logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zdravá architektura

zdravá architektura

Zdravá architektura je výsledkem koncepčního přístupu k navrhování a tvorbě prostoru. Cílem je vytvoření energeticky maximálně šetrné, ekologické, finančně úsporné, funkční a zároveň estetické architektury. Uchopuje architekturu komplexně od interiéru a exteriéru, přes samotnou stavbu až po její zapojení do okolního prostředí, města, zeleně a krajiny. Vše dohromady tak vytvoří jednotný zdravý organizmus a dobře fungující celek.

Architektura a architektonický prostor v širším kontextu tvoří zároveň prostor urbanistický. Urbanismus, jako nauka o tvorbě lidských sídel, začíná u jednotlivé dílčí architektury a ve vzájemné interakci pokračuje až po začlenění sídelních celků do jejich okolního prostředí.

Nedílnou součástí zdravé architektury je tzv. modrozelená infrastruktura. Jedná se o soubor opatření pro nakládání s vodou, půdou a zelení, která pomáhají udržovat zdravé životní prostředí a umožňují udržitelnější využívání zdrojů. Patří sem ochrana a retence podzemních vod, zachytávání a čištění dešťové vody, prevence a omezení důsledků povodní a přívalových vod, promyšlená práce s půdním fondem a terénem, omezení eroze, opatření vedoucí ke zvýšení biodiverzity ve spolupráci se zelení, zlepšení čistoty ovzduší a mikroklimatu.

Charakteristické rysy zdravé architektury lze vystopovat také v intuitivním a empirickém počínání našich předků, proto v této rubrice naleznete mimo přehledu současné zdravé architektury i lidovou architekturu a památkově chráněné objekty. Zdravá architektura zahrnuje také pobytové prostory pro volnočasové aktivity, hřiště, parky a vodní prvky jako součást městské krajiny.

Tvorbě zdravé architektury pomáhá i systém vzdělávání a dotační tituly. Proto zde najdete i informace o dotačních programech jako jsou Nachytej dešťovku, Zeleň střechám, Vnitroblok, Zalejme.cz nebo třeba Nábřežít.

