logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Skryté a tiché – právě takové jsou decentrální větrací systémy

Větrací přístroje iV14-Zero Nordic Connect od renomované značky inVENTer kombinují vysokou akustickou ochranu s decentním ukrytím výdechů

Decentrální nucené větrání má celou řadu předností. Větrací přístroje lze velice jednoduše a flexibilně použít už při plánování jednotlivých místností. Tento typ větrání má tu výhodu, že jej lze zabudovat i dodatečně do již stávajících objektů pomocí jádrového vrtání, pro novostavby jsou navíc připraveny různé instalační pomůcky, jako stavební prvek Simplex, který již ve fázi hrubé výstavby ušetří čas a sníží náklady na celkovou montáž zařízení. Ale u decentrálních větracích systému musíme stále počítat s viditelným venkovním ukončením na fasádě a také s výraznými vnitřními kryty, nebo tomu tak není?

Ne zcela nezbytně. Specialisté z oboru větrání od firmy inVENTer vyvinuli právě kvůli těmto vysokým nárokům na optický vzhled, speciální a designově čisté řešení jak pro ukrytí otvorů v interiéru, tak pro jejich zakrytí na vnějším plášti budovy. Větrací přístroj iV14-Zero Nordic Connect navíc dokáže vzájemnou komunikaci přístrojů bez nutnosti propojení kabely, a to za vysoké akustické ochrany. Díky zapuštěnému vnitřnímu i venkovnímu krytu, lícujícímu s omítkou či fasádou, tak větrací přístroje téměř zmizí ve zdi, a přitom poskytují dostatečnou, automatickou ochranu před vzdušnou vlhkostí a tím zajišťují příjemné vnitřní klima.
Vnitřní kryt elegantně zakrývá uložení vlastního decentrálního větracího přístroje, u zapuštěné varianty UP při uzavření zcela lícuje s omítkou a je tak téměř neviditelný, navíc lze ještě nastříkat do barvy omítky nebo pokrýt tapetou. Každý vnitřní kryt je nutné nejprve propojit s nejbližším elektrickým napětím a poté jej můžete už velice jednoduše integrovat do radiové sítě inVENTer Connect. Tímto odpadá složité prokabelování jednotlivých větracích přístrojů napříč celým bytem či domem.

S venkovním ukončením Nordic bude tento větrací systém také z venkovní strany na fasádě téměř neviditelný. Speciálně upravená venkovní mřížka byla původně vyvinutá pro klinkerové fasády, ale lze ji použít pro jakékoliv fasády se zateplovacím systémem. Úzký, obdélníkový tvar mřížky je velice podobný tvaru klinkerových cihliček navíc je můžete objednat přímo v odpovídající barvě klinkeru nebo v barvě fasády dle zadané RAL.
V neposlední řadě stojí za zmínku, že přístroj iV14-Zero Nordic má skvělé akusticko-izolační schopnosti. Zvláště díky patentované akustické izolaci nepropouští téměř žádný hluk z venkovních prostorů, a navíc je téměř neslyšitelný i chod vlastního přístroje, a to i při vyšších výkonech. Nakonec technické údaje tohoto přístroje mluví sami za sebe: normalizovaný rozdíl úrovně hluku je 55 decibel bez jakékoliv redukce objemu průtoku vzduchu, vlastní hlučnost přístroje nepřesahuje ani při nejvyšším výkonu 30 decibel a při provozu na prvním, základním stupni je to téměř neslyšitelných 10 decibelů.

Další informace o tomto velice zdařilém výrobku naleznete na webových stránkách www.inventer.cz


A - INVENT s.r.o.
logo A - INVENT s.r.o.

Decentrální - bezpotrubní - systém řízeného větrání s rekuperací - zpětným ziskem tepla - na bázi HIGHT-TECH keramického výměníku. A-INVENT s.r.o. je výhradním dovozcem inVENTeru pro ČR a SR.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.