logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Provoz a údržba

Volba otopné soustavy bývá jedním z klíčových rozhodnutí, které stavebník během projektování stavby dělá s vědomím, že pokud čas ukáže, že nevybral správně, bude náprava velice obtížná a finančně nákladná. Při hodnocení jednotlivých variant posuzujeme zejména pořizovací cenu každé z nich - investiční náklady, a dále cenu, za kterou budeme v budoucnosti otopnou soustavu provozovat - provozní náklady. Pouze kombinací obou hledisek můžeme získat objektivní výsledek, nicméně i ten může být do určité míry spekulativní, protože do hodnocení provozní složky vstupuje řada parametrů, které se v čase mění a nikdo nedokáže zaručit jejich výši v dlouhodobém horizontu.

Provozní náklady představují veškeré naše finanční plnění spojené s provozem otopné soustavy vyjma vstupní investice. Patří mezi ně nákup paliva včetně souvisejících daní a poplatků, energie na pohon topného média, servisní prohlídky a pravidelná údržba zařízení včetně komínového tělesa, pokud jej zdroj otopné soustavy pro svůj provoz vyžaduje, nákup a výměna opotřebených součástí, a je-li stavba financována prostřednictvím úvěru, potom také příslušná část úroků nabíhajících po dobu splácení úvěru. Na zásadní odlišnosti v některých uvedených bodech narazíme v případě, uvažujeme-li o bytě v domě se společným zdrojem tepla a otopnou soustavou. Zde je třeba mít na paměti, že existuje závazná legislativa, která upravuje způsob rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody, což znamená, že neplatíme vždy to, co spotřebováváme, ale určitý vypočtený podíl z toho, co spotřebuje celý dům. Na druhou stranu, podobný solidární princip je uplatňován i u údržby systému, která bývá hrazena z tzv. fondu oprav, do kterého všichni nájemníci nebo spolumajitelé bytových jednotek přispívají.

Správně určit náklady na provoz otopné soustavy po dobu její životnosti je proto velice obtížné. Vyvíjí se jednak ceny energií, ale i cena práce a servisních úkonů a v neposlední řadě i legislativa, která dokáže některé předpoklady obrátit zcela naruby, důkazů bychom našli v nedávné historii hned několik. To ale neznamená, že bychom měli na posuzování nákladů spojených s provozem a údržbou rezignovat. Na tento přístup totiž spoléhají někteří developeři, jejichž prioritou je maximálně ušetřit investiční náklady na otopnou soustavu. Co bude stát provoz a údržba je už nezajímá, to nechávají na budoucí vlastníky.


