logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

MULTICAL® 803 – jedna platforma – nesčetné možnosti

MULTICAL® 803 je nový robustní a všestranný kalkulátor využitelný jako měřič tepla, chladu nebo tepla/chladu v kombinaci s 1 nebo 2 průtokoměry a 1, 2, 3 nebo 4 teplotními snímači.

Měřič je určen pro měření energie téměř ve všech typech tepelných instalací, kde je voda nosným médiem pro přenos energie. MULTICAL® 803 může, mimo samotné měření tepla a chladu, být použit pro sledování netěsností, nepřetržitý monitoring efektivity sítě, výkonu, průtoku a teplotního omezení přes řízení ventilů stejně jako pro měření v otevřených i v uzavřených systémech.

Ultrazvukový měřič tepla a chladu MULTICAL® 803 je vybaven automatickou detekcí, která umožňuje připojit jakýkoliv snímač průtoku ULTRAFLOW® s jmenovitým průtokem v rozsahu Qp 0,6 – 15.000 m3/h bez nutné další konfigurace. Také má automatický přepínač mezi typem teplotních snímačů Pt100 nebo Pt500 a nastavitelný teplotní offset.

Lze provést prodloužení signálového kabelu na 30 nebo až 100 m. K tomu nabízí různé typy a délky teplotních snímačů, neomezenou komunikaci, až 4 komunikační kanály současně, plnou podporu dálkových odečtů pro okamžitý přístup k datům, obsáhlé programovatelné datové záznamníky od ročních až po minutové záznamy.

Certifikace jako stanovené měřidlo pro teplo dle MID, pro chlad dle typových zkoušek TS.

Kalkulátor Kamstrup MULTICAL® 803
Kalkulátor Kamstrup MULTICAL® 803

Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.