logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Jak zredukovat úniky vody a ušetřit? Cestou je inteligentní měření spotřeby a monitoring tlaku (II)

Tlak v distribuční síti je pro dodavatele vody jedním z nejdůležitějších parametrů vůbec. Správné tlakové poměry jsou žádoucí nejen z hlediska spotřebitele, ale zároveň jde o způsob, jak prodloužit životnost potrubí distribuční sítě, snížit spotřebu energie, zmenšit počet úniků vody z prasklého potrubí a samozřejmě také snížit celkový objem ztrát vody.

V minulém díle našeho seriálu jsme se seznámili s konceptem velmi přesného ultrazvukového měření spotřeby vody a představili koncept vodoměrů MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100, dvě osvědčená měřidla využívající této technologie. Dnes je tedy na řadě další přesný senzor: snímač tlaku Kamstrup PressureSensor.

Kamstrup PressureSensor je kompaktní zařízení, které nepřetržitě měří tlak v distribuční síti, a to jak jeho celkovou úroveň, tak jeho limitní stavy. Díky vysoké frekvenci je tak i možné identifikovat a přesně odměřit tzv. tlakové rázy, ke kterým v potrubí dochází. Instalací těchto tlakových snímačů Kamstrup PressureSensor na klíčová místa v síti získá provozovatel vodárenské soustavy ucelený přehled o tlakových poměrech a možnostech optimalizace tlaku. Monitorování tlaku je přitom pro dodavatele vody klíčové: Příliš nízký tlak zvyšuje riziko infiltrace vody z vnějšího prostředí, příliš vysoký tlak zase znamená vyšší nebezpečí vzniku netěsností spojů nebo poruch vodovodních řadů, prasknutí potrubí a následných úniků vody. Jen s aktuálními informacemi o tlaku dokáže dodavatel vody správně vyhodnotit, zda je či není nutné instalovat další prvky pro snížení tlaku, lépe a přesněji regulovat ventily a čerpadla nebo naopak zajistit zvýšení tlaku.

Snímač tlaku PressureSensor
Snímač tlaku PressureSensor

Jednou z mnoha výhod měřidla Kamstrup PressureSensor je jeho úspornost a dlouhá životnost. Přístroj může být nainstalován kdekoli v distribuční síti, a to i v místech, kde není k dispozici napájení z elektrické sítě, protože je napájen vestavěnou baterií. Životnost baterie činí až 6 let, a navíc je možné tuto baterii vyměnit a životnost zařízení tak prodloužit. Kamstrup PressureSensor je konstruován jako vakuová komora vyrobená z kompozitního materiálu, takže je vysoce odolný a zcela vodotěsný (stupeň krytí IP68). Stupeň krytí je zachován i po výměně baterií.

Samozřejmostí je zabudovaná komunikace, takže měřené údaje ze snímače Kamstrup PressureSensor není potřeba nějak komplikovaně odečítat. Přístroj je vybaven stejnou rádiovou technologií jako vodoměry Kamstrup, takže odečty lze provádět dálkově a velmi komfortně v rámci rádiové sítě. Naměřená data jsou tak automaticky načítána do softwaru READy Manager, kde jsou nepřetržitě dostupná k dalšímu zpracování a analýze. Přenos těchto dat probíhá v několikaminutových intervalech, aby bylo zajištěno dostatečné množství informací pro vyhodnocení a trvalou optimalizaci a s tím spojeným odstraňováním možných provozních problémů.

Provozovatelé vodárenských sítí a ostatní uživatelé mají v softwaru READy Manager k dispozici řadu nástrojů, které jim pomáhají získat celkový přehled a naměřená data plně využít. Ve vztahu k řízení tlaku jde zejména o funkce monitorování tlaku, vizualizace spotřeby (případně spojené s alarmy), informace o objemu ztrát vody. Dále možnosti odečítání měřidel s vysokou prioritou pro on-line monitoring stavu technologických nebo sekčních měřidel. S jejich pomocí lze v síti udržovat optimální provozní a tlakové podmínky – a zároveň tak pozitivně ovlivňovat efektivní provoz distribuční sítě. Lepší správa a optimalizace provozu snižuje požadavky na provozní energie.

Kromě informací o tlaku vody zajišťují snímače tlaku Kamstrup PressureSensor přehled o tlakových rázech způsobených například neregulovanými čerpadly, rychle se zavírajícími ventily a podobně. To dodavatelům vody umožní identifikovat zdroje možných problémů a omezit tak budoucí škody.

Řečeno ve zkratce: Instalací tlakových snímačů Kamstrup PressureSensor a správou naměřených dat v systému READy Manager získá provozovatel nástroj ideální pro prodloužení životnosti sítě a pomáhá tak snížit ztráty a spotřebu energie, tak jako i riziko prasknutí potrubí a s ním spojených úniků vody. V kombinaci s instalací inteligentních ultrazvukových vodoměrů MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100 jde o optimální a moderní řešení bez ohledu na velikost distribuční sítě.

Dánská společnost Kamstrup působí ve 24 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.