REVITALIZACE BROWNFIELDŮ, REKONSTRUKCE A REKONVERZE PŮVODNÍ ARCHITEKTURY

Mohlo by vás zajímat


14.8.2022redakce
350 miliard eur. Právě takové dodatečné investice budou podle eurokomisaře pro ekonomiku Valdise Dombrovskise zapotřebí k tomu, aby EU dosáhla svých klimatických cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí o 55 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. Dosažení klimatické neutrality EU se neobejde bez soukromých zdrojů, i proto je finanční sektor klíčovou součástí přechodu k zelené ekonomice.
13.8.2022Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, představila Wavin TreeTank, inovativní řešení určené k výsadbě a ochraně stromů ve městech. Jde o další významnou aktivitu firmy v oblasti podpory udržitelnosti a zdravého života v městských aglomeracích.
11.8.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Administrativní a obchodní centrum Bořislavka obohatilo Evropskou třídu v Praze o velmi výjimečnou architekturu, která byla budována na principech zásad udržitelného rozvoje. Ateliér Aulík Fišer vytvořil smysluplný celek s 30 125 m2 moderních kancelářských prostor a 9 875 m2 obchodních ploch.
Data pro vývoj Baumit Klima omítek jsou získávány z výzkumného centra Baumit Viva Research Park v rakouském Wopfingu.
23.7.2022Baumit, spol. s r.o.
Vlhkost v obytném prostoru umí být dobrým sluhou, ale i zlým pánem. V obou extrémních případech sucha či vlhka totiž vznikají procesy, které mohou negativně ovlivnit zdraví člověka. Jedinečnou schopnost aktivně udržovat optimální hodnotu vlhkosti v interiéru má produktová řada omítek a povrchových úprav Baumit Klima.
28.6.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
V březnu 2022 Povodí Moravy, s. p. provedlo manipulaci na vodním díle Nové Mlýny. Vypustilo z nádrže, ze zásobního prostoru, vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Bylo tak použito přibližně 13 mil m³ vody a došlo ke zlepšení vodního režimu v oboře Soutok, ale v celé oblasti pod Novými Mlýny.
Dům levelup na soutěži Solar Decathlon Europe 21/22
24.6.2022Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Dům levelup v soutěži Solar Decathlon Europe 21/22 patří týmu studentů z Rosenheimu. Každý den se udělují dílčí ceny v různých kategoriích a právě tento projekt byl ve středu nejúspěšnější. Mezi největší favority na absolutní vítěze patří týmy z Nizozemska, Německa a Francie.
Tým FirstLife
23.6.2022Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Soutěž Solar Decathlon Europe 21/22 míří do finále. Týmy prezentují své projekty úsporných domů před veřejností i přísnou porotou a bodují v jednotlivých kategoriích vyhlašovaných každý den. Český tým FirstLife z ČVUT v den, kdy jsme s redakcí dorazili na místo, obsadil třetí místo v soutěžní kategorii Komfort domu.
10.6.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Velmi zdařilý rodinný domek v řadové zástavbě na břehu Dyje z dílny studia Kuba & Pilař architekti s.r.o. Forma rodinného domu je nejvíce determinována tvarem, profilem a orientací pozemku. Jeho minimální šířka, velká strmost svahu a orientace na sever udávají základní tvarové parametry objektu.
6.6.2022Mgr. Pavel Krchňák, MRICS, Oberbank AG
Na konci roku 2021 je v ČR více než 500 komerčních nemovitostí, které drží aktivní zelenou certifikaci. Kumulativně se jedná o více než 5 000 000 m2 pronajímatelné plochy, což je již signifikantní fenomén, který etabloval celou agendu udržitelnosti i do oblasti moderních komerčních nemovitostí. Příspěvek blíže představuje vývoj zelených certifikací v českém prostředí v jednotlivých fázích za poslední více než dekádu, a otevírá debatu ohledně motivů jednotlivých aktérů a dalšího směřování tohoto fenoménu s možnými budoucími dopady na stanovování hodnoty nemovitosti s ohledem na environmentálně-energetický profil.
4.6.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Trkmanku jsme v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi prodloužili z původních 1891 na 2277 metrů. Byly vytvořeny výrazné říční oblouky, protierozní opatření, tůně i úkryty pro drobné živočichy. Takto vytvořená adaptační opatření reagují na změnu klimatu a pomáhají zadržení vody v přírodě.
31.5.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Sluneční lázně, písečníky pro děti nebo vyhlídková halda. Takřka na den po roce od našeho prvního povídání o výjimečné a vzácné lokalitě známe vítěze soutěže na nový park Černovická pískovna. Nepotlačit a neponičit jedinečnost území, podpořit zdejší ráz a vytvořit přírodní park městského významu, to je cílem projektu.
Vegetační dlažba Vřídlo-EKO
24.5.2022LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Nové druhy vegetačních dlažeb od Liaporu nabízejí možnost vytvořit designově zajímavé plochy z parkovišť, příjezdových cest a dalších ploch, pro které je nezbytná vysoká únosnost, ale zároveň účelné hospodaření s dešťovou vodou.
16.5.2022BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Udržitelná výstavba je v posledních letech velmi skloňována a je na ní kladem čím dál větší důraz. Jedním ze způsobů, jak k ní přispět, je snížit negativní dopad lidské činnosti na životní prostředí. V případě hydroizolací od BMI Icopal a BMI Vedag zajistit, aby zůstaly spolehlivé co nejdéle a zároveň aby pomáhaly chránit přírodu kolem nás.
15.4.2022Ing. Michal Novotný, VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., VUT Brno, Fakulta stavební, Centrum AdMaS
Současným trendem při odvodnění vozovek pozemních komunikací je soustředění dešťové vody do podloží vozovek tak, aby se neztrácela v kanalizačních systémech, ale volně se saturovala do podloží. Cílem tohoto výzkumu je optimalizovat konstrukční vrstvy zelených parkovišť při použití zasakovacích roštů AS-TTE. Během návrhu konstrukčních vrstev budou jednotlivé nové typy materiálů včetně podkladních vrstev optimalizovány tak, aby umožnily maximální vsakování vody do podloží a zároveň byly dodrženy požadavky na únosnost konstrukčních vrstev dle ČSN 72 1006. Budou provedeny laboratorní zkoušky zaměřené na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti, propustnost vody a adsorpci ropných látek.
8.4.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Vnitřní svět wellness zahrady vytváří snovou atmosférou místo odpočinku a relaxace. Dřevo na každém kroku, precizní detaily, rostlinné motivy, prvky vody, kamene i ohně. Saunový svět v Senohrabech je navržený jako fantazijní labyrint v zarostlé zahradě, cesta za oddychem od každodenních starostí.
5.4.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Návrh Montessori školky v Klecanech odráží jeden ze základních principů montessoriovské pedagogiky, kterým je takzvané připravené prostředí. Barevná i věcná střídmost, absence křiklavých hraček a s nimi i motivů, to vše provází specifika vzdělávání, které je postaveno na Montessori pomůckách.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.