logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Kamstrup A/S

www.kamstrup.com
logo Kamstrup A/S
Vodoměry Kamstrup odhalí plýtvání vodou i napouštění bazénů, foto Kamstrup
31.5.2021
Kamstrup A/S

Moderní technologie umožňují velmi rychle odhalit nejen závady na vodovodní síti a jimi způsobené úniky vody, ale i plýtvání vodou, například v podobě napouštění bazénů, jež je v řadě obcí kvůli suchému období zakázáno.

Inteligentní vodoměry a kalorimetry Kamstrup
4.7.2019
redakce

Společnost Kamstrup poskytuje řešení inteligentního měření spotřeby energií a vody. Má řešení pro dodavatele vody a tepla, dodavatele elektrické energie a dílčí měření pro bytová družstva, SVJ správce domů.

4.2.2019
Kamstrup A/S

Před časem jsme se věnovali problematice bezdrátového odečítání, mj. vlivu stavebních konstrukcí, složení podloží a zaplavení šachet na útlum rádiového signálu, a možnými technickými způsoby řešení. Dnes se zaměříme více na to, jak změřená data odečítat a vyhodnocovat z pohledu odběratelů vody.

8.1.2019
Kamstrup A/S

Rok 2018 přinesl pro segment vodárenství významnou inovaci: Dánská společnost Kamstrup uvedla na trh svůj nový produkt, automatický ventil Kamstrup Valve.

Zdroj: Fotolia.com - xy
7.1.2019
Kamstrup A/S

Jedním z problému, kterému čelí provozovatelé distribučních sítí ve všech zemích světa, jsou finanční ztráty spojené s nefakturovanou vodou. I podle konzervativních údajů Světové banky se denně kvůli netěsnostem či únikům v distribuční síti „ztratí“ 45 milionů metrů krychlových vody.

26.11.2018
Kamstrup A/S

Společnost Kamstrup v rámci svého konceptu dálkových odečtů uvádí na trh nový prvek pro vybudování on-line odečtové sítě. Významně se tím rozšiřují možnosti on-line odečítání dat o spotřebách nejen u odběratelů, ale především na technologických a sekčních měřidlech. A to vše v rámci vlastní rádiové sítě, která nabízí nejen variabilitu, ale i potřebný objem dat a rychlou zpětnou vazbu.

13.11.2018
Kamstrup A/S

Nefakturovaná voda a s ní spojené finanční ztráty jsou problémem, kterému čelí provozovatelé distribučních sítí ve všech zemích světa. Bez přehánění přitom lze říci, že jde o problém obrovský a škody s ním spjaté jsou astronomické.

23.2.2018
Kamstrup A/S

Hledáte řešení pro měření a odečty spotřeby vody nebo tepla ve vaší obci nebo vašem SVJ, které ušetří vodu i práci? Zajímáte se o trendy v tomto oboru? Kamstrup A/S naleznete v hale 5, stánek č. 543.

15.11.2017
Kamstrup A/S

Dánská společnost Kamstrup A/S nedávno uvedla na trh zcela nový, unikátní a výkonný měřič tepla a chladu MULTICAL® 603, který navazuje kompaktní měřič MULTICAL® 403. Nový měřič vyniká nejen svými špičkovými parametry, ale i moderním designem a kvalitou konstrukce. Jaké inovace v oblasti komunikaci ale MULTICAL® 603 přináší?

26.10.2017
Kamstrup A/S

Nově Vám můžeme nabídnout externí anténu k vodoměrům MULTICAL® 21, flowIQ® 210x a flowIQ® 310x umístěným ve vodovodních jímkách.

25.5.2017
Kamstrup A/S

Tlak v distribuční síti je pro dodavatele vody jedním z nejdůležitějších parametrů vůbec. Správné tlakové poměry jsou žádoucí nejen z hlediska spotřebitele, ale zároveň jde o způsob, jak prodloužit životnost potrubí distribuční sítě, snížit spotřebu energie, zmenšit počet úniků vody z prasklého potrubí a samozřejmě také snížit celkový objem ztrát vody.

18.5.2017
Kamstrup A/S

Trápí vás ztráty vody v síti? Chcete snížit náklady na provádění odečtů spotřeby? Hledáte nejkvalitnější a nejpřesnější vodoměry? Chcete zefektivnit proces od dodávek vody až po analýzu dat?

