logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Infothermu 2017 zahájila debata o dotacích a vyhlášení výsledků soutěže Novinky na Infothermě

Již po 24. otevřela dnes své brány mezinárodní výstava Infotherma, tradičně věnovaná vytápění, úsporám energie a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. V letošním roce však nakročila Infotherma i směrem k budoucnosti, když velkou část doprovodného programu věnovala fotovoltaice, chytrým domům, sítím, ukládání energie a obnovitelným zdrojům.

Reklama

V letošním roce hostí Infotherma přes 366 domácích i zahraničních vystavovatelů, kteří přivezli zajímavé výrobky a řešení.

„Věřím, že očekávání návštěvníků zlepšit komfort a pořídit si lepší vytápění, přípravu teplé vody a účinnější větrání mohou být splněna. A věřím, že Infotherma dostojí své pověsti atraktivní výstavy s překvapivým počtem zde uzavřených obchodů,“ řekla při zahájení Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz, která zahájení a navazující program Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR moderovala a popřála všem hodně příjemných, užitečných a inspirativních setkání na 24. mezinárodní výstavě Infotherma 2017.

Zahájení výstavy Infotherma 2017
Zahájení výstavy Infotherma 2017

Slavnostního zahájení se zúčastnili Ing. Pavla Sluková, náměstkyně MPO ČR, Ing. Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Ing. Evžen Tošenovský, dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Ing. Král, ministerský rada odboru plynárenství a kapalných paliv MPO.

„Dotace se řítí Evropou. Důvody jsou různé a některé znějí i rozumně. Nicméně dotace by měly být využívány jako investice do budoucna, které nás někam posouvají, měly by z nich vyplynout inovace, které budou startovní plochou až dotace skončí. Je tristní využívat dotace na provozní záležitosti, protože to nám nijak po roce 2020 nepomůže,“ řekl k dotacím Ing. Tošenovský.

Ing. Sochor hovořil o problematice čerpání dotací, kdy poměrně velká část úsporných opatření se provádí bez dotací a tím pádem je nelze využít pro prokázání cílů úspor. Více se k této problematice můžete dočíst v již dříve zveřejněném článku Cíle energetické účinnosti 2020 - rozhovor s Vladimírem Sochorem.

V rámci diskuse se Ing. Bartoš zmínil rovněž o problematice nenávaznosti dotací. Vzpomněl, že se dotovaly přímotopy, plynofikace v místech, kde dnes dotujeme výměnu uhlí za uhlí. Kontinuita ve státním rozhodování by měla být rozhodně větší. Nyní změnou politické garnitury zatáhneme roletu a otevřeme druhou. To není správně. Zároveň rozhodování o zdroji je i problémem sociálním, dotace selhaly na slabším venkově.

V diskusi zazněla i otázka na budoucnost technických systémů, kdy NZEB a PD si přímo říkají o investičně příznivé vytápění elektrickým vytápěním. To ovšem naráží na v ČR nastavenou stopku pro elektriku koeficientem neobnovitelné energie. Ing. Sochor informoval o již připravené novele vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Ta přinese i změnu koeficientu neobnovitelné energie, který bude pro elektřinu příznivější. Nicméně posluchači se nedozvěděli termín vyhlášky ani hodnotu koeficientu.

V některých diskusních příspěvcích zazněla kritika bruselských rozhodnutí a požadavků. Ing. Tošenovský zdůraznil význam jednotného hlasu z ČR s požadavky a argumenty, které mohou sloužit k prosazení potřeb ČR. A teď je podle Ing. Tošenovského chvíle takové argumenty přednést a české zájmy prosadit, což lze pochopit jako apel na příslušná ministerstva.

Součástí slavnostního zahájení je tradičně i vyhodnocení ankety „Novinky Infothermy 2017, patenty a vynálezy“


Agentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma, v rámci spolupráce s největším stavebním portálem v ČR portálem TZB-info.cz pořádá internetovou hlasovací soutěž „Novinky na výstavě Infotherma 2017, patenty a vynálezy“, která proběhla v závěru loňského roku a zná tedy v této chvíli své vítěze.

