logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zdravá architektura

zdravá architektura

Zdravá architektura je výsledkem koncepčního přístupu k navrhování a tvorbě prostoru. Cílem je vytvoření energeticky maximálně šetrné, ekologické, finančně úsporné, funkční a zároveň estetické architektury. Uchopuje architekturu komplexně od interiéru a exteriéru, přes samotnou stavbu až po její zapojení do okolního prostředí, města, zeleně a krajiny. Vše dohromady tak vytvoří jednotný zdravý organizmus a dobře fungující celek.

Architektura a architektonický prostor v širším kontextu tvoří zároveň prostor urbanistický. Urbanismus, jako nauka o tvorbě lidských sídel, začíná u jednotlivé dílčí architektury a ve vzájemné interakci pokračuje až po začlenění sídelních celků do jejich okolního prostředí.

Nedílnou součástí zdravé architektury je tzv. modrozelená infrastruktura. Jedná se o soubor opatření pro nakládání s vodou, půdou a zelení, která pomáhají udržovat zdravé životní prostředí a umožňují udržitelnější využívání zdrojů. Patří sem ochrana a retence podzemních vod, zachytávání a čištění dešťové vody, prevence a omezení důsledků povodní a přívalových vod, promyšlená práce s půdním fondem a terénem, omezení eroze, opatření vedoucí ke zvýšení biodiverzity ve spolupráci se zelení, zlepšení čistoty ovzduší a mikroklimatu.

Charakteristické rysy zdravé architektury lze vystopovat také v intuitivním a empirickém počínání našich předků, proto v této rubrice naleznete mimo přehledu současné zdravé architektury i lidovou architekturu a památkově chráněné objekty. Zdravá architektura zahrnuje také pobytové prostory pro volnočasové aktivity, hřiště, parky a vodní prvky jako součást městské krajiny.

Tvorbě zdravé architektury pomáhá i systém vzdělávání a dotační tituly. Proto zde najdete i informace o dotačních programech jako jsou Nachytej dešťovku, Zeleň střechám, Vnitroblok, Zalejme.cz nebo třeba Nábřežít.