Vodoměry Kamstrup
12.5.2017
Kamstrup A/S

Problematiku rozúčtování spotřeby vody lze nahlížet ze dvou rovin. Z hlediska vodáren je potřeba vyfakturovat takové množství vody, které naměřily vodoměry. Z hlediska odběratelů je zase žádoucí, aby každý z odběratelů platil jen za vodu, kterou reálně spotřeboval, a nedoplácel například na plýtvání vodou jiných odběratelů či na úniky vody, vzniklé netěsnostmi sítě.

Měřič MULTICAL 302 společnosti Kamstrup
7.4.2017
Kamstrup A/S

V obci Roštín ve Zlínském kraji probíhá kompletní výměna mechanických měřičů za nové, inteligentní měřiče Kamstrup. Roštín přitom patří k obcím menším; žije zde jen 690 obyvatel. Už z dílčích výsledků výměny je ale jasné, že využívání měřičů Kamstrup je řešením, které je i pro malé obce výhodné a finančně dostupné.

13.2.2017
Kamstrup A/S

S potěšením oznamujeme, že uvádíme na trh ultrazvukové vodoměry s klasickou komunikací M-Bus. Mají nový název flowIQ® 2101 a kopírují veškeré dimenze osvědčeného vodoměru MULTICAL® 21 s bezdrátovým M-Bus rozhraním.

27.10.2016
Kamstrup A/S

Myslet dopředu a připravit se na budoucnost znamená občas se rozloučit se starým. Zkuste své stávající, mechanické (vrtulkové) vodoměry jednoduše nahradit novými, statickými, ultrazvukovými vodoměry řady MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100 bez pohyblivých částí.

25.10.2016
Kamstrup A/S

Myslet dopředu a připravit se na budoucnost znamená občas se rozloučit se starým. Zkuste své stávající, mechanické (vrtulkové) vodoměry jednoduše nahradit novými, statickými, ultrazvukovými vodoměry řady MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100 bez pohyblivých částí.

4.1.2016
Kamstrup A/S

Právě uvádíme na trh nový snímač tlaku, díky kterému získáte nástroj k prodloužení životnosti potrubí v distribuční síti, snížíte si spotřebu energie, snížíte počet možných prasklin potrubí a úniků vody společně s minimalizací plýtvání s vodou.

23.11.2015
Kamstrup A/S

Měřit spotřebu vody s maximální přesností je klíčové, ale stejně důležité je mít aktuální i historická data o naměřené spotřebě dlouhodobě k dispozici. Běžná praxe ukazuje, že využití archivovaných dat je velmi přínosné jak pro koncové uživatele či SVJ, tak samotné provozovatele vodovodní sítě.

27.10.2015
Kamstrup A/S, Peter Bartoš

Ultrazvukové vodoměry jsou malým technickým zázrakem – a skvělým důkazem, že pokročilé technologie mohou zákazníkům přinášet užitek i ve zdánlivě všedních oblastech. Z hlediska přesnosti měření i životnosti vodoměru jde o obrovský krok kupředu.

7.10.2015
Kamstrup A/S, Peter Bartoš

Díky využití moderních technologií dosahují nejnovější vodoměry značky Kamstrup mimořádné přesnosti měření spotřeby vody. Tzv. chytré vodoměry jako Kamstrup MULTICAL® 21 nebo Kamstrup flowIQ® 3100 ale navíc nabízejí i řadu pokročilých funkcí, např. monitorují stav vodovodní sítě i měřidla samotného.

30.3.2015
Kamstrup A/S

Dánský výrobce inteligentních systémů pro měření spotřeb energií Kamstrup A/S, uvádí na trh vodoměry nové generace, s novými funkcemi a zcela přepracovaným rádiovým rozhraním. Díky tomu budete mít k dispozici více informací, které Vám usnadní správu Vaší sítě a jednotlivých odběrných míst.

24.3.2015
Kamstrup A/S

V těchto dnech přichází na trh nová generace inteligentních vodoměrů KAMSTRUP MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100. Vodoměry KAMSTRUP disponují novými funkcemi a zcela přepracovanou koncepcí rádiového rozhraní.

9.2.2015
Kamstrup A/S

KAMSTRUP A/S představuje nový měřič pro směsná média - MULTICAL® 6M2. Tato verze dovoluje propojení měřiče s mechanickými nebo magnetoindukčními průtokoměry, protože ultrazvukové průtokoměry se se směsnými médii neslučují.