 1. Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava přihlásilo Sofistikovaný systém řízení energie pro zajištění celoroční energetické soběstačnosti provozu rodinného domu. Vedle celoroční energetické soběstačnosti rodinného domu systém respektuje i požadavky na spolehlivý a bezpečný provoz rodinného domu.
 2. Systém KERBEROS POWER je určen k fotovoltaickému ohřevu vody. Jedná se o modulární systém pro výkonové varianty 2, 4 a 6 kW instalovaného fotovoltaického výkonu. Systém lze dle potřeby postupně doplňovat o jednotlivé výkonové bloky po 2 kW. Je určen pro práci se standardním topným tělesem 2 – 2,5 kW pro každý využitý modul.
 3. Automatický kotel VIADRUS A3C používá litinový výměník konstrukčně vycházející z osvědčeného kotle Hercules U26. Podle provedení je v kotli možno spalovat hnědé uhlí nebo dřevní pelety či tato paliva střídat, kotel je v emisní třídě 5 a splňuje podmínky„Ekodesign”

Děkujeme všem přihlášeným i všem hlasujícím čtenářům a gratulujeme vítězům. Vítězné i další přihlášené produkty si můžete blíže prohlédnout ve vstupní hale výstaviště Černá louka a průběžně Vám přineseme o nich bližší informace zde na TZB-info.

V této souvislosti zazněla i pozvánka na doprovodný úterní doprovodný program v úterý dopoledne, kdy bude představen pilotní projekt NZEB a odpoledne naváží přednášky v podobném duchu.

Úterý 24. ledna - chytrá řešení pro úspory energie v budovách

Úterní doprovodný program bude věnován úsporám energie a chytrým spotřebičům v budovách obecně. Program připravuje redakce TZB-info.cz ve spolupráci s portálem Solárnínovinky.cz. Vstup na úterní doprovodný program je ZDARMA v rámci vstupenky na veletrh.

 • 09:00 – 9:30 Zkušenosti s provozem budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)
  Přednášející: Ing. Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.
 • 9:30 – 10:00 Mikroklimatické podmínky budovy s téměř nulovou spotřebou energie
  Přednášející: Ing. Miroslav Urban, Ph.D., katedra TZB, ČVUT Praha
 • 10:00 – 10:30 Zkušební režim budovy s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivního prvku energetické soustavy
  Přednášející: Ing. Jan Včelák, Ph.D., UCEEB, ČVUT Praha
 • 10:30– 11:00 Řešení ČES ESCO v oblasti fotovoltaických elektráren s využitím akumulace
  Přednášející: Jan Baláč, projektový manažer, ČEZ ESCO
 • 11:00– 11:30 Modulový řídicí systém pro řízení hybridních fotovoltaických elektráren
  Přednášející: Bc. Tadeáš Tesař, jednatel, AERS s.r.o.
 • 11:30– 12:30 Optimalizace nákladů na ohřev vody pomocí FV systémů
  Přednášející: Ing. Michal Klein, Sales Manager, UNITES Systems a.s.

 • 12:00 – 13:00 Pauza na občerstvení + možné konzultace s experty

 • 13:00 – 13:20 Mikrokogenerace – můžeme s ní již počítat při vytápění podniků a bytových domů?
  Přednášející: Ing. Kateřina Dittel Ksandrová, Bosch Termotechnika
 • 13:20 – 13:40 Teplá voda hned, bez cirkulace. Úspora vody a samoregulační elektrické podlahové vytápění
  Přednášející: Ing. Miroslav Kašák, Raychem
 • 13:40 – 14:00 Smart větrání – řízení vnitřního prostředí, vlhkosti a CO2
  Přednášející: Ing. Martin Bažant, Atrea
 • 14:00 – 14:20 Vytápění tepelným čerpadlem v kombinaci s fotovoltaikou a akumulací, řízení systémem Home-Grid Přednášející: Robert Mořkovský, Solární-panely.cz
 • 14:20 – 14:40 Chytré měřiče spotřeby jako cesta ke snížení spotřeby energií v domácnostech i firmách
  Přednášející: Patrick Zandl, Energomonitor
 • 14:40 – 15:00 Bezpečnostní rizika chytrých spotřebičů a internetu věcí
  Přednášející: Patrick Zandl, CZ.NIC
 • 15:00 – 15:30 Právník radí - přímý prodej elektřiny z vlastní fotovoltaiky
  Přednášející: Mgr. Mikuláš Vargic, Doucha Šikola advokáti
 • 15:30 – 16:00 Jak se starat o fotovoltaickou elektrárnu, abychom zabránili vzniku a šíření požáru
  Přednášející: kpt. Ing. Petr Michut, kpt. Ing. Ondřej Toman, Technický ústav požární ochrany

Těšíme se na vás v kongresovém sále výstaviště Černá louka od 9:30 h!

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.