logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

LIFE Tree Check a jejich motto „Aby město nepálilo“

Nadace Partnerství, potažmo projekt LIFE Tree Check pomáhá jednotlivcům, komunitám i městům pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby, projekty i inspiraci. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě, v krajině a ochranu přírody.

Reklama

Lawrence Ferlinghetti: „Z hlediska politiky a ekologie se ukazuje, že člověk je takový hlupák a chamtivec, že mu není pomoci. “

Grafické znázornění projektu LIFE Tree Check
Grafické znázornění projektu LIFE Tree Check

V minulém povídání Otevřené zahrady, díl 2. jsme mimo tohoto promyšleného výukového a vzdělávacího projektu Nadace Partnerství ve vnitrobloku centra Brna narazili i na projekt s názvem LIFE Tree Check. Tento projekt má samostatné webové stránky a společným jmenovatelem je zmíněná Nadace Partnerství. Svůj projekt opírají jeho tvůrci o průkazná fakta ze současných statistik a projektů. V době vln veder umírá navíc cca 100 lidí denně. V našich zeměpisných šířkách nás každý rok čeká v průměru 55 tropických dnů. No a jedno číslo za všechny, na asfaltu naměříme až 70 °C. Je to alarmující a nelze říct, že výjimečné. Projekt nabízí pomocnou ruku a promyšlená řešení současných „palčivých“ problémů. Tým vysoce kvalifikovaných odborníků se opírá o současné vědecké poznání, nabyté znalosti, ale i vlastní měření a statistiky kupříkladu u Otevřené zahrady a další z již realizovaných projektů. Spoustu zkušeností lze aplikovat paušálně, některé po zkušenostech a analýzách s ohledem na daný region a jeho infrastrukturu. To vše opět v atraktivním přebalu. Co mám na mysli? Jedna věc je práce analytiků, odborníků a specialistů na daných projektech. Nicméně je třeba vtáhnout do celého procesu širokou veřejnost. Té nadace nabízí hravou aplikaci Tree Check App nebo elektronický online nástroj Tree Check Pro. LIFE Tree Check zároveň nabízí spoustu materiálů, článků, fotografií a zkušeností v rubrice Inspirace, Knihovna i Databáze již realizovaných projektů. Nabízí i kapesního průvodce nabitého informacemi o tom, jak udělat naše města příjemnější k životu. Vzájemné sdílení probíhá na národní, středoevropské, ale i evropské a mezinárodní bázi. Zde nejde jenom o poučení, radu jak na to, odbornou pomoc, ale je to zároveň i o vizuální sdělení, včetně všech detailů, že toho lze opravdu dosáhnout. Granty, komunitní projekty, široká podpora smysluplné snahy veřejnosti i jednotlivců, jejich zviditelnění a ocenění, to vše je taky součástí projektu LIFE Tree Check Nadace Partnerství.

Trochu podrobněji, prosím!

Dobrá, podíváme se na LIFE Tree Check hlouběji. Pokud začít, tak pravděpodobně zjištěním co, kdy, kde, nač, zač, proč, neboli analýzou. Tedy slovy odborníků:

„Na co se zaměřuje projekt LIFE Tree Check?“ „Chceme pomáhat městům střední Evropy účinně čelit dopadům klimatické změny: zejména stále častějším vlnám veder a přehřívání měst. Jak? Posilováním tzv. zelené infrastruktury – zeleně ve všech jejích podobách a možných umístěních.

Analýza současného stavu adaptací a povědomí o adaptacích

Snažíme se o změnu na úrovni několika velkých středoevropských měst. Je přirozené, že tato města i jejich národní vlády mají jiné představy i rozdílné strategie, jak změnám klimatu efektivně čelit. Důležitou součástí naší přípravy je proto analýza současného stavu adaptací ve městech. Zaměřujeme se na strategické přístupy na úrovni měst, regionů i vlád. V neposlední řadě chceme vědět i to, jak vnímají výkyvy počasí způsobené klimatickou změnou lidé samotní a jakým způsobem jsou na ně připraveni reagovat. A zajímá nás i to, jestli se to vyplatí – tedy jaké jsou náklady a přínosy adaptačních projektů. Analýza proběhne v osmi pilotních městech, ve čtyřech zapojených zemích. Zajímají nás názory běžných lidí i těch, kteří rozhodují, plánují či se starají o tzv. zelenou infrastrukturu (parky, stromořadí, zelené pásy a další).

 • Studie výchozí situace
 • Mapování stakeholderů
  Zajímá nás:
  Kdo jsou klíčoví hráči pro rozvoj zelené infrastruktury ve městech.
  Jaké mají kompetence, znalosti, potřeby (včetně vzdělávacích).
 • Analýza efektivnosti různých typů opatření
Schéma chytré aplikace do mobilů Tree Check App
Schéma chytré aplikace do mobilů Tree Check App

Tree Check App™

Chceme vám nabídnout možnost, jak pomáhat zchladit naše města, zároveň se něco dozvědět a dobře se přitom bavit. To vše díky chytré aplikaci Tree Check App.“

Že nepoznáte lípu od platanu? Nevadí, je tu mobilní aplikace, která toho hodně ví o stromech a keřích. Pomůže vám je poznávat a uvědomit si jejich význam pro každodenní život ve městě. Chytrá aplikace na základě pouhé fotografie z vašeho mobilního telefonu pozná, o jaký strom se jedná. Navíc odhadne jeho stáří a vyčíslí, kolik vyrobí kyslíku, o kolik stupňů ochladí své okolí i kolik stínu poskytne jeho koruna. Aby vás nebo vaše děti poznávání ještě víc bavilo, bude díky aplikaci možné soutěžit v hledání různých obvyklých i vzácných druhů stromů nebo v zalévání stromů. Co bude odměnou pro úspěšné hledače i pečovatele, je překvapení.

