logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Online monitoring a odečet spotřeby vody v lokalitách bez datové a elektrické sítě

 flowIQ® 2200 Zdokonalený vodoměr pro obytné budovy s akustickou detekcí úniků, foto Kamstrup
flowIQ® 2200 Zdokonalený vodoměr pro obytné budovy s akustickou detekcí úniků, foto Kamstrup

Řešení Kamstrup umožní online monitoring a odečty spotřeby vody kdekoliv, tedy například i u odběratelů na samotách a v menších vesnicích či na vodních zdrojích v odlehlých lokalitách.

Dálkové odečty a online monitoring jsou funkce, které výrazně optimalizují provoz vodárenské sítě, snižují náklady na její provoz a v neposlední řadě zvyšují komfort poskytovatelů i odběratelů vody.

V poslední době začaly tuzemské vodárny projevovat zájem o aplikaci těchto moderních technologií nejen ve městech, ale i na těch nejodlehlejších místech republiky. Společnost Kamstrup nabízí řešení, jímž je sestava tří osvědčených prvků – některého z vodoměrů řady flowIQ®, tlakového snímače PressureSensor® a datového koncentrátoru 2/4G Bridge s konektivitou do sítí mobilních operátorů. Sestavu doplňuje oblíbený odečtový systém READy, který po instalaci patřičných zásuvných modulů umožňuje monitoring a vyhodnocení naměřených dat.

Jak to funguje?

Základem sestavy je velmi přesný ultrazvukový vodoměr flowIQ®, který měří a zaznamenává spotřebu vody, teplotu přístroje, stavová hlášení a další související parametry. Díky kompaktním rozměrům lze tento vodoměr snadno instalovat do jakéhokoliv provozního prostředí. Nemá žádné pohyblivé součásti, což zajistí jeho dlouhou životnost, a zároveň je naprosto vodotěsný, takže je možné jej používat i v zaplavovaných vodoměrných šachtách. Naměřená data o spotřebě se ukládají do paměti vodoměru až na 36 měsíců.

Druhý prvek sestavy, tlakový snímač Kamstrup PressureSensor®, monitoruje tlak vody v distribuční síti a vodárenským společnostem poskytuje neocenitelné údaje o tlakových poměrech i potenciálně škodlivých tlakových rázech. Podle reálných zkušeností uživatelů lze pomocí PressureSensoru® včas odhalit špatné fungování jednotlivých komponentů sítě, stanovit optimální tlak v síti, prodloužit životnost potrubí, snížit počet havárií a úniků vody i finanční ztráty, způsobené takovýmito nehodami. Data se měří 10× za sekundu a odesílají se v intervalech jednotek minut, takže poskytovatelé vody mají vždy o stavu sítě maximálně aktuální informace.

Data z obou přístrojů jsou samozřejmě zašifrována a prostřednictvím datového koncentrátoru 2/4G Bridge odeslána k provozovateli vodárenské sítě k vyhodnocení. Platí přitom, že komunikace je plně zabezpečená, tedy od měřidel a senzorů až po vyhodnocovací systém. Zpracování dat odpovídá požadavkům směrnice GDPR, data jsou po celou dobu přenosu plně pod kontrolou a nikdy nejsou sdílena mimo odečtovou platformu Kamstrup.

A nyní to klíčové: Bezkonkurenční výhodou sestavy je fakt, že k měření i následnému odesílání dat není třeba připojení k elektrické síti, a to i přes značný objem dat, která jsou navíc odesílána online. Jednotlivé části sestavy jsou energeticky nenáročné, s minimální spotřebou a jsou vybaveny bateriemi, jejichž životnost činí u vodoměrů a senzorů až 16 let při plném provozu, u 2/4G Bridge potom 8, respektive 6 let. Stejně tak je fungování sestavy nezávislé na pevném datovém připojení; 2/4G Bridge dokáže naměřená data odesílat odkudkoliv, kde funguje pokrytí 4G nebo aspoň základní síť 2G.

Přenos dat je rychlý a ani náhlý výpadek mobilní sítě neznamená problém. 2/4G Bridge je vybaven dataloggerem, takže i v případě nenadálé události data odešle ihned poté, co síť opět začne fungovat. Provozovatel sítě tedy má přístup k aktuálním datům a k jejich vyhodnocování v podstatě nepřetržitě – a největším přínosem sestavy je, že inteligentní měření a s ním spojené výhody a úspory jsou díky ní už dostupné i v lokalitách, kde doposud kvůli technickým omezením bylo nutno využívat zastaralé technologie, technologie náročné na spotřebu nebo jiná méně vhodná řešení.

Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve 24 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.