9.1.2015
Kamstrup A/S

Novou identitu Kamstrup A/S považujeme za první a důležitý krok k vybudování ještě silnější značky a zároveň k jasnému vyjádření vize budoucnosti inteligentního měření, které od nás vy, jako dodavatelé energií a vody, očekáváte. Chceme být i nadále partnerem, který na každém kroku poskytuje přidanou hodnotu. Partnerem, který se bude i nadále zlepšovat.

12.11.2014
Kamstrup A/S

SW pro bezdrátovou čtečku KAMSTRUP USB Meter Reader, verze 3.1.10, má nový upgrade. Pro podrobnosti se obraťte na přímé zastoupení společnosti KAMSTRUP A/S. Změny a doplňky:

14.2.2014
Kamstrup A/S - organizační složka

Kamstrup A/S představuje nový konfigurační software METERTOOL HCW. Zcela nové grafické rozhraní je velmi intuitivní, díky čemuž se snadno ovládá.

22.1.2014
Kamstrup A/S

DUWO je velké bytové družstvo pro ubytování studentů. U tohoto typu ubytování dochází k vysoké fluktuaci a pro vyúčtování spotřeby energií není ekonomicky proveditelné odečítat měřiče energií ručně nebo v delších časových intervalech. V objektu jsou připojeny nejen tradiční měřiče tepla, ale i elektroměry a vodoměry pro teplou a studenou vodu.

8.1.2014
Kamstrup A/S

Základní myšlenkou řešení pro dálkové odečty je nejen přesně a spolehlivě měřit, ale i jednoduše odečítat uživatelsky orientovanými aplikacemi a následně zpracovat data podle požadavků jednotlivých uživatelů.

16.10.2013
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup uvádí na trh zcela nový kompaktní měřič tepla MULTICAL® 302 s integrovanou komunikací.

10.5.2013
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup A/S – organizační složka představuje produkty SVM. Kalorimetry a měřiče F2, F25 a F4 vč. příslušenství nyní nově nabízíme v našem produktovém portfoliu.

25.3.2013
Kamstrup A/S - organizační složka

Kamstrup A/S – organizační složka, oznamuje spuštění webových stránek v českém jazyce a to na adrese www.kamstrup.cz.

4.11.2012
Kamstrup A/S

Přijďte se seznámit s vodoměry Kamstrup. V rámci doprovodné výstavy odborné konference VAKINFO 2012, Vás seznámíme s novinkami v oboru měření spotřeby vody.

25.5.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup uvádí na trh nový ultrazvukový průtokoměr ULTRAFLOW®54, DN125, pro nominální průtok 100 m3/hod.

18.5.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Úspěšně jsme uvedli do provozu aplikaci pro odečet měřičů tepla MULTICAL®602 prostřednictvím rádiové komunikace Wireless M-Bus s přímou konverzí na sběrnici M-Bus.

11.5.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Kamstrup A/S uvádí na trh vodoměr MULTICAL® 21 - nově v provedení Qn 4 m3/h - pro měření spotřeby teplé a/nebo studené vody.

23.4.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup uvádí na trh nový ultrazvukový vodoměr MULTICAL® 62 pro měření spotřeby studené nebo teplé vody.

21.3.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup A/S představuje převodník pro bezdrátový M-Bus. Převodník přijímá data z měřičů prostřednictvím modulů pro bezdrátový M-Bus a převádí měřená data do sběrnice M-Bus.

9.3.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup A/S představuje nový výkonový rádiový modul pro komunikaci měřičů MULTICAL® 602 v inteligentních sítích MESH.

27.2.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup A/S uvádí na trh nový M-Bus modul pro kompaktní měřič tepla/chladu MULTICAL® 402 kompatibilní se starším protokolem M-Bus.

24.2.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup A/S představuje nový komunikační modul Ethernet/IP pro měřič MULTICAL® 602, s nímž můžete komunikovat v síti Ethernet.

10.2.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup A/S uvádí na trh nový komunikační modul LON Works, který je napájený přímo měřičem Kamstrup a není tak nutné zajistit externí zdroj napájení.

24.1.2012
Kamstrup A/S - organizační složka

Společnost Kamstrup A/S uvádí na trh ultrazvukový vodoměr MULTICAL® 21 pro měření spotřeby teplé vody. Jde o velmi přesný měřič s komunikačním modulem, s jehož pomocí lze vodoměr vzdáleně odečítat.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.