logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Enotéka, vinný bar a degustační prostor ve Znojmě

Co je to Enotéka? Znáte vinnou knihovnu? Oboje naleznete v nové realizaci architektonického studia Chybík+Krištof, ve Znojmě. Nádherná ukázka rekonverze je příkladem nadčasového řešení nové vestavby do historické architektury. Nové pojetí interiéru umožňuje jedinečné pohledy na krásy Znojma.

Reklama

Euripidés: „Kde není vína, není lásky.“

Terénní vlna okolo Znojma
Terénní vlna okolo Znojma
Půdorys enotéky
Půdorys enotéky
Axonometrie vestavěné části
Axonometrie vestavěné části

Znojmo – známé i neznámé

Znojmo, nádherné město postavené na levém břehu Dyje v Jihomoravském kraji, 8 kilometrů od hranice s Rakouskem. Městu byl jeho význam předurčen polohou na významné obchodní stezce, později na císařské silnici a ještě později na Severozápadní dráze Vídeň – Praha, Děčín. Úžasná příroda Národního parku Podyjí, obrovské množství památek, jedinečný region se skvělými víny. Na své si zde příjde každý.

Tento barvitý kolorit rámuje právě dokončenou realizaci Enotéky, vinného baru a degustačního prostoru, od architektonického studia Chybík+Krištof.

Co je to ta Enotéka? Enotéka je vinná knihovna nebo taky skladiště vín a informací o nich, často také užíváme výraz vinotéka. V našem případě pro ozřejmění obsahu byly užity výrazy vinný bar a vinná degustace. Jak prosté.

Pivovar z 19. století byl vrácen citlivou rekonstrukcí do původní podoby. Naopak bývalá technická hala byla ponechána pouze jako vnější struktura pro následný nový koncept, který plně využívá otevřený a nedělený prostor. Kontrastní tmavá vestavba ho v různých úrovních rozděluje na jednotlivé menší propojené prostory, čímž odkazuje na měřítko a atmosféru tradičních místních vinných sklepů. Díky sestavě asymetrických oken se bývalá technická hala otevřela výhledům na město a jeho ostatní architektonické skvosty, jako je například gotický kostel sv. Mikuláše.

Řez objektem
Řez objektem
Axonometrie haly s rozdílnými okny
Axonometrie haly s rozdílnými okny
Reálný pohled
Reálný pohled

Stavba je průnikem památkově chráněné původní historické architektury a moderního nadčasového způsobu řešení. Na podkladu industriální stavby se odehrává rekonverze v moderním hávu, která se však přes svoji originalitu nesnaží soupeřit, ale umně uchopit svůj díl řešení architektury pro její nový význam, tedy ENOTÉKU. Toto řešení je velmi zdařilou ukázkou rekonverze či rekonstrukce historické architektury. Tento přístup umožnil nevšední pohledy a průhledy uvnitř interiéru i nové pohledy na architekturu okolního historického jádra Znojma. O důvod více, proč navštívit krásné Znojmo a okusit vína z tohoto regionu. Nakonec, i ta změna v účelu technické haly budovy pivovaru na enotéku, je obsahově smysluplná. Soudím, že výměna obilného sladu a chmele za vinnou révu není až taková rána pro milovníky „potěšení ve sklenici“.

Reálný pohled na vestavbu
Reálný pohled na vestavbu
Model koncepce, objemů a výškového členění
Model koncepce, objemů a výškového členění
Pohled do modelu
Pohled do modelu

Architekti Chybík+Krištof dokončili Enotéku znojemských vín, situovanou v areálu bývalého pivovaru

Chybík+Krištof dokončili stavbu vinného baru a degustačního prostoru ve Znojmě, v srdci jižní Moravy. Projekt se nachází v přestavěném pivovaru z 19. století a přilehlém technickém prostoru, který byl k budově dostavěn v 70. letech. Na dohled je rotunda sv. Kateřiny z 11. století a sousedící gotický kostel sv. Mikuláše – vše dohromady vystihuje spletité historické a architektonické vrstvy města. Architekti propojili dvě místa s osobitým dědictvím a u každého z objektů uplatnili individuální koncepční přístup k renovaci, čímž reflektovali strukturální a funkční historii budov s ambicí posunout konvenční představy o rekonstrukcích budov.

Pivovar z 19. století byl zrestaurován – a zachráněn – tak, aby si zachoval svůj hodnotný původní výraz. Renovace proběhla velmi konzervativním způsobem. Klasická obdélníková budova byla redefinována jako historický výstavní prostor, který vybízí návštěvníky k ponoření se do bohaté historie moravské kultury vína a jeho degustace.

Konstrukční systém vestavby
Konstrukční systém vestavby
Detaily konstrukcí
Detaily konstrukcí
Postup realizace
Postup realizace

Z bývalé technické haly byla naopak zachována pouze vnější struktura s úmyslem vytvořit zcela nový koncept, který v rámci Enotéky funguje jako volný otevřený prostor. Do strohého bílého interiéru je vložena kontrastní tmavá vestavba, hravá kompozice organických objemů v různých úrovních, rozdělující tuto „bílou krabici“ na jednotlivé prostory a menší vzájemně propojené místnosti, čímž odkazuje na měřítko a atmosféru tradičních místních vinných sklepů. Tento nově pojatý vinný bar tak mění původní význam architektury i funkce haly.

