logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Sonická detekce poruch sítě ušetří vodu, práci s hledáním poruch i správu sítě

Včasná identifikace i těch nejmenších netěsností znamená ve výsledku možnost výrazného snížení celkového množství nefakturované vody.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Ve studiu estav.tv jsme přivítali Petera Bartoše ze společnosti Kamstrup a tématem jsou nejen úspory vody, ale i řešení pro efektivní správu vodovodní sítě, tedy tip pro vodárny a města a obce, které vodovodní síť vlastní nebo spravují.

Kamstrup, dánská společnost, je předním světovým výrobcem systémových řešení pro inteligentní měření energie a vody. V portfoliu jsou ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry a rovněž nabízí komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.

Začali jsme tématem ztrát vody, vysvětlením nefakturované vody a také tím, že ztráty vody nejsou jen voda, která teče kvůli havárii po ulici.

Ztráty vznikají nejen na straně odběratelů, ale ztráty vznikají přímo v distribučních soustavách a sítích. Včasná identifikace i těch nejmenších netěsností znamená ve výsledku možnost výrazného snížení celkového množství nefakturované vody,“ říká Peter Bartoš a pokračuje tím, že Kamstrup proto navrhl nové, unikátní řešení, které kombinuje přesné měření a již zmíněnou funkci ALD. Vše je opět v tradičním kompaktním provedení, z odolného kompozitního materiálu. Díky integrované funkci ALD má provozovatel nyní možnost včas odhalit rovněž poruchy „před vodoměrem“, tedy netěsnosti ve vodárenské síti.

Vlastní odečtová síť nabízí provozovateli možnost správy dat

Nezbytnou součástí moderních SMART řešení je odečet dat. Součástí dat z vodoměrů flowIQ® 2200 jsou rovněž data, která souvisí s funkcí ALD. Data, která zpracuje a vyhodnotí softwarový modul „Leak Detector“ s prvky umělé inteligence. Právě vyhodnocení těchto dat umožňuje provozovatelům včas odhalit poruchy v distribučních sítích, efektivně snižovat ztráty a aktivně předcházet dalším škodám na majetku.

Přečtěte si také Slyšíme, co vy nevidíte … kompaktní ultrazvukové vodoměry a sonická detekce poruch sítě, to je technologická inovace ze Skandinávie Přečíst článek

Na otázku, co brání provozovatelům vodovodů, aby používali řešení, které je pro ně velkým pomocníkem, se Peter Bartoš usmívá: „Vlastně nic. Ale samozřejmě jsou tam investiční plány a je potřeba chuť zvládat správu lépe.

Nejde jen o tu část, která se odehraje „na ulici“, ale snad důležitější částí je to, co se odehrává v kanceláři. Tj. mapa a zpracování dat.

To určitě ano a Peter Bartoš dále doplňuje: „Je dobré řešení použít po částech sítě a postupně doplňovat. A hovoříme nejen o nových sítích, ale i o již funkčních vodovodech. Mapa zásobované oblasti poskytuje nepřetržitě přehled ztrát vody v celé síti. Intuitivní barevné kódování sekcí okamžitě zobrazuje jejich stav na základě předdefinovaných limitů přijatelných ztrát vody. Pro každou sekci získáte podrobný přehled o přítoku, spotřebě, nočním průtoku a ztrátách vody, takže můžete pozorně sledovat vývoj a reagovat, jakmile se v nějaké sekci objeví ztráta vody.

K analýze dat slouží i možnost náhledů založených na datech za posledních 24 hodin, posledních 7 dnů, poslední měsíc, nebo za zadané období. Důležité je, že klíčové ukazatele výkonnosti si nastavuje správce sítě a na jejich základě pak sleduje vývoj ztrát vody v síti nebo sekci a je rychle upozorněn, pokud by se situace měnila k horšímu. Klíčové ukazatele lze navíc definovat pro jednotlivé sekce samostatně i pro celou síť. Lze také doplnit poznámky, například k událostem, ke kterým došlo v distribuční síti a mají vliv na data (například odběr požární vody).


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.