logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Projektování nerezového odvodnění v BIM s podporou MEA aplikace pro Revit

Projektování nerezového odvodnění v Autodesk Revit pro potravinářský, chemický průmysl, gastro provozy nebo zázemí se sprchovými a koupelnovými žlaby usnadní nová aplikace MEA Water Management.

Projektování nerezového odvodnění v Autodesk Revit pro potravinářský, chemický průmysl, gastro provozy nebo zázemí se sprchovými a koupelnovými žlaby usnadní nová aplikace MEA Water Management.

MEA aplikaci s intuitivním ovládáním lze jednorázově nahrát přímo do aplikace Revit od Autodesku. Umožní stáhnout aktuální rodinu prvků a následně zaručuje pravidelnou aktualizaci knihoven a rodin i v případě rozšíření o další oblasti. Projektant tak má zaručeny vždy aktuální data.

Jednotlivé knihovny nerezových žlabů lze stáhnout také individuálně pouze pro konkrétní potřebu.

Automatizované stahování knihoven

S aplikací MEA Nerez pro Revit ale vše probíhá automatizovaně bez nutnosti stahování nových knihoven. V MEA aplikaci je předdefinovaný výpis prvků včetně všech důležitých parametrů a charakteristik. S lepší orientací pomáhají 3D obrázky. Při přechodu na novou verzi Autodesk Revit jsou k dispozici vždy nové instalátory.

Flexibilní řešení návrhu

Při samotném projektování lze nastavit veškeré parametry nerezových žlabů s ohledem na limity výroby. U odvodňovacích žlabů se volí typy hran podle druhu podlahové krytiny nebo se vzhled roštu definuje podle typu provozu a zatížení. Typ oceli se volí podle požadované chemické odolnosti. Pro jednotlivé žlaby je možné měnit pozici odtoku nebo směr odtokové trubky.

S pomocí MEA aplikace lze v BIM vytvořit velmi přesný návrh finálního řešení nerezového odvodnění, který zajistí bezproblémovou návaznost na ostatní profese v projektu.

Stažení jednotlivých knihoven nebo celé aplikace BIM pro nerezové odvodnění:
https://www.mea-odvodneni.cz/projekcni-servis

Ukázka způsobu práce je znázorněna ve videu:


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.