logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Zdroj: inventer.cz
6.1.2023
A - INVENT s.r.o.

Decentrální nucené větrání má celou řadu předností. Větrací přístroje lze velice jednoduše a flexibilně použít už při plánování jednotlivých místností. Tento typ větrání má tu výhodu, že jej lze zabudovat i dodatečně do již stávajících objektů pomocí jádrového vrtání, pro novostavby jsou navíc připraveny různé instalační pomůcky, jako stavební prvek Simplex, který již ve fázi hrubé výstavby ušetří čas a sníží náklady na celkovou montáž zařízení. Ale u decentrálních větracích systému musíme stále počítat s viditelným venkovním ukončením na fasádě a také s výraznými vnitřními kryty, nebo tomu tak není?

18.12.2022
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů se zpětným ziskem tepla inVENTer® by touto cestou ráda poděkovala všem svým obchodním partnerům za obětavou spolupráci v tomto dalším náročném roce.

1.11.2022
A - INVENT s.r.o.

Decentrální nucené větrání má celou řadu předností. Větrací přístroje lze velice jednoduše a flexibilně použít už při plánování jednotlivých místností. Tento typ větrání má tu výhodu, že jej lze zabudovat i dodatečně do již stávajících objektů pomocí jádrového vrtání, pro novostavby jsou navíc připraveny různé instalační pomůcky, jako stavební prvek Simplex, který již ve fázi hrubé výstavby ušetří čas a sníží náklady na celkovou montáž zařízení. Ale u decentrálních větracích systému musíme stále počítat s viditelným venkovním ukončením na fasádě a také s výraznými vnitřními kryty, nebo tomu tak není?

10.5.2022
A - INVENT s.r.o.

Řízené větrání se zpětným ziskem tepla je v dnešní době již nepostradatelnou součástí zdravého a komfortního bydlení. Součásti větracích přístrojů by měly co nejméně narušovat celkovou estetiku a vzhled budov. Proto již před lety vyvinula společnost inVENTer větrací přístroje se vyústěním "Corner", které je decentně ukryté ve špaletě okna a nenarušuje celkový pohled na fasádu.

21.3.2022
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. uvedla na trh další inovaci firmy inVENTer® GmbH určenou pro dřevostavby a to, stavební prvek Woodplex. Woodplex je stavební prvek určený pro dřevostavby osazané decentrálním větracím systémem.

12.12.2021
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů se zpětným ziskem tepla inVENTer® by touto cestou ráda poděkovala všem svým obchodním partnerům za obětavou spolupráci v tomto dalším náročném roce.

22.11.2021
A - INVENT s.r.o.

Pracovníci vývojového oddělení firmy inVENTer GmbH uskutečňují ve spolupráci s Helmholtzovým centrem pro výzkum životního prostředí (UFZ) zajímavou studii věnující se účinnosti decentrálních větracích přístrojů se zpětným ziskem tepla na snižování koncentrace radonu obsaženého ve vzduchu uvnitř obytných budov.

12.11.2021
A - INVENT s.r.o.

Pracovníci vývojového oddělení firmy inVENTer GmbH uskutečňují ve spolupráci s Helmholtzovým centrem pro výzkum životního prostředí (UFZ) zajímavou studii věnující se účinnosti decentrálních větracích přístrojů se zpětným ziskem tepla na snižování koncentrace radonu obsaženého ve vzduchu uvnitř obytných budov. Pro testy byl vybraný region s vyšším výskytem radonu. Po prvních testech bylo v předběžných výsledcích zjištěno, že při použití decentrálního větracího systému inVENTer výrazně klesl obsah radonu222 v ovzduší interiérů zkoumaných objektů.

20.10.2021
A - INVENT s.r.o.

Produktová variabilita značky inVENTer se opět rozšířila. Firma A-INVENT s.r.o. která je výhradním dovozcem a prodejcem decentrálního větracího systému inVENTer, je ráda, že může na trh uvést další výrobek řady iV-Twin+, který je nyní přizpůsoben požadavků trhu, na co nejméně nápadné vyústění větracích přístrojů na fasádách objektů.

21.9.2021
A - INVENT s.r.o.

I s nadcházejícím podzimem můžete zůstat svěží, když pustíte do svých kanceláří, komerčních prostorů, školních tříd, prodejen nebo čekáren čerstvý vzduch.

19.8.2021
A - INVENT s.r.o.

V centru Heršpic v Brně bylo 1. července 2021 firmou Atrium otevřeno nové Centrum dřevostaveb.

