logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Čerstvý vzduch přímou cestou

V minulosti docházelo k přirozené výměně vzduchu ve vnitřních prostorách díky stavebním netěsnostem v budovách. U nově postavených budov v nízkoenergetickém standardu nebo kompletně energeticky rekonstruovaných již tato infiltrace není tak vysoká a nezajišťuje obranu proti vysoké vzdušné vlhkosti.

Také přívod čerstvého vzduchu a odvod vydýchaného vzduchu je zapotřebí zajistit pouze pravidelnou výměnou vzduchu. Nyní není jiné cesty než použití kontrolovaného větrání.

V posledních letech se na trhu s větracími systémy objevuje jasný trend upřednostňující decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla. Nejen pro mnoho nových budov, ale i pro stávající obytné domy je instalace centrálního větracího systému pro řízené větrání příliš nákladná. Také v rodinných domech bývá často velice obtížné instalovat potrubní vedení větracích systémů. Navíc je zapotřebí vynaložit značné úsilí pro dodržení protipožárních předpisů při instalaci centrálního větracího systému, jelikož přívodní i odvodní potrubní musí být vedeno protipožárními stěnami či stropy.

Decentrální větrací systémy zajišťují řízené větrání v obytných prostorech a umožňují přívod čerstvého vzduchu i odvod vydýchaného a znečištěného vzduchu přímo přes obvodovou zeď.

Toto řešení šetří na jedné straně mnoho místa a na druhé straně také investice, když spočítáme náklady na potrubní rozvody a další strukturované stavební opatření, jako je zajištění protipožární ochrany v podobě různých šachet a poklopů. Obzvláště oblíbenými mezi konečnými uživateli, ale i projektanty a stavebními firmami se staly dvousměrné větrací jednotky s keramickými výměníky. Jsou jednoduché jak pro plánování a instalaci, tak pro následnou údržbu a pracují velice efektivně při minimální spotřebě elektrické energie. Zároveň se jedná o velice hygienický způsob větrání prostoru oproti centrálním větracím systémům s potrubím.

Decentrální větrací jednotky v bytovém domě v Mnichově
Decentrální větrací jednotky v bytovém domě v Mnichově
Zkušební laboratoř firmy inVENTer® GmbH
Zkušební laboratoř firmy inVENTer® GmbH

Decentrální větrací jednotky se zpětným ziskem tepla musí ale splňovat a zaručovat následující požadavky:

Princip fungování decentrálních větracích jednotek
Princip fungování decentrálních větracích jednotek
  • odstraňování vlhkého a vydýchaného vzduchu
  • použití tepla odpadního vzduchu ke zpětnému ohřevu přiváděného vzduchu (princip regenerace či rekuperace)
  • dodávání čerstvého, ohřátého a filtrovaného vzduchu do interiéru
  • ovládání za pomoci různých senzorů či čidel

Také pro tento typ větracích jednotek platí známé přísloví: Důvěřuj, ale prověřuj. Výrobce decentrálního větracího systému by měl v každém případě poskytnout certifikát o přezkoušení větracího systému některým z nezávislých zkušebních institutů. To je jediný způsob, jak ochránit spotřebitele před nepříjemným překvapením.

Vynálezcem decentrálního dvousměrného větracího systému byla firma inVENTer® GmbH z Německa, která dnes zaujímá vedoucí postavení na trhu s tímto segmentem a má kromě svého výzkumného a vývojového oddělení také vlastní testovací centrum pro decentrální větrací systémy. Podle výrobce to přispívá k dlouhodobému udržení vysoké úrovně kvality výrobků a stálý proces inovací a zlepšování jeho produktů.

Pokud se vyplní prognózy společnosti Interconnection Consulting, zabývající se průzkumem trhu, má trend směřování spotřebitelů k decentrálním větracím systémům v budoucnosti neustále sílit. Na každý pád poskytuje toto větrací zařízení projektantům i konečným uživatelům zajímavou alternativu.

Výhradní zastoupení pro prodej decentrálních větracích systémů inVENTer® se zpětným ziskem tepla v České a Slovenské republice má firma A-INVENT s.r.o., která vypracovává i bezplatné návrhy na umístění větracích jednotek spolu s výpočetními protokoly opírajícími se o doporučené normy větrání v České republice.


A - INVENT s.r.o.
logo A - INVENT s.r.o.

Decentrální - bezpotrubní - systém řízeného větrání s rekuperací - zpětným ziskem tepla - na bázi HIGHT-TECH keramického výměníku. A-INVENT s.r.o. je výhradním dovozcem inVENTeru pro ČR a SR.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.