Bývalá technická hala se otevřela okolí a výhledům na sousedící kostel a město díky komplexní sestavě asymetrických oken, která jsou rozmístěna tak, aby podtrhla rozčlenění interiéru na různorodé prostory, a tyto prostory naopak orientovala zpět na nové výhledy. Nová okna nyní zvou návštěvníky k dialogu s krajem a krajinou – čímž zároveň kotví tuto zdánlivě zastaralou strukturu mezi ostatní architektonické skvosty města. Odstín průčelí vznikl kombinací různých barev sousedících budov, což dále podporuje interakci v rámci historické koláže a posiluje architektonický a historický pocit sounáležitosti.

Pohled na Enotéku v kontextu zástavby
Pohled na Enotéku v kontextu zástavby
Nápadité hmoty jednotlivých zákoutí
Nápadité hmoty jednotlivých zákoutí
Nápadité hmoty jednotlivých zákoutí

Enotéka nese stopy obou původních staveb i proměnlivé minulosti města a zároveň slouží jako připomínka spletitých vztahů mezi sociopolitickými strukturami, které místní architekturu poznamenaly. Architekti obzvláště poukazují na technickou halu jako na projev cynismu tehdejší narušené společnosti, která vybudovala tuto architektonicky podřadnou stavbu v srdci města s bohatou historií.

Znojemská Enotéka je výzvou tradičním představám o rekonstruování historických budov. Přítomnost dvou osobitých struktur, z nichž každá má svou vlastní minulost a původní funkci, nás inspirovala k použití stejně osobitých přístupů k renovaci. Na jedné straně jsme se drželi celkem ortodoxních postupů, založených na památkové péči, a na straně druhé jsme uplatnili experimentální a méně obvyklý přístup, který zcela přehodnocuje původní stavbu, avšak při zachování její stavební podstaty a dobových fragmentů. To nám umožnilo se plně ponořit do dědictví a scenérie Znojma, a tím ukotvit Enotéku jako pochopení, součást a pokračování architektonického příběhu města,“ říká o projektu jeden z autorů Ondřej Chybík.

Pohled reálný
Pohled reálný
Enotéka – celkový pohled exteriér
Enotéka – celkový pohled exteriér
Pohled z horní pasáže
Pohled z horní pasáže

Chybík+Krištof také momentálně souběžně dokončují pro stejného investora Vinařství Lahofer, které je ukryté mezi nedalekými vinohrady moravské obce Dobšice. Stavba zrcadlí přirozené zvlnění okolního terénu a kolonáda klenutých žeber vychází z rytmu vinných řádků. Ve vinařství se dále nachází návštěvnické centrum, výrobna vína a degustační místnost, které jsou vzájemně propojené, a také amfiteátr pro veřejné kulturní akce. Otevření vinařství je naplánováno na jaro 2020.

Tým: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Ondřej Mundl, Luděk Šimoník, Martin Holý, Roman Koplík, Michal Klimeš
Místo: Znojmo, Česko
Program: bar a vinná degustace
Velikost: 550 m2
Status: realizováno
Fotografie: LaurianGhinitoiu, Alex ShootsBuildings
Pohled z horní pasáže
Pohled z horní pasáže
Reálný pohled
Reálný pohled
Malebný průhled na historické jádro Znojma
Malebný průhled na historické jádro Znojma

O STUDIU CHYBÍK+KRIŠTOF

Studio Chybík+Krištof bylo založeno v roce 2010, dnes ateliér tvoří více než 50 spolupracujících architektů. Pracují na široké škále projektů rozličných měřítek a typologií, což je neustále udržuje ve střehu. Během necelé první dekády existence studio postavilo národní pavilon při světové výstavě EXPO v italském Miláně, několik bytových domů, modulární jídelnu a Galerii nábytku posetou židlemi, za niž získali Grand Prix Obce architektů a jednu z cen při České ceně za architekturu. Aktuálně dokončují vinařství Lahofer uprostřed zvlněné moravské krajiny, které se otevře letos na podzim. Za dosavadní práci obdrželi prestižní mezinárodní ocenění Design Vanguard pro mladé architekty.

Ondřej Chybík (*1985, Brno, Česká republika) po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Zurich ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně a získal Cenu Bohuslava Fuchse za nejlepší projekt Fakulty architektury VUT v Brně. Roku 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio Chybík+Krištof. V roce 2015 ho Forbes vybral do seznamu „30 pod 30“.

Michal Krištof (*1986, Kláštor pod Znievom, Slovensko) studoval architekturu a urbanismus v Brně a na Sint-Lucas v Gentu. Je také držitelem Ceny rektora VUT v Brně. Po ukončení studia pracoval v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na několika projektech po celém světě, jako například Shenzhen International Energy Mansion v Číně nebo Dánské národní námořní muzeum v Helsingoru. V roce 2016 ho Forbes vybral do seznamu „30 pod 30“.

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – studio Chybík+Krištof
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.