14.7.2021
A - INVENT s.r.o.

V kanceláři, kde je přítomný větší počet lidí, se mohou aerosoly kontaminované viry velmi rychle šířit a zvyšovat tím riziko přenosu infekce.

28.5.2021
A - INVENT s.r.o.

Od května 2021 se rozrostla produktová nabídka značky inVENTer o další typ větracích přístrojů – Nordic. Venkovní ukončení větracích přístrojů inVENTer typu Nordic bylo vyvinuto speciálně pro zateplené fasády a fasády s klinkerovou povrchovou úpravou.

30.4.2021
A - INVENT s.r.o.

Ještě nikdy nemělo téma větrání domácností tak velký význam jako v tento čas. A to z více důvodů. V posledních letech politici značně zpřísnili energetické požadavky na budovy. Novostavby obytných budov musí nyní splňovat požadavky takzvaných „nulových domů“. Tyto požadavky ale nelze dosáhnout pouze stále uzavřenějšími konstrukcemi budov a optimalizovanými tepelněizolačními opatřeními. Výsledkem těchto opatření je, že nedochází k téměř žádné přirozené výměně vzduchu.

22.4.2021
A - INVENT s.r.o.

Pro mateřské školky je větrání jedním z nejdůležitějších opatření prevence proti přenosu a nákaze infekčními nemocemi. Kromě prevence přenosu nemocí je v mateřských školkách také rozhodující koncentrace CO2.

27.1.2021
A - INVENT s.r.o.

Potrvá ještě dlouhé měsíce, než bude díky vakcinaci zažehnána hrozba v podobně šíření coronavirů Covid-19. I nadále je zapotřebí dodržovat 3R, tedy dezinfekci rukou, rozestupy a roušky. Jak uvedla stanice BBC někteří britští lékaři upozorňují, že by se k 3R mělo přidat ještě V – tedy větrání.

17.12.2020
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů se zpětným ziskem tepla inVENTer® by touto cestou ráda poděkovala všem svým obchodním partnerům za obětavou spolupráci v tomto, pro všechny tak náročném roce.

2.11.2020
A - INVENT s.r.o.

Správné manuální větrání a správné používání větracích systémů (větrací přístroje pro vnitřní prostředí) hrají důležitou roli, vedle zakrývání nosu a úst rouškami, dodržování základních hygienických pravidel a předepsaných rozestupů, v boji proti šíření pandemie. Čerstvý vzduch je jako kouzelné slovo. Více čerstvého vzduchu dovnitř, více znečištěného vzduchu ven, zní to tak jednoduše!

19.9.2020
A - INVENT s.r.o.

Od srpna roku 2020 se rozrostla produktová řada inVENTer o další plus výkonnostní větrací přístroj s názvem iV-Office určený pro větrání velkých komerčních prostorů jako jsou mateřské školky, kanceláře, školící prostory, prodejny, fitness nebo knihovny.

16.6.2020
A - INVENT s.r.o.

To že neustálé emise skleníkových plynů vedou ke klimatickým změnám víme už dávno. Málo kdo si ale uvědomuje i další důsledky těchto emisí. Pokud nezměníme svoje návyky, týkající se bydlení budou z nás do konce století podle kalifornských vědců hlupáci!

28.4.2020
A - INVENT s.r.o.

Předtím než je rozhodnuto o typu větracího přístroje, mělo by být známo jaké individuální požadavky na větraní daný stavební projekt požaduje. Často se větrací přístroje srovnávají pouze z hlediska výkonu nebo stupně zpětného zisku tepla.

21.3.2020
A - INVENT s.r.o.

Inovativní odtahový ventilátor s nadčasovým designem Aviant zlepšuje základní větrání především sociálních prostorů a umožňuje kontinuální odvětrávání, čímž redukuje vlhkost a pachy z místností s nadměrnou vlhkostí (uplatní se především na WC, v koupelnách, ve sprchách, v prádelnách i v technických místnostech).

16.1.2020
A - INVENT s.r.o.

Větrání koupelny nemusí vždy znamenat přívod chladného vzduchu. Řešením je větrací koupelnový systém 3v1! Co znamená 3v1?

12.12.2019
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů se zpětným ziskem tepla inVENTer® by touto cestou ráda poděkovala všem svým obchodním partnerům za skvělou spolupráci v roce 2019.

19.11.2019
A - INVENT s.r.o.

V případě, že si někdo koupí již stávající dům nebo byt, nemusí se zříkat komfortu větracího systému. Právě decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla jsou v těchto případech ideálním řešením pro dodatečnou instalaci, jelikož je lze namontovat bez žádných složitých potrubních rozvodů.

