logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Tepelná čerpadla

tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která na své primární straně odnímají teplo z jedné teplonosné látky (vody, vzduchu nebo země) s nižší teplotou a převádějí ho na své sekundární straně do jiné teplonosné látky (vzduch, voda) s vyšší teplotou. Proto mohou být využita pro vytápění a přípravu teplé vody, přestože na jejich primární straně je venkovní vzduch, země či voda s teplotami okolo nuly, v případě vzduchu i s významně podnulovými teplotami, a na sekundární straně dokážou připravit teplou vodu o teplotě 55 °C a vyšší.

K tomu, aby došlo k transportu tepelné energie z prostředí o nižší teplotě do prostředí s teplotou vyšší, tedy opačným směrem, než tento proces probíhá samovolně v přírodě, musíme dodat energii. Nejčastěji jde o elektrickou energii pro elektromotor pohánějící kompresor v tepelném čerpadle, případně plyn pro plynový motor, nebo tepelnou energii na podporu procesů probíhajících v sorpčním materiálu. V závislosti na konstrukci tepelného čerpadla, vlastnostech primárního zdroje tepelné energie ať již má přírodní nebo odpadní původ, a na rozdílu teplot, který musí tepelné čerpadlo překonat, se odvíjí velikost topného faktoru. Ten číselně udává poměr mezi využitelnou tepelnou energií na vytápění, přípravu teplé vody a pomocnou energií, kterou jsme museli tepelnému čerpadlu na jeho činnost dodat. Proto je topný faktor zásadním kritériem energetické efektivity tepelného čerpadla a z jeho velikosti v konkrétních provozních poměrech vyplývají náklady, které provozovatel za vytápění, přípravu teplé vody zaplatí.


Mohlo by vás zajímat


17.6.2024STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Společnost STIEBEL ELTRON, přední německý výrobce tepelných čerpadel a ohřívačů vody, slaví 100 let od svého založení. Za tu dobu dokázala společnost se svými výrobky a službami expandovat do celého světa. Na českém trhu úspěšně působí od roku 1991. V polovině 70. let minulého století se firma stala průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energií, konkrétně výroby tepelných čerpadel. Od roku 1924 má společnost STIEBEL ELTRON registrováno více než 1 700 patentů a průmyslových designů.
14.6.2024KORADO, a.s.
České domácnosti se z důvodu úspor a snahy o snížení škodlivých emisí uchylují k vytápění tepelnými čerpadly. Tento nízkoteplotní zdroj tepla však se staršími radiátory mnohdy nepracuje efektivně. Na trhu se ale nyní objevují inovativní modely otopných těles českého výrobce KORADO, které dokážou využít výhod tepelných čerpadel a přinést tak úsporu.
6.6.2024Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
V roce 2022, v době energetické krize a s počátkem války na Ukrajině, skokově narostla cena plynu a panovaly obavy z jeho nedostatku. Zájem o tepelná čerpadla tehdy narostl hned několikanásobně. Vyrojilo se mnoho nezkušených i nekvalitních dodavatelů, kteří instalovali tepelná čerpadla nízké kvality, často i v kombinaci se špatným návrhem čerpadla a nízkou úrovní služeb. Díky příznivějším cenám plynu dnes mnoho domácností opět vidí v tomto fosilním palivu cestu jak ušetřit za vytápění. Co kdyby ale bylo možné oba zdroje nakombinovat? Bylo by to efektivní? Ukážeme si to na dvou modelových situacích (pro dům s tepelnou ztrátou 14 kW).
5.6.2024Michal Teubner, Externí komunikace Skupiny KB
Společnosti ČEZ Prodej, Vekra a skupina Komerční banky, představily nový web zaměřený na podporu energetických úspor českých domácností. Webové stránky www.energetickeuspory.cz zákazníkům nabízí komplexní řešení pro snižování nákladů na energie zahrnující i pomoc se získáním dotací a výhodné financování.
3.6.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Odborný Emoce do volby zdroje tepla pro vytápění nepatří. Plynový kondenzační kotel má řadu předností, stejně tak tepelné čerpadlo, a ty jsou v článku uvedeny. Oba tyto zdroje tepla s námi budou minimálně do roku 2050.
31.5.2024AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Míra inflace, vyšší DPH, cena vstupů či zvýšení regulačních poplatků. To vše přímo ovlivňuje cenu tepla, která má v posledních měsících opět rostoucí tendenci. Pro majitelé rodinných a bytových domů však nemusí být jediným řešením další omezování spotřeby. Významně pomůže také volba moderního zdroje tepla – tepelného čerpadla.
30.5.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Provozní uhlíkové stopy elektricky poháněných tepelných čerpadel a plynových tepelných čerpadel se od sebe příliš neliší. Velmi se však liší investiční náklady na obě řešení.
28.5.2024KORADO, a.s.
Obliba tepelných čerpadel v Česku podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) stále roste. Nejvýrazněji však v posledních dvou letech. Důvodem jsou především zvyšující se ceny energií i plánovaný zákaz prodeje některých kotlů a kamen. Pro domácnosti i firmy proto tepelná čerpadla představují efektivní, udržitelné, a především úsporné vytápění. Do nedávné doby však byla spojována především s podlahovým vytápěním. Dnes však díky moderním technologiím nachází dokonalé spojení i s doposud neprávem opomíjenými radiátory.
Absorpční tepelné čerpadlo Robur GAHP A
20.5.2024Ing. Pavel Míšek, Ph.D.
V minulém roce byla publikována rozsáhlá studie věnující se měření absorpčních tepelných čerpadel v průměrných klimatických podmínkách pro středně teplotní aplikace. Práce vznikla pod záštitou Katedry mechaniky a strojnictví na Technické fakultě ČZU a ve spolupráci s firmou ROBUR. Jde o jednu z nejrozsáhlejších aplikačních studií, která se dané technologii věnuje. Výsledky byly publikovány v prestižním vědeckém časopise „Energy and Buldings“. Práce poskytuje řadu odpovědí na otázky, s kterými se setkáváme v běžné praxi. Právě tyto informace Vám stručně představíme v následujícím článku.
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.