logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nový ultrazvukový měřič MULTICAL® 403 s kovovým průtokoměrem a teplotními snímači

Nová dimenze měření

V květnu 2016 už čeká na spuštění výroby naše novinka – kompaktní ultrazvukový měřič tepla, chladu a tepla/chladu s kovovým průtokoměrem a teplotními snímači v provedení přímém nebo jímkovém – MULTICAL® 403. Měřiče budeme dodávat s kompletními typovými zkouškami v souladu s EN 1434-4:2007 a EN 1434-4:2015, měřiče tepla budou odpovídat MID značení i certifikaci, měřiče chladu pak certifikaci, právně uznané v celé Evropě.

Dánská společnost Kamstrup, proslulá výrobou výjimečně přesných měřidel, uvádí na trh nový výrobek – MULTICAL® 403. Jde o výkonný kompaktní měřič tepla a chladu, určený pro využití v teplárenství, průmyslových aplikacích nebo v bytových objektech a komerčních prostorách. Kromě tradiční přesnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti přináší MULTICAL® 403 i některé zcela nové funkce a zajímavá technická řešení.

MULTICAL® 403 se skládá z kalkulátoru, ultrazvukového průtokoměru a dvou teplotních snímačů. Kalkulátor zaujme zcela novým, kompaktním designem s nízkým profilem. Ten zajišťuje snadnou instalaci i ve stísněných podmínkách. Díky klenutému profilu jej navíc lze snadno natočit, čímž se usnadní jeho obsluha. Programovatelný datový záznamník nabízí několik profilů pro ukládání naměřených hodnot, případně i individuální úpravu profilu podle potřeb zákazníka. Roční hodnoty lze zapisovat až po dobu 20 let, měsíční hodnoty po dobu 36 měsíců, denní po dobu 460 dnů a hodinové až po dobu 1 400 hodin. Zvolit lze i zapisování v intervalech po minutách. V kalkulátoru je navíc vestavěn zdroj reálného času, takže i při výpadku napájení je čas správně zaznamenáván.

MULTICAL® 403
Kompaktní měřič tepla a chladu MULTICAL® 403

Napájení je možné jak síťové, tedy 230 V AC, tak s využitím napájení 24 V AC a samozřejmě i baterie. Životnost baterie činí 16 let, a to bez ohledu na zvolený typ datové komunikace. Jak při napájení ze sítě tak při použití baterie je každopádně spotřeba MULTICAL® 403 opravdu velmi nízká.

Kalkulátor nabízí na výběr z trojice měřících módů – standardního, rychlého nebo adaptivního – s proměnnou integrací podle typu provozu. Normální režim integruje měřené hodnoty každých 32 s. Toto nastavení je vhodné pro klasické instalace v teplárenství, zejména v uzavřených tepelných soustavách, kde nedochází k velkým dynamickým změnám. Rychlý režim nabízí integraci každé 4 sekundy a je určen pro všechny aplikace s vysokou dynamikou průtoku, například v kompaktních výměníkových stanicích nebo v systémech se spotřebou teplé vody. Adaptivní režim pak umožňuje inteligentní vyhodnocení nejvhodnějšího času integrace podle aktuálního průtoku. Měřidlo mění integraci v rozmezí 4–64 s. Toto měření je vhodné v aplikacích, kde dochází k několika typům provozu. K novým zajímavým funkcím patří i vyhodnocení účinnosti tepelných čerpadel a systémů vytápěných plynem.

Pro potřeby dálkových odečtů (např. s využitím výkonného READy Suite) je MULTICAL® 403 vybaven komunikačními moduly M-Bus, wM-Bus a RS232. Nový M-Bus modul se může pochlubit konfigurovatelným datagramem a extrémně nízkou spotřebou během odečítání. Při práci s ním je možné zvolit různé datové formáty a jejich obsah, a ani při četném odečítání (např. s využitím intervalu 10 s) nedochází ke snížení životnosti baterie. Maximální komunikační rychlost činí až 19 200 baudů. Nový modul se vyznačuje i velmi rychlou odezvou, typicky < 1s.

Pro bezdrátový odečet je navržený modul wireless M-Bus s moderním protokolem C1. Modul ale nabídne i protokol T1 OMS, pro integraci do odečtových řešení jiných dodavatelů.

Stejně jako většina dalších měřidel společnosti Kamstrup, i MULTICAL® 403 pracuje s využitím vysoce přesné ultrazvukové technologie měření. Výrobce navrhl zcela novou konstrukci průtokoměru, jehož přesná výroba znatelně snižuje množství odpadního materiálu při opracování. Ve srovnání s mnoha jinými měřiči nabízí MULTICAL® 403 optimalizovaný dynamický rozsah (qp:qi) 100:1 a 250:1, díky čemuž je vysoká přesnost měření zajištěna i při minimálních průtocích vody.

Průtokoměr je určen pro nominální průtoky qp 0,6–15 m³/h (DN15 až DN50), přičemž teplota média v průtokoměru může být v rozmezí 2 až 130 °C (schválený teplotní rozsah měřiče činí 2 až 180 °C). Tlakové ztráty dosahují velmi nízkých hodnot, u některých nominálních průtoků činí tlaková ztráta jen jednotky kPa, což je hluboko pod požadovanou hranicí 25 kPa. Právě díky velmi nízkým tlakovým bude tento měřič vyhledávaným řešením pro aplikace, kde je kladen důraz na efektivní provoz sítě nebo předávací stanice. Průtokoměr je možno namontovat na přívodní nebo vratné potrubí v jakékoliv poloze; tomu napomáhá i fakt, že délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem je 1,5 m. Průtokoměr je samozřejmě vysoce odolný vůči nečistotám či magnetitu.

MULTICAL® 403 používá teplotní snímače typu Pt500 pro dvouvodičové elektrické připojení. Snímače jsou určeny buď pro přímou instalaci do toku a průtokoměru nebo pro instalaci do jímek s kabely délek 1,5 a 3 m. Na přání zákazníka ovšem lze měřič připravit i pro připojení snímačů Pt100.

Zájemce a budoucí uživatele jistě potěší i další funkce, díky níž je možné modifikovat nastavení základních parametrů přístroje (např. rozlišení, používané měrné jednotky, volba mezi instalací do přívodu či do vratného potrubí) až po dodání, na místě instalace. Takže pokud náhodou dojde k chybnému zadání při objednání nebo se dodatečně změní konfigurace měřícího místa, lze to snadno a elegantně vyřešit. Rychle a jednoduše, pomocí přehledného displeje a tlačítek na čelním panelu.

Na displeji je nyní možné zobrazit nejen konfiguraci měřiče, ale i konfiguraci instalovaného komunikačního modulu.

Software nového měřiče a komunikačních modulů je možné aktualizovat pomocí obslužného programu METERTOOL. Výrobce tak může nabídnout další funkce nebo úpravu těch stávajících.

Tradičním plusem výrobků společnosti Kamstrup je jejich vysoká uživatelská přívětivost. To platí i v případě MULTICAL® 403. Instalace měřidla je velmi jednoduchá. Díky své konstrukci a provedení průtokoměru je MULTICAL® 403 v podstatě bezúdržbový. MULTICAL® 403 odpovídá požadavkům EN 1434-4:2007 a EN 1434-4:2015 a je ve shodě se směrnicí MID.

Máte-li o produkt MULTICAL® 403 zájem nebo chcete-li o něm získat více informací, kontaktujte obchodní zastoupení společnosti telefonicky nebo e-mailem na: KAMSTRUP A/S – org. složka, Praha, tel.: 296 804 954, www.kamstrup.cz, info@kamstrup.cz.

Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.