6.11.2019
A - INVENT s.r.o.

Představujeme vám jednoho z průkopníků decentrálního větrání se zpětným ziskem tepla, systém inVENTer s více než 20-ti letou tradicí německé výroby.

29.10.2019
A - INVENT s.r.o.

Veletrh For Arch Praha, který se konal v září tohoto roku považuje firma A-INVENT za velice úspěšný. Představila zde řadu svých novinek, například nový multifunkční odtahový ventilátor Aviant, který je jako jediný na trhu vybavený pachovým senzorem.

29.8.2019
A - INVENT s.r.o.

Stále častěji je v současné době používán termín řízené větrání. Protože si uvědomujeme, že pro laika nemůže být tento pojem vždy zcela jasný, dovolte krátké vysvětlení tohoto termínu. Neřízené větrání je větrání pomocí oken, dveří či infiltrace.

3.5.2019
A - INVENT s.r.o.

Nová generace decentrálních větracích systémů inVENTer spojuje veškeré vaše přání ohledně příjemného a klidného prostředí ve vašem vlastním domě: od bezdrátového propojení větracích jednotek a komunikaci pomocí vlastní, nezávislé bezdrátové sítě nebo WLAN, po téměř neviditelné kryty větracích přístrojů jak na vnější straně, tak uvnitř vašeho domova. Vychutnejte si klidné a stylové bydlení s neviditelnou a nehlučnou generací větracích systémů inVENTer.

15.2.2019
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů inVENTer® bude letos uvádět na trh několik velice zajímavých novinek.

26.1.2019
A - INVENT s.r.o.

Větrací systém inVENTer® uvede v letošním roce na trh hned několik novinek. První je nový multifunkční odtahový ventilátor Aviant, jako jediný na trhu je vybavený pachovým senzorem.

15.12.2018
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o., výhradní dovozce decentrálních větracích systémů se zpětným ziskem tepla inVENTer®, by touto cestou ráda poděkovala všem svým obchodním partnerům za skvělou spolupráci v tomto roce.

6.11.2018
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů inVENTer® by touto cestou ráda pozvala zájemce o spolupráci na chystané setkání obchodních partnerů v Humpolci, které se uskuteční ve dnech 14.11.-15.11.2018.

26.10.2018
A - INVENT s.r.o.

Decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla jsou v posledních letech velkým trendem, a i v budoucnosti budou zažívat velký boom. Například v Německu dosáhly decentrální větrací přístroje se zpětným ziskem tepla v roce 2017 největšího podílu na trhu s větracími systémy pro bytové prostory, jak potvrzuje i studie rakouské společnosti Interconnection Consulting ve Vídni.

11.10.2018
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů inVENTer® by touto cestou ráda pozvala zájemce o spolupráci na chystané setkání obchodních partnerů v Humpolci, které se uskuteční ve dnech 14.11.-15.11.2018.

2.10.2018
A - INVENT s.r.o.

Zajímáte se o decentrální větrání bytových prostorů se zpětným ziskem tepla? Zajisté máte absolutní pravdu v tom, že decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla jsou v posledních letech velkým trendem, a i v budoucnosti budou zažívat velký boom.

29.6.2018
A - INVENT s.r.o.

Gentleman mezi ventilátory, větrá a mlčí. Ještě nikdy nebyla výměna vzduchu tak diskrétní. Mnoho lásky a trpělivosti vložili vývojáři do nové technologie, která umožňuje větrání za minimálních akustických emisí ale s maximálním využitím tepla.

1.5.2018
A - INVENT s.r.o.

Německý výrobce firma inVENTer® uvede toto léto 2018 na trh dva nové větrací přístroje, mimo větrací jednotky iV-Smart+, také větrací jednotku iV14-Zero. Srdce těchto větracích jednotek tvoří již osvědčený High-Tech keramický výměník spolu s nově vyvinutým ventilátorem XENION uloženým v již standardním dvojitém usměrňovači průtoku vzduchu s názvem inVENTron®.

17.4.2018
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. uvádí na trh nový odvětrávací systém USTS 100 Pulsar, který se obvykle umisťuje do příčky mezi dvěma pokoji a umožňuje dodatečné provětrávání prostoru / pokoje, který nemá okno a nachází se uvnitř objektu.

8.12.2017
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů inVENTer® by touto cestou ráda poděkovala svým obchodním partnerům za dobrou spolupráci v tomto roce a popřála jim mnoho životních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2018.

9.11.2017
A - INVENT s.r.o.

Firma A-INVENT s.r.o. uvedla na trh poslední inovaci firmy inVENTer® GmbH určenou pro novostavby, stavební prvek Simplex. Simplex se skládá z instalačního bloku s integrovanou stavební průchodkou.

