodnění v obrubnících chodníků v Bratislavě

V dubnu 2022 probíhala finální fáze rekonstrukcí městských komunikací na předměstí Bratislavy, v části Devínska Nová Ves. Součástí prací bylo dořešení chybějícího systému odvodnění silnic.

Technická správa městské části instalovala liniový systém odvodnění MEA KERB 320, který se skrývá přímo v obrubníku. Přesněji řečeno, jednotlivé prvky odvodňovacího systému se poskládají do jedné linie hrany chodníku, a tím vytvoří obrubník.

Prvky MEA KERB jsou vyrobeny z polymerického betonu, který je velmi odolný, pevný, ale řádově lehčí než betonové segmenty. Instalace tedy probíhá velmi rychle, konkrétně při této realizaci trvalo položení 25 bm pouze 2 dny.

Prvek odvodňovacího žlabu má vtokové otvory na boku a dokáže rychle svést dešťovou vodu ze silnic i při malých spádech. Nezasahuje do vozovky, tudíž je bezpečný i pro cyklisty a chodce. Je vhodný pro zátěžové třídy až do D 400, takže se často používá i pro odvodnění rychlostních silnic, kruhových objezdů, parkovišť nebo autobusových zastávek.

Více o obrubníkových odvodňovacích systémech MEA KERB


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.