logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Slyšíme, co vy nevidíte … kompaktní ultrazvukové vodoměry a sonická detekce poruch sítě, to je technologická inovace ze Skandinávie

Ultrazvukové měření spotřeby pitné vody dnes patří k zavedeným standardům ve vodárenství. Kompaktní ultrazvukové vodoměry jsou výkonné, přesné, spolehlivé a samozřejmostí je rovněž integrovaná komunikace. Díky inovacím nabízí tyto vodoměry rovněž další užitečné funkce a stávají se tak základní součástí komplexního systému správy vodárenských sítí. Lídrem v oblasti vývoje této technologie a SMART vodoměrů je technologický inovátor, dánská společnost Kamstrup A/S.


Není to až tak dávno, co jsme seznámili odbornou veřejnost a následně uvedli na trh nový koncept ultrazvukových SMART vodoměrů s integrovanou sonickou detekcí poruch sítě (dále jen ALD). Společnost Kamstrup A/S se dlouhodobě zaměřuje na vývoj nových technologií v této oblasti. Díky mnohaletým zkušenostem a znalosti trhu se výrobce zaměřil na problematiku ztrát ve vodárenských sítích. Ztrát, které vznikají nejen na straně odběratelů, ale i ztrát vznikajících přímo v distribučních soustavách a sítích. Včasná identifikace i těch nejmenších netěsností znamená ve výsledku možnost výrazného snížení celkového množství nefakturované vody. Kamstrup proto navrhl nové, unikátní řešení, které kombinuje přesné měření a již zmíněnou funkci ALD. Vše je opět v tradičním kompaktním provedení, z odolného kompozitního materiálu.

Instalací těchto vodoměrů získá provozovatel přesné údaje o odběrech a poruchách, které vznikají tzv. „za vodoměrem“. Právě tento typ poruchy patří k těm, které dokáže vodoměr identifikovat snadno. Díky integrované funkci ALD má ale provozovatel nyní možnost včas odhalit rovněž poruchy „před vodoměrem“, tedy netěsnosti ve vodárenské síti.

Pro vyhodnocení závažnosti poruchy je ale potřeba více nástrojů, vodoměr je tak jen jednou, byť velmi důležitou součástí řešení. Nezbytná je rovněž spolehlivá a zabezpečená datová komunikace. V neposlední řadě je to ale výkonný softwarový nástroj, který dokáže zpracovat velké množství dat a nabídnout uživateli to, co potřebuje, tedy data z odběrných míst, sekcí a přesnou lokalizaci problematických míst na mapovém podkladu.

Odečet dat zajistí uživatelsky přívětivý software READy. Hodnoty o spotřebách a další informace z vodoměrů jsou bezpečně uloženy a zatříděny. Jejich zpracování odpovídá nejnovějším technologickým a legislativním požadavkům. Kromě základních dat jsou k dispozici další údaje, např. informace o maximálních a minimálních odběrech nebo naměřených teplotách odebírané vody či vodoměru samotného. Tyto údaje jsou užitečné nejen při vyhodnocení závad, ale pomáhají také s jejich prevencí (např. riziko vlivu nízkých teplot a možnosti poškození zařízení).

Součástí dat z vodoměrů flowIQ® 2200 jsou rovněž data, která souvisí s funkcí ALD. Data, která zpracuje a vyhodnotí softwarový modul „Leak Detector“ s prvky umělé inteligence. Právě vyhodnocení těchto dat umožňuje provozovatelům včas odhalit poruchy v distribučních sítích, efektivně snižovat ztráty a aktivně předcházet dalším škodám na majetku.

Nezbytnou součástí moderních SMART řešení je odečet dat. Způsoby odečítání můžeme rozdělit na dvě základní metody. Každá má co nabídnout a je jen na provozovateli, jakou cestou se vydá a zda nakonec nezvolí jejich kombinaci. Ačkoli se může zdát, že pro odečet těchto vodoměrů je nutné zajistit robustní datovou komunikaci, není tomu tak.

Asi nejrozšířenějším způsobem odečítání je metoda drive-by, neboli odečet patrolováním. Data z vodoměrů jsou komprimována a zahrnují jak informace aktuální, tak průběžně ukládané informace z datových registrů. SW tak dokáže zpětně rekonstruovat a dopočítat místa, kde došlo k poruše na síti.

Dalším způsoben je odečítání dat v různých on-line platformách. Nabízí se možnost vybudování vlastní sítě nebo využití jedné z platforem internetu věcí (IoT).

Vlastní odečtová síť nabízí provozovateli možnost správy dat. Od vodoměru (nejen) až po vyhodnocení. Právě pro tyto účely, kdy provozovatel upřednostňuje jím provozovanou infrastrukturu, vyvinul Kamstrup moderní protokol linkIQ®. Zabezpečená komunikace, výborné rádiové pokrytí s rádiusem několika kilometrů, on-line odečet poruch, odolnost proti rušení. To je ve stručnosti protokol linkIQ®.

Jinou možností je stále populárnější používání zmíněných platforem IoT. Kamstrup proto nabízí vodoměry, které komunikují v rámci jedné z nich, NB-IoT. Hodinová data z vodoměrů jsou odesílána do odečtového systému na denní bázi. Tento koncept vychází vstříc provozovatelům, kteří nechtějí provozovat vlastní infrastrukturu a starat se ni, ale dávají přednost již existujícím. Výhodou tohoto konceptu je to, že není nutné investovat do vybudování vlastní sítě a zajištění jejího provozu.

Všechna zmiňovaná řešení je možné kombinovat podle potřeby. Centra velkých měst s hustou zástavbou, kritická odběrná místa nebo technologická měření lze odečítat v síti linkIQ. Vzdálenější instalace mohou komunikovat v síti NB-IoT, vyčleněné lokality nebo místa s malým odběrem potom spolehlivě vyřeší odečet drive-by.

Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve více než 60 zemích světa. Pro více informací o jejich produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.

Peter Bartoš, byl naším hostem u mikrofonu, podívejte se na rozhovor

Aquatherm Nitra v únoru 2023, živé vysílání estav.tv

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.