logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kontroly kotlů a nejlepší stánky na výstavě Infotherma 2017

Mnoho vášní vzbuzuje nejen samotná možnost kontroly kotlů u občanů doma, ale i průběh této kontroly. Otázky i odpovědi na toto téma zazněly na doprovodném programu výstavy Infotherma 2017 v Ostravě. Zároveň se dozvíte, jaké stánky se návštěvníkům Infothermy letos nejvíce líbily.

Reklama

Doprovodný program s garancí CTI ČR a APTT

Hodně zájemců z řad montážních firem přilákala přednáška Ing. Zdeňka Lyčky o kontrolách kotlů na pevná paliva, ve které mimo jiné zaznělo, že se očekává vyhláška, která bude řešit doklad o provedení kontroly kotle na tuhá paliva. Z ní vyplynou i jasnější pravidla co a jak se má kontrolovat. Solidní kontroloři doposud postupovali podle sdělení MŽP, které je ovšem nezávazné. Kontrola by měla proběhnout za provozu, nicméně součástí kontroly je i prohlídka vnitřku kotle, která musí předcházet, na což je třeba naopak kotel chladný. Součástí je i kontrola napojení na otopnou soustavu. Je zde otázka oprávnění ke kontrole spalinové cesty a oprávnění ke kontrole otopné soustavy. Nesmí se zapomenout i na kontrolu skladu paliva atd.

Mezi nejčastější dotazy z této oblasti patří například:

  • Co se má vlastně kontrolovat? Zdroje od 10 do 300 kW, tj. kotle i lokální topidla.
  • Mají být kontrolovány všechny zdroje? Ano, všechny, které jsou napojeny na otopnou soustavu. Protokol o uvedení do provozu u nového zdroje nenahrazuje kontrolu kotlů. Některé firmy krátce po uvedení do provozu udělaly i kontrolu kotle.
  • Kotle v podnájmech. Kdo zodpovídá za kontrolu? Zodpovídá jednoznačně provozovatel.

Nekvalitní kontroly kotlů na tuhá paliva

V diskusi zazněl i názor, že bylo by třeba dotáhnout evidenci protokolů na odboru životního prostředí. Jinak hrozí, že se z protokolů zase stanou „papíry“. Z. Lyčka k tomu řekl, že APTT tlačila na evidenci, ale nepodařilo se.

Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR k diskusi řekl: „musíme eliminovat černé a nekvalitní kontroly. Proběhly masivně kontroly, které nebyly zcela správně a nyní je aktuálním cílem chyby neopakovat. Kontrolor by měl umět poradit uživatelům. Technická kontrola má svůj význam, ale záleží na tom, kdo jí dělá. Na trhu je smršť kotlů, které jsou tzv. „no name“, hodně starých kotlů a ty je třeba vyřešit a docílit kýženého stavu úspor, efektivity a snižování emisí.“.

Důležitou informací je i skutečnost, že od 1.1.2017 je neoprávněné provedení kontroly, příp. uvedení nepravdivých údajů správním deliktem pod pokutou 50.000 pro odborně způsobilé osoby.

TČ, NZEB, soláry a dotace

V reakci na přednášku Ing. Slováčka o tepelných čerpadlech zazněl dotaz: kdo umí naprojektovat FV a TČ v systému, kdo umí naprojektovat NZEB s odkazem na složité vyladění systému v pilotním projektu FENIX, kde probíhá spolupráce s UCEEB. V podobném duchu zazněl i požadavek: kde najít člověka, který umí vyřešit spolupráci TČ a větrání s rekuperací. Je vidět, že trh již vznáší požadavky na projektanty se znalostí integrace systémů. Je otázkou, jaká bude reakce z trhu.

Problematice budov s téměř nulovou spotřebu energie se věnuje nový informační projekt TZB-info, který se zabývá nejen jednotlivými vhodnými technologiemi, ale právě i koordinaci systémů.

Nejlepší expozice veletrhu infotherma

Podobně jako na jiných výstavních a veletržních akcích i na Infothermě 2017 probíhala soutěž o nejlepší stánek. Na rozdíl třeba od For Archu zde ale stánky nevybírala komise, ale byly určeny hlasováním návštěvníků. Do užší nominace se dostalo 10 stánků, přinášíme Vám obrázky tří vítězných expozic. Ve všech případech se jednalo o tradiční výrobce kotlů.

3. místo – stánek firmy Dakon

3. místo - stánek firmy Dakon
3. místo - stánek firmy Dakon

2. místo – stánek firmy Atmos

2. místo - stánek firmy Atmos
2. místo - stánek firmy Atmos

1. místo – stánek firmy Viadrus

1. místo - stánek firmy Viadrus
1. místo - stánek firmy Viadrus

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.