Mohlo by vás zajímat


5.9.2023IMI Hydronic Engineering
Konkrétní případ rekonstrukce otopné soustavy bytového domu v Praze ukazuje, že samotným zateplením budovy cesta ke snížení nákladů na vytápění zdaleka nekončí. Naopak změna parametrů budovy si žádá o nový výpočet tepelných ztrát budovy a projekt optimalizace otopné soustavy. V případě tohoto bytového domu se podařilo rekonstrukcí a optimalizací soustavy vytápění dosáhnout meziroční úspory dalších 18 %.
Jak se rozúčtovává voda a teplo? Jarmila Trčková, vedoucí oddělení rozúčtování společnosti ista Česká republika
16.8.2023redakce
Společnost ista má informační webový portál připravený na generování a poskytování služby Měsíční informace o spotřebě podle nové legislativy. Na webináři se dozvíte o letošním rozúčtování tepla a vody a jak bude fungovat odečítání a rozúčtování dále. Jak portál ista funguje, jaké obsahuje funkce, co klienti vidí a s čím mohou pracovat? Podívejte se na webinář.
4.8.2023NRG Group a.s.
Letní období je ideálním okamžikem pro servis plynových zařízení, která v zimě budou zajišťovat tepelnou pohodu. S příchodem podzimu se pro tento krok rozhodne většina majitelů plynových kotlů a není snadné zajistit vhodný termín.
Výpočetní tomografie (CT): Jedná se o komoru, do které lze vstoupit dvěma černými posuvnými dveřmi. Uprostřed komory se nachází otočný talíř, na který se umisťují jednotlivé komponenty nebo i celá čerpadla, která pracovníci v oddělení pro řízení kvality prověřují pomocí CT.
27.7.2023WILO CS, s. r. o.
Stejně jako ve zdravotnictví nachází výpočetní tomografie (CT) velké uplatnění také v oblasti technologií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní technologická skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své výrobní a vývojové Smart Factory v Dortmundu. Díky rentgenovému záření je možné nedestruktivně nahlížet dovnitř předmětu, aniž by bylo nutné jej demontovat.
7.7.2023IMI Hydronic Engineering
Úspora energie a efektivní vytápění ve veřejných budovách, jako jsou školy, školky, nemocnice, úřady a jiné instituce, jsou důležitými aspekty správy budov a častým důvodem pro renovace. Pomineme-li zásadní kroky a investice, jako jsou zateplení budov, kompletní rekonstrukce soustavy HVAC či výměny zdrojů tepla, existují i mnohem méně náročná opatření, která se dají realizovat bez stavebních zásahů, s velmi krátkou dobou návratnosti nákladů a s překvapivě pozitivním vlivem na úspory.
17.5.2023IMI Hydronic Engineering
Pravidlo přímé úměrnosti platí i pro péči o kvalitu vody v soustavách vytápění a chlazení. Čím důkladněji odstraníme nečistoty, magnetit a bublinky plynu ze systému, tím vyšší si zajistíme účinnost, dlouhodobou spolehlivost a ochranu drahých komponent soustavy, jako čerpadel, kotlů či chladicích jednotek.
Správa a vyúčtování tepelné energie jednodušší než kdykoli předtím
13.4.2023BELIMO CZ spol. s r.o.
Společnost Belimo, přední výrobce pohonů klapek, regulačních ventilů a čidel pro vytápění, větrání a klimatizaci, spojuje světy „řízení energie“ a „certifikovaného měření a vyúčtování energie“. Nová řada energetických ventilů Belimo Energy Valve™ a měřičů tepelné energie integruje měření energie, regulaci energie a vyúčtování s podporou internetu věcí v jednom zařízení.
3.4.2023ista Česká republika s.r.o.
ista Česká republika patří k průkopníkům výjimečné technologie dálkového odečtu energií na našem trhu. Technologii uvedla na trh již před 13 lety, a právě sběrnice dat, která i letos získala ocenění během veletrhu Infotherma, je srdcem celého systému. Jubilejní sběrnice byla instalována 21. 3. 2023 v bytovém domě na Praze 1 a uživatelé bytů v tomto domě již nebudou obtěžováni pochozími odečty energií.
Foto ©G. Schwarz - Fotolia.com
10.2.2023Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Recenzovaný Náhrada kotle tepelným čerpadlem vyžaduje ověření hydrauliky soustavy, teplotních režimů a výkonů tepelného čerpadla. Vzájemné nepřizpůsobení lze orientačně odhalit změřením teplot, prací s grafy ekvitermní křivky a podklady výrobce, zejména v případě jednodušší soustavy vytápění v rodinném domě.
Úspory v bytových domech, seminář Brno 2022, foto redakce
21.1.2023redakce
Výběr z opatření pro úspory v bytových domech ze semináře, který pořádalo OSMD Brno ve spolupráci s redakcí TZB-info 22. 11. 2022 v prostorách VUT Brno.
21.1.2023VIPA CZ s.r.o.
Dne 17. ledna 2023 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj debatu u kulatého stolu na téma úpravy vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Cílem diskuse bylo projednat možné změny, které by mohly přispět k úspornějšímu chování uživatelů bytů s přihlédnutím k potřebám všech obyvatel domu.
10.1.2023Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
Odborný TZB-info doporučuje Podklady pro zahájení prací, informace pro základní rozhodnutí, okamžité úkony při narušení pevnosti plynových zařízení při zemních pracích strojů v blízkosti potrubí.
Zdroj: MaDeX, s.r.o.
12.12.2022Technologická agentura ČR
Energetická soběstačnost je horkým tématem, které rezonuje napříč celou Evropou. Čeští experti k řešení této situace přispěli svým pomyslným dílkem skládačky. Vyvinuli a zkonstruovali unikátní prototyp mobilního energetického kontejneru, který je schopen zásobovat objekty teplem nebo se naopak postarat o jejich chlazení, a přitom být energeticky nezávislý na vnějších zdrojích.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.