logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Dálkové odečty vodoměrů zvyšují bezpečnost práce

Dálkové odečty vodoměrů zvyšují bezpečnost práce, foto Kamstrup
Dálkové odečty vodoměrů zvyšují bezpečnost práce, foto Kamstrup

Provádění dálkových odečtů má kromě ekonomických, technologických a časových výhod ještě jeden pozitivní efekt: Výrazně přispívá k bezpečnosti práce.

Ukazují to výsledky pilotního projektu, provedeného společností Vitens v Nizozemsku.

Společnost Vitens je největším nizozemským dodavatelem pitné vody; její vodárenská síť obsluhuje 5,6 milionu lidí. Správou sítě se zabývá více než 1 400 zaměstnanců, přičemž přibližně 20 z nich jsou terénní pracovníci, jejichž náplní práce je odečet vodoměrů. Měřičů, instalovaných na nebezpečných nebo obtížně dostupných místech, na nichž byl klasický ruční odečet riskantní či problematický, má společnost Vitens přibližně 4 000. V rámci pilotního projektu se správní rada společnosti rozhodla vytipovat 500 z nich a nahradit je moderními měřiči, umožňujícími provádění dálkových odečtů.

Místa, kam jsme se rozhodli nainstalovat dálkově odečítané měřiče, jsou převážně nebezpečné měřicí šachty nebo instalace hluboko v podzemí, obtížně dostupné sklepy a nebezpečné průmyslové prostory – tedy zjednodušeně řečeno místa, kde se často nechcete vyskytovat,“ vysvětluje vedoucí projektu Paul Looman.

Dalším krokem byl výběr vhodné technologie. Po prozkoumání možností různých výrobců a technologií zvolila společnost Vitens řešení odečtu patrolováním, tedy průjezdem, které umožňuje systém READy od společnosti Kamstrup a vodoměry MULTICAL® 21 od stejného výrobce. „Testovali jsme řešení od různých výrobců a také různé komunikační technologie. Ale na konci vyšel systém Kamstrup READy pro tento účel jako nejlepší,“ popisuje Paul Looman.

Na většině z pěti set měřičů vybraných pro pilotní projekt byla fakturace, založena pouze na předpokládaných odběrech. Ze zákona je ovšem každých několik let povinný ruční odečet, což podle Paula Loomana představovalo pro odečítající pracovníky velké riziko. „V závislosti na míře nebezpečnosti konkrétního místa byli k této činnosti zapotřebí jeden nebo dva pracovníci. Mohlo se jednat o měřicí šachty zatopené vodou, velké sklepy, do kterých se muselo lézt po žebřících nebo průmyslové prostory s výskytem nebezpečných látek jako je azbest,“ přibližuje.

Přístup do těchto míst byl nejen nebezpečný pro pracovníky, ale byl i neekonomický. „Měřidla jsou relativně levnou záležitostí ve srovnání s prostředky a hodinami lidské práce, které jsme v minulosti na ruční odečet těchto měřidel vynakládali,“ popisuje Looman.

Výsledek: Zrychlení, zjednodušení, větší bezpečnost

Použitím technologií od společnosti Kamstrup se však průběh odečtů výrazně zjednodušil a rovněž zrychlil. Pracovníci společnosti Vitens již k provádění odečtů nepotřebují přímý fyzický přístup k měřidlům; ve většině případů dokonce ani nemusí vystoupit z vozidla, protože provádějí odečty přímo při průjezdu v blízkosti měřidla.

Provedení jednoho takového odečtu nyní zabere řádově sekundy. To je oproti předchozímu stavu obrovské zlepšení efektivity – a tedy i zlevnění. „Dříve museli terénní pracovníci v některých případech vyčerpat vodu z šachty s měřidlem, aby ho mohli potom ručně odečíst. Odhadem tak strávili u každého takového měřidla 15–30 minut,“ říká Paul Looman.

Zpětná vazba od terénních pracovníků používajících nové řešení je také velmi pozitivní: „Naši pracovníci odečítající měřidla skutečně přijali tuto novou technologii za svou. Je to zejména tím, že zařízení se snadno používá a je spolehlivé – a dokonce je to i zábava. Všechny terénní pracovníky účastnící se projektu velmi zaujaly a překvapily mnohé možnosti aplikace,“ líčí Looman.

Další výhodou nového řešení je množství cenných informací, které měřidla poskytují. Jejich vyhodnocením lze odhalovat nejenom trendy ve spotřebě vody, ale i poruchy či poškození vodovodní sítě, nelegální odběry vody či průsaky a netěsnosti. Vysoká přesnost měřidel pak zajišťuje i přesnou fakturaci na základě skutečné spotřeby. Další nepopiratelnou výhodou, zřejmou zejména v současné době, kdy je velká pozornost věnována hrozbě virové nákazy COVID-19, je i fakt, že terénní pracovníci vůbec nemusí přijít do kontaktu s odběrateli vody, respektive nemusí vstupovat do prostor, kde by jakákoliv nákaza teoreticky mohla hrozit.

Jelikož všechna nová měřidla byla nainstalována a několikrát odečtena, pilotní projekt byl dokončen podle plánu. Přes složitou přípravnou fázi, která zahrnovala definování nebezpečných míst a proces instalace a přizpůsobení aplikace READy Manager, proběhl projekt hladce a ve společnosti Vitens je považován za mimořádně úspěšný. „Systém READy poskytuje přesně to, co jsme očekávali: bezpečnost na nebezpečných lokalitách a snadný přístup k obtížně dostupným místům,“ uzavírá Paul Looman.

Shrnutí:

  • Zadavatel: Vitens, Nizozemsko
  • Projekt: Pilotní projekt zahrnující 500 měřičů
  • Měřiče: MULTICAL® 21
  • Systém: READy, mobilní odečet
  • Stav: Úspěšný pilotní projekt, řešení v normálním provozu

Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve 24 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.