Tree Check Pro™ (projekt je vytyčen na rok 2020)

Rozhodování o tom, jak rekonstruovat veřejné prostory nebo rozvíjet některou čtvrť, není snadné. Do celého procesu vstupují různé potřeby a požadavky.

 • Software Tree Check Pro™
  Připravíme online nástroj, který bude schopen vyhodnocovat přínos zeleně pro ochlazování měst.
 • Tree Check manuál
  Bude prostě slabikářem pro všechny, kdo se chtějí naučit přemýšlet v kontextu dopadů klimatických změn na naše města.

Pro potřeby profesionálů vytvoříme na míru vzdělávací moduly (rok 2020, 2021)

Pro ty, kdo se starají a plánují a pro ty, kdo rozhodují. Nikdo z nás není vševědoucí a nové informace i sdílení zkušeností se vždycky hodí. Proto připravujeme vzdělávací cyklus, který blíže vysvětlí:

 • Problematiku klimatické změny a její dopady v městském prostředí.
 • Fenomén tepelného ostrova města.
 • Možnosti, jak dopady změny klimatu ve městech zmírňovat.
 • Zelenou infrastrukturu, její prvky, příležitosti i rizika.
 • Práci s nástroji, které v projektu vytváříme, zejména Tree Check Pro.
Vodní schody v Denisových sadech pod Petrovem
Vodní schody v Denisových sadech pod Petrovem
Vodní schody v Denisových sadech pod Petrovem
Otevřená zahrada v Brně na ulici Údolní
Otevřená zahrada v Brně na ulici Údolní

Dobré plány – Neděláme věci do šuplíku

Jako každá jiná složitá věc potřebuje i přizpůsobení se měst dopadům klimatické změny komplexní přístup. Nezbytná jsou kvalitní analytická data, základní strategie i konkrétní akční plány.

 • Analýzy zranitelnosti
  Kde se dopady klimatické změny projevují nejvýrazněji? Kde ovlivňují největší množství lidí? Kde mají tyto projevy nejničivější účinky na zdraví lidí, kvalitu jejich života? To jsou otázky, na které odpovídá analýza zranitelnosti.
 • Strategické a implementační plány
  Nalézt efektivní řešení problémů s pomocí analýzy dat: to je hlavní úkol strategií. Implementační plány se pak soustředí na hledání konkrétních nástrojů, jak strategie uvést v život.
 • Studie konkrétních adaptačních opatření
 • Analýza investičních plánů

Začít s lidmi – zapojujeme veřejnost a mluvíme lidsky (2019 – 2020)

Tzv. zelená infrastruktura totiž vedle svého ochlazujícího efektu poskytuje i prostor pro setkávání, relaxaci nebo zábavu. Lidem na ní záleží a my je v tom chceme podporovat.

 • Komunitní projekty
  Sázení stromů, úpravě a zkrášlování veřejných prostorů se často věnují místní komunity – skupiny lidí, kterým není lhostejné, kde žijí. Tyto lidi s radostí podporujeme v jejich snažení, poskytujeme jim granty, zviditelňujeme jejich činnost a inspirujeme ostatní.
 • Adapterra Awards a databáze dobré praxe
  Ocenění si zaslouží i všichni ti, kteří se nebáli a pustili se do vlastních adaptačních projektů. Právě pro ty je určena soutěž Adapterra Awards, v níž odborná porota vybere a ocení ta nejzajímavější adaptační opatření. Jejich projekty budou inspirovat ostatní v databázi dobré praxe.
 • Učíme komunikovat adaptace
  Jako každá změna ve veřejném prostoru, mohou i adaptační opatření vyvolávat rozporuplné reakce. Někdy stačí veřejnost do plánování a příprav těchto změn zapojit. Jindy pomůže dát na stůl konkrétní čísla a vysvětlit přínosy pro život každého z obyvatel.
Biocentrum Ostrůvek u Kobylí
Biocentrum Ostrůvek u Kobylí
13 tůní a říčka prodloužená o 170 metrů
13 tůní a říčka prodloužená o 170 metrů
Ptačí pozorovatelna
Ptačí pozorovatelna

Sdílet a inspirovat (se) – Nenecháme si nic pro sebe

Dopady klimatických změn jsou ve střední Evropě čím dál aktuálnějším tématem. Pozornost mu věnují lidé na všech úrovních: politici, pracovníci správních úřadů, odborníci i my všichni. Právě s nimi chceme sdílet vše, co zjistíme. Chceme přinášet nejvíce inspirativní a inovativní přístupy z celé Evropy a propojovat je s těmi, kdo jsou na špici adaptací.

 • Národní spolupráce
 • Středoevropská spolupráce
 • Evropská a mezinárodní spolupráce

Co ještě nalezneme na LIFE Tree Check

Kupříkladu v INSPIRACI nalezneme skvělé příklady, které ukazují tu nalezenou cestu v reálu. Vydařený případ rodinného domu ve vnitrobloku na Letné s kořenovou čističkou na střeše. Není to extenzívní střecha, ani těžká intenzívní zelená střecha. Je zde uplatněn koncept levnější a lehčí střechy s kořenovou čističkou. Zde se rostlinám daří, živiny a vláhu dostávají z odpadní vody každý den.

Jako další počin velice oceňuji projekt Vodní schody, které chladí a lákají k osvěžení. Jsou dílem architekta Petra Hