logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dotace pro obce na Smart Metering na prevenci před suchem

Vhodné a osvědčené řešení dánského výrobce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup A/S
Vhodné a osvědčené řešení dánského výrobce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup A/S

Obce se už nyní mohou registrovat, aby mohly požádat o příspěvky na výstavbu vodovodů, kanalizací i na opatření zmírňující sucho. Žádosti o dotace MZe se budou přijímat od 19. 3. do 30. 5. 2024 a v dotačním titulu je 700 milionů Kč.

Reklama

Obce se už nyní mohou začít registrovat, aby mohly požádat o příspěvky na výstavbu vodovodů, kanalizací i na opatření zmírňující sucho. Žádosti o dotace se budou přijímat od 19. března do 30. května. Obce si mezi sebe rozdělí 700 milionů korun poskytnutých Ministerstvem zemědělství (MZe).

Je důležité zajistit obyvatelům dostatek kvalitní pitné vody, a to i s ohledem na změnu klimatu a častěji se vyskytující sucha. Ministerstvo zemědělství proto pokračuje ve svých dlouhodobých programech na výstavbu i modernizaci vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i na pořízení chytrých vodoměrů. Programy jsou určené pro obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti vlastněné obcemi,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).1)

Smart Metering – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

Jedna část dotačního titulu „Smart Metering – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ poskytne celkem 10 milionů korun obcím, které si chtějí na vodovodní síť instalovat chytré vodoměry za účelem snížení ztrát vody nebo regulace v oblasti s nedostatkem vody.

Podle údajů z poslední Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky bylo v roce 2022 zásobováno z vodovodů 10,7 milionů obyvatel, tj. téměř 96 %. Délka vodovodních řadů dosáhla přes 81 tisíc kilometrů. Délka kanalizační sítě přesáhla 51 tisíc kilometrů. V domech napojených na kanalizaci žilo v loni 9,191 milionů lidí, což je 87,3 % z celkového počtu obyvatel.

Vhodné a osvědčené řešení dánského výrobce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup A/S

Nezbytnou součástí moderních SMART řešení je dálkový odečet dat. Kromě naměřených hodnot o spotřebách poskytují vodoměry flowIQ® 2 200 rovněž další data, která souvisí s funkcí ALD. Ta zpracuje a vyhodnotí softwarový modul „Leak Detector“ s prvky umělé inteligence. Díky tomu mají provozovatelé lepší přehled o celkovém stavu vodárenských sítí a mohou včas odhalit poruchy a tím efektivně snižovat ztráty a aktivně předcházet dalším škodám na majetku.

Statické ultrazvukové vodoměry Kamstrup jsou osvědčeným řešením pro přesné měření spotřeby vody. Díky své přesnosti a spolehlivosti jsou rovněž základem moderní vodárenské infrastruktury. V kombinaci s odečtovou platformou READy tak usnadňují provozovatelům správu jejich vodárenských sítí.

Sonická detekce poruch sítě ušetří vodu, práci s hledáním poruch i správu sítě

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Další části dotačního titulu a informace pro žadatele.
Žadatelé o dotace se mohou na Jednotném dotačním portále (JDP) pod záštitou Ministerstva financí registrovat už nyní. Samotné výzvy budou pro podávání žádostí dostupné od 10 hodin 19. března do 30. května, případně do vyčerpání přidělených prostředků.
Kompletní podmínky výzev jsou v k dispozici na stránkám MZe.

Zdroje: 1) Tisková zpráva MZe ČR z 21. 1. 2024, autor Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.