Revitalizace brownfieldů, rekonstrukce a rekonverze původní architektury

Mohlo by vás zajímat


5.3.2023Ing. Iva Bastlová, DiS.
První den veletrhu Design Shaker, tedy ve čtvrtek 30. března se koná konference Materiál + Trend. Celkem čeká posluchače 10 přednášek ve stejném formátu jako na konferenci Interiéry, pod jejíž hlavičkou se akce koná.
Konference POČÍTÁME S VODOU 2022, Paspův sál, Foto | Zuzana Pipla Havlínová/Počítáme s vodou
1.2.2023doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, garantka projektu POČÍTÁME S VODOU
Jak různé profese definují modro-zelenou infrastrukturu? Jaké možnosti přináší systémový přístup a jaké výhody mohou mít naopak přístupy tzv. zdola nahoru. Chceme a můžeme modro-zelenou infrastrukturu vymáhat? Jak to udělat?
3.12.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Neoddiskutovatelně jsme svědky něčeho zcela výjimečného. Lednický zámek se znovu zaskví se svými průhledy a salety, parkovou úpravou a vzácnými dřevinami v hladině „staronového“ rybníka. Je to drobounká část dluhu naší těžce zkoušené přírodě. Revitalizace za 140 miliónů se chýlí ke konci.
30.11.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Narušené hráze, zaplavené pozemky či okousané stromy, které mohou pádem vážně ohrozit zdraví lidí pohybujících se v blízkosti vodních toků. Bobr evropský se za posledních několik let rozšířil v celém území spravovaném Povodím Moravy, ročně způsobuje vodohospodářům škody v řádech milionů korun.
26.11.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Povodí Moravy dokončilo v roce 2020 revitalizaci Knínického potoka, na kterém vznikla soustava říčních oblouků, mokřadů a tůní. Revitalizace přispěla ke zpomalení odtoku povrchové vody a zlepšila zadržování vody v krajině. Práce trvaly půl roku. Revitalizace proběhla na téměř kilometr dlouhém úseku.
1.11.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Ten vodojem na Žlutém kopci není ve skutečnosti jeden, ale tři, a není na kopci, ale na jeho úbočí. Je to neskutečná industriální památka z let 1869–1910, top mezi turistickými novinkami Brna současnosti. Absolvujete-li komentovanou prohlídku „znovuzrozené“ památky, pak vás čeká neskutečný zážitek.
31.10.2022Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Česká ekonomika stojí na prahu zásadní transformace směrem k udržitelnosti a nestíhá. Klíčová je proto spolupráce byznysu, finančních institucí a samospráv zejména v oblasti energetiky a stavitelství. Možné cesty ke změně a svoje zkušenosti představilo více než 40 expertů na konferenci Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu v úterý 25. října.
12.10.2022MEA Water Management s.r.o.
Při revitalizaci industriální oblasti v pražském bytovém a administrativním souboru Pergamenka byl kladen důraz nejen na celkové klima, ale i na vytvoření nových veřejných prostranství a ozelenění místa. V minulosti bylo toto území bez zeleně a nově jí bude pokryto přes 40 % plochy. Zásadní pro ochranu rostlin a stromů je i účelné zaměření projektu na přirozený oběh dešťových vod.
30.9.2022redakce
ESG strategie (ESG – Environmental, social and corporate governance) je součástí společenské odpovědnosti firem a ukazuje se jako cesta u bank získat lepší podmínky úvěru.
29.9.2022Ing. Iva Bastlová, DiS.
Téma digitálního tisku, netradičních přírodních materiálů, možnosti výroby umělého kamene, vzhled nábytkového kování, produktivita a výpočet cen za projekt a další témata.
29.9.2022ASIO
Ve dnech 30–31. 8. 2022 došlo k prvním instalacím konstrukcí pro popínavé rostliny AS-POUSTR Singapur na veřejném prostranství městské zástavby Prahy 6-Dejvice.
4.9.2022Ing. Eva Mačurová MBA, Ing. Vlastimil Vala, CSc., Ing. Augustin Sadílek, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Ing. Filip Hakl, Státní pozemkový úřad v Praze, Oddělení tvorby cen a verifikace
Příspěvek, který byl v plném znění publikován na XXX. Mezinárodní vědecké konferenci soudního inženýrství ExFos 2022 se ve své zkrácené verzi zamýšlí nad tím, jaké existují možnosti, aby užitky přírodních zahrad mohly být ohodnoceny i finančně, včetně přínosu pro stavby i pozemky samotné.
22.8.2022Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Použití přírodních a recyklovaných materiálů, využívání obnovitelných zdrojů energie, důraz na energetické úspory, kvalitu vnitřního prostředí a uplatnění principů pasivní výstavby, to vše prezentované v krásné a příjemné architektuře – to byly společné znaky projektů a domů studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22, jejíž finále proběhlo v červnu v německém Wuppertalu.
14.8.2022redakce
350 miliard eur. Právě takové dodatečné investice budou podle eurokomisaře pro ekonomiku Valdise Dombrovskise zapotřebí k tomu, aby EU dosáhla svých klimatických cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí o 55 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. Dosažení klimatické neutrality EU se neobejde bez soukromých zdrojů, i proto je finanční sektor klíčovou součástí přechodu k zelené ekonomice.
13.8.2022Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, představila Wavin TreeTank, inovativní řešení určené k výsadbě a ochraně stromů ve městech. Jde o další významnou aktivitu firmy v oblasti podpory udržitelnosti a zdravého života v městských aglomeracích.
11.8.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Administrativní a obchodní centrum Bořislavka obohatilo Evropskou třídu v Praze o velmi výjimečnou architekturu, která byla budována na principech zásad udržitelného rozvoje. Ateliér Aulík Fišer vytvořil smysluplný celek s 30 125 m2 moderních kancelářských prostor a 9 875 m2 obchodních ploch.
Data pro vývoj Baumit Klima omítek jsou získávány z výzkumného centra Baumit Viva Research Park v rakouském Wopfingu.
23.7.2022Baumit, spol. s r.o.
Vlhkost v obytném prostoru umí být dobrým sluhou, ale i zlým pánem. V obou extrémních případech sucha či vlhka totiž vznikají procesy, které mohou negativně ovlivnit zdraví člověka. Jedinečnou schopnost aktivně udržovat optimální hodnotu vlhkosti v interiéru má produktová řada omítek a povrchových úprav Baumit Klima.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.