25.10.2017
A - INVENT s.r.o.

V minulosti docházelo k přirozené výměně vzduchu ve vnitřních prostorách díky stavebním netěsnostem v budovách. U nově postavených budov v nízkoenergetickém standardu nebo kompletně energeticky rekonstruovaných již tato infiltrace není tak vysoká a nezajišťuje obranu proti vysoké vzdušné vlhkosti.

13.10.2017
A - INVENT s.r.o.

Dne 08. 09. 2017 pořádala firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce decentrálních větracích systémů inVENTer a dodavatel teplovzdušných solárních panelů AIR-INVENT Den otevřených dveří při příležitosti přestěhování svých kanceláří.

31.5.2017
A - INVENT s.r.o.

Kvalita vnitřního ovzduší v dnešní době je v průměru třikrát horší než již tak neuspokojivá kvalita venkovního ovzduší. Abychom mohli vnitřní prostředí důsledně optimalizovat, musíme nejprve analyzovat konkrétní složky, které odpovídají jednotlivým procesům látkové výměny.

17.5.2017
A - INVENT s.r.o.

inVENTer rozšířil svoje portfolio o nový větrací systém. Tento systém ALD umožňuje kontrolovaný přívod čerstvého vzduchu do objektu pomocí decentrálního odtahového systém bez zpětného zisku tepla za pomoci průduchů bez osazení ventilátoru nebo ovládání, které je nabízeno ve dvou různých variantách.

10.3.2017
A - INVENT s.r.o.

V rámci každoročního školení svých dlouholetých obchodních partnerů pozvala firma A-INVENT s.r.o. své zástupce tentokrát do Vídně, přesněji do největšího areálu vzorových domů v Evropě, který se nazývá Blaue Lagune.

1.12.2016
A - INVENT s.r.o.

Vývojové oddělení decentrálních větracích systémů inVENTer nezahálí ani v nejmenším. Již na začátku příštího roku bude mít firma A-INVENT s.r.o. výhradní dovozce větracích systému inVENTer pro Českou a Slovenskou republiku milou povinnost představit nový dotykový ovládací regulátor pro své větrací systému.

7.9.2016
A - INVENT s.r.o.

Na tomto veletrhu, kterého se každoročně účastní, bude prezentovat několik zajímavých novinek vztahujících se k jejím produktům.

11.6.2016
A - INVENT s.r.o.

Mimo veletrhů, kterých se zúčastnila na začátku tohoto roku, spustila v únoru své nové webové stránky. Tyto nové stránky splňují požadavky této doby a zatím se setkává s kladnými ohlasy na moderní prezentaci svých produktů.

9.5.2016
A - INVENT s.r.o.

V nebližší době budou stále více diskutována budoucí zákonná opatření energetických konceptů v bytové výstavbě, která mají vejít v platnost v příštích letech. Právě kvůli očekávanému uzákonění těchto předpisů od roku 2020 nabízí decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla jednoduché a efektivní řešení.

18.4.2016
A - INVENT s.r.o.

V krátkém výčtu bychom vám rádi představili některé výjimečné stavební projekty, které jsou osazeny decentrálním větracím systémem inVENTer®. Nyní představíme dva zajímavé projekty a v květnu budeme v našem představování pokračovat. Naši prohlídku začneme na dalekém severu Německa.

10.4.2016
A - INVENT s.r.o.

V současné době mají na trhu stále větší oblibu decentrální větrací jednotky se zpětným ziskem tepla. Tyto větrací jednotky jsou vyhledávané pro jednoduchou montáž a snadnou údržbu. Jak tyto decentrální větrací systémy vlastně fungují?

12.1.2016
A - INVENT s.r.o.

Větrací systém inVENTer zahájil již osmým rok svého působení na českém trhu s větracími systémy. V tomto novém roce přináší řadu novinek, které představil na sklonku minulého roku.

13.11.2015
A - INVENT s.r.o.

Od začátku roku 2015 jsou zařazeny do státního dotačního programu také decentrální a lokální větrací systémy mezi jinými je zde zařazen také decentrální větrací systém inVENTer.

13.10.2015
A - INVENT s.r.o.

Pro zjednodušení práce projektantů a architektů, přináší firma inVENTer GmbH na trh po několikaletém interním testování nový výpočetní program.

18.11.2014
A - INVENT s.r.o.

Vysoká vzdušná vlhkost a plísně v našich bytech jsou jedním z největších problémů naší doby, miliony lidí jsou konfrontovány s touto nesnází, což potvrzuje stále více studií.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.