logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Snížení ztrát vody a minimalizace neměřené spotřeby vody

Snížení a zabránění nefakturované vodě a ztrátám vody je mnohem snadnější a mnohem účinnější, když máte přístup ke správným informacím ve správnou dobu.

Nefakturovaná voda představuje rozdíl mezi vyprodukovanou vodou a fakturovanou vodou. Jedná se o vodu ztracenou v důsledku tlakových rázů, nepřesného odečtu měřičů, úniků nebo prasklých potrubí z důvodu vysokého tlaku, stárnoucí infrastruktury, nedovolených připojení k síti, krádeží a podobně.

Výhody ultazvukových měřičů a inteligentního měření

Kamstrup – řešení pro dodavatele vody

Mechanický měřič je často méně přesný

  • Na rozdíl od mechanického měřiče nemá ultrazvukový žádné pohyblivé díly a zachovává si naprostou přesnost po celou dobu životnosti. Instalací ultrazvukových měřičů se tak omezí neúčtovaná a neměřená spotřeba.

Ruční odečet měřičů je časově náročný i náchylný k chybám

  • Dálkový odečet eliminuje chybné odečty, časově náročné následné kontroly a odhady výpočtů. Protože získáváte data častěji, můžete zkrátit interval vyvážení dodávek vody z ročního na měsíční, nebo dokonce denní. To vám umožní vyhodnotit zlepšení a odhalit potíže okamžitě a ne jen jednou za rok!

Neměřená spotřeba vody

  • Pomocí inteligentního měření rozlišíte skutečné ztráty (úniky) a zdánlivé ztráty (nepřesnosti měření a neměřená spotřeba) v zásobované oblasti. Potom můžete snadno eliminovat neměřenou spotřebu vody například na staveništích.
Přečtěte si také Co je nefakturovaná voda? Přečíst článek

Lokalizace úniků vody

  • Inteligentní měřič automaticky zašle upozornění v případě netěsnosti nebo prasklého potrubí v domácnosti, takže vám pomůže zlepšit služby zákazníkům a omezit plýtvání vodou.

Pokus o krádež je odhalen rychle

  • Inteligentní měřiče vysílají inteligentní upozornění, která vám umožní rychle a účinně odhalit pokusy o neoprávněnou manipulaci či další protiprávní činnosti.

Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.