logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Evropská unie

Pod zkratkou ESG se skrývá vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení pro vyjádření „udržitelnosti“ či „odpovědnosti“ firmy. Dalšími pojmy jsou NFRD, CSRD, LCA a Scopes.
Odborný Velké kontejnerové, výletní lodě nebo tankery jsou zásadním zdrojem znečištění ovzduší i moří. Stejně tak letadlo má obrovskou spotřebu paliva v porovnání s autem. Pokud jde ale o skleníkový efekt a globální oteplování, přispívají emise lodí a letadel jen zlomkem toho, co vypouští spalovací motory v autech.
Ochranu pracovníků před riziky spojenými s expozicí azbestu má posílit nový právní předpis připravený Evropským parlamentem. Nová pravidla u azbestu výrazně snižují stávající limitní hodnoty a v souladu s nejnovějším technickým vývojem se stanovují přesnější způsoby měření úrovní expozice. Podívejme se na vývoj evropské legislativy a na nový právní předpis podrobněji.
Emisní povolenky mají pomoci Česku zvládat změnu klimatu a vyrábět více obnovitelné energie, nikoliv krýt díry ve státním rozpočtu. Ministerstvo životního prostředí připravilo transpozici novelizované evropské směrnice o emisních povolenkách, která naplňuje její smysl a napravuje předchozí protiprávní stav. Na jednání vlády však jde s mnoha rozpory, porcovat medvěda chce každé ministerstvo.
Konec uhlí pro výrobu elektřiny v ČR je odborníky předpokládán mezi roky 2033 a 2038. Velcí provozovatelé uhelných elektráren, včetně ČEZ nebo Sev.en, však očekávají, že při současném vývoji cen elektřiny a emisních povolenek bude výroba elektřiny z uhlí ztrátová už v roce 2026. Zeptali jsme se Michala Macenauera, ředitele strategie poradenské společnosti v energetice EGÚ Brno.
Na konferenci Voda Zlín se hovořilo převážně o hygienickém dozoru nad vodami a o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 v hygienické praxi zásobování pitnou vodou. Ing. Eva Javoříková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje představila ve svém příspěvku též konkrétní aktuální úkoly hygienického monitoringu v dozoru nad pitnými vodami PFAS (perfluorované a polyfluorované látky) ve vodovodech a studnách.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.