logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Komíny a kouřovody

komín

Komíny a kouřovody, jako část vzduchospalinové cesty, slouží k odvodu spalin od spotřebičů paliv, tedy krbů, kamen, kotlů a ohříváků vody. Kouřovod je část, která spojuje spalinové hrdlo spotřebiče se sopouchem, tedy vstupem spalin do komína. Komín je víceméně svislá, jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy a jedním nebo i více sopouchy, kterými se spaliny odvádí do venkovního prostředí.
Součástí konstrukce komínu nebo komínového tělesa obsahujícího více průduchů může být šachta přivádějící vzduch do spotřebiče pro spalování paliva, při splnění dalších podmínek i šachta s kabely, s odpadním potrubím aj. I proto byl přesně definován pojem spalinová cesta jako dutina sloužící k odvodu spalin.
Vzhledem k provázanosti přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin je nutné pro spolehlivý a bezpečný provoz navrhovat, posuzovat, kontrolovat, čistit celou vzduchospalinovou cestu.

Komín musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší. Musí být navržen tak, aby odpovídal provozním parametrům spotřebiče paliv, a přitom byl bezpečný. Funkce komínu je založena na přirozeném tahu, který vyplývá z rozdílných teplot a hustot mezi okolním vzduchem a spalinami. Přirozený tah může být doplněn nebo zcela nahrazen činností spalinového odtahového ventilátoru nebo přetlakového ventilátoru před hořákem, v závislosti na konstrukci spotřebiče.

Konstrukce komínu musí být odolná vůči složení a teplotě spalin, případně i vůči kondenzátu vznikajícímu při podchlazením spalin pod rosný bod. Základní požadavky na návrh komína jsou dány chemickým složením spalin, jejich teplotou a možností tvorby kondenzátu, množstvím spalin, a tedy rychlostí jejich proudění a nutností zabránit podchlazení, při kterém by se tvořil led. K tomu přistupuje požární hledisko s ohledem jak na možnost vznícení okolních hořlavých konstrukcí, tak na možnost vyhoření usazenin v komíně a jeho případnou destrukci.

Současný komín proto již není jen svislá dutina obestavěná kameny nebo běžnými cihlami. Konstrukce i použité materiály komína reagují na vývoj v oblasti spotřebičů paliv, a i proto je návrh komína činností vyžadující kvalifikaci.

Nejjednodušší konstrukci mají komíny jednovrstvé, keramické, které se nově instalují zpravidla jen v občas využívaných rekreačních objektech ve spojení se spotřebiči na pevná paliva.

Vícevrstvé komíny tvoří potrubí ve funkci spalinové cesty, vně okolo něj je buď jen vzduchem nebo tepelnou izolací vyplněný meziprostor a vnější plášť zajišťující i mechanickou stabilitu komína.

Pro konstrukci nové spalinové cesty se používají keramické materiály, hliníkové slitiny, ušlechtilá nerezová ocel nebo plasty. Každý z nich má své výhody, případně i nevýhody, a proto jejich volba závisí na vlastnostech spotřebiče paliv, na vhodnosti pro možné provozní stavy spotřebiče a na splnění požadavků, které klade okolní konstrukce budovy. O možnosti použití konkrétního komínového systému rozhoduje soulad mezi skutečnými provozními podmínkami a jeho zatříděním.

Pro opravu nebo modernizaci stávajícího komína, například při výměně kotle na pevná paliva s vysokou teplotou spalin za nový se sníženou teplotou spalin a s možným výskytem vzniku kondenzátu, kotle na pevná paliva za plynový, klasického i nízkoteplotního plynového kotle za kondenzační, lze využít metody vložkování. Při ní se do stávající spalinové cesty, průduchu komína, vloží vložka z materiálu, který vyhovuje parametrům spalin z nového spotřebiče a jejíž rozměry zajistí i splnění všech ostatních podmínek.


Mohlo by vás zajímat


Mojmír Böhm, jednatel společnosti REMS Česká republika. Zdroj: estav.tv
23.5.2024redakce
Společnost REMS nám na veletrhu Aquatherm Praha ukázala praktický mobilní kamerový inspekční systém pro analýzu poškozených trubek, kanálů, komínů a jiných dutých prostor. Zařízení nám předvedl Mojmír Böhm, jednatel společnosti REMS Česká republika.
10.5.2024CIKO s.r.o.
Jaké řešení zvolit a co dát okolo komína při realizaci prostupu stavební konstrukcí? Tato otázka vzniká, ať už řešíme prostup komína stropem, střechou, obvodovou stěnou nebo interiérovou příčkou. Jedná se o poměrně častou otázku a je kolem ní i mezi odbornou veřejností stále velké množství nejasností. Pojďme si tedy přehledně zrekapitulovat základní informace a parametry, které vám pomohou zvolit vždy to správné řešení.
18.3.2024Ing. Jiří Vrba, TNK 105 Komíny
Recenzovaný Náklady na vytápění lze radikálně snížit využitím lokálních spotřebičů na pevná paliva, jako jsou krbová kamna. Ale co když není k dispozici komín? Rozhodně to neřešte jen trubkou prostrčenou skrz stěnu. Vhodná, a hlavně bezpečná řešení existují.
Nový analyzátor spalin Testo 310 II. Zdroj: TESTO
21.11.2023TESTO, s. r. o.
Nový analyzátor spalin Testo 310 II kombinuje jednoduché funkce s vysokou přesností měření, proto je ideální pro všechna základní měření u systémů vytápění.
21.10.2023redakce
TZB-info doporučuje Povinnosti rekapituluje v rozhovoru Pavel Mareček, předseda správní rady ALMEVA EAST EUROPE a.s., která vyrábí a distribuuje plastové, hliníkové a nerezové spalinové systémy, ocelové systémy odkouření a zděné komínové systémy.
Foto © krizz7, Fotolia.com
4.10.2023ARMEX ENERGY a.s.
Dodavatel energií ARMEX ENERGY spouští podzimní kampaň, která k výhodným cenám energií přidává jako bonus čištění komínu zdarma. V kampani zároveň v nadsázce dodává, že u ARMEXu padají ceny, a nikoliv komíny, čímž odlehčenou formou poukazuje na povinnost pravidelné kontroly pro všechny majitele kotlů na plyn a pevná paliva, ale také pro ty, kteří si jen sezónně přitápí krbovými kamny.
11.9.2023Ing. Jaroslav Schön, Člen TNK 27 Požární bezpečnost staveb. Znalec v oboru stavebnictví, stavební odvětví různá, specializace kominictví
Odborný Problematika bezpečného provozu spalinové cesty je předmětem regulace podle části třetí zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. (ZPO). V ZPO jsou vymezeny nejen základní povinnosti majitelů a provozovatelů spalinových cest a oprávněných osob (kominíků a revizních techniků spalinových cest), ale i zmocnění pro příslušné ministerstvo k vydání prováděcí vyhlášky.
Zděný komín CIKO s bílým komínovým návlekem STUKO
8.9.2023CIKO s.r.o.
Komín je důležitou součástí každého domu, protože odvádí spaliny ze spotřebiče a zajišťuje bezpečný provoz topného systému. Při hledání vhodného komínového systému se nabízí velmi různorodé možnosti řešení, především při volbě mezi zděnými a nerezovými komíny. Každý typ komína má své specifické vlastnosti, které je třeba zvážit při rozhodování o vhodném použití pro váš dům.
24.8.2023Ing. Jaroslav Schön, Člen TNK 27 Požární bezpečnost staveb. Znalec v oboru stavebnictví, stavební odvětví různá, specializace kominictví

Základním cílem právní regulace problematiky spalinových cest, je zajištění bezpečného odvodu spalin, což je plně v souladu se základními úkoly svěřenými HZS ČR (zejména ochrana života, zdraví a majetku).

Splnění požadavků technických norem zajišťuje bezpečnost osob a jejich majetku při provozu spalinových cest.

Podomítková vodní a mechanická zápachová uzávěrka HL138. Zdroj: CTI INFO 3/2023
14.8.2023HL Hutterer & Lechner GmbH, Ing. Jaroslav Maňas
Odvádění kondenzátů z klimatizačních jednotek, vzduchotechnických potrubí, kondenzačních kotlů a jejich spalinových cest má svá pravidla a otázky: např. na tlakové poměry, inzenzitu odtoku a vlastnosti kondenzátu. Ale také sortiment zápachových uzavírek.
22.6.2023Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT), Ing. Libor Hrabačka, technický ředitel
Řada koncových uživatelů provozuje své kondenzační kotle v bytových domech, kde byl instalován společný přetlakový komín. Problém vyvstal u společných systémů se zákazem výroby nekondenzačních turbo kotlů.
9.6.2023Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Odvody spalin při využívání extra lehkých topných olejů jsou nedílnou součástí olejového hospodářství. Návrhy řešení spalinových cest s ohledem na současnou legislativu a způsoby čištění a revize se setkaly u posluchačů s velkým ohlasem.
Společenstvo kominíků ČR
30.5.2023Ivo Havlík
V roce 1993 bylo založeno Společenstvo kominíků České republiky (SKČR). Třicáté výročí zrodu jeho členové oslavili 4. května s cimbálovou muzikou u Sečské přehrady v okrese Chrudim. Následující den se v tamějším kongresovém centru Jezerka konala výroční valná hromada.
29.5.2023Schiedel, s.r.o.
Schiedel je pojem nejen v komínové technice. Nyní i v oblasti prefabrikace komínu a krbové vložky s dobou instalace na stavbě během cca 2 hodin, nebo i úporných větracích systémů využívajících více průduchová řešení šachet a komínů.
26.5.2023Schiedel, s.r.o.
Po vynucené „covidové pauze“ vyhlásila společnost Schiedel, s.r.o. soutěž určenou pro studenty středních škol v České republice, kteří se připravují na budoucí povolání projektanta nebo architekta. Zadáním soutěže bylo zpracovat projekt rodinného domu pod názvem „Jak by měl vypadat můj ideální dům“ s použitím 3D/BIM softwarových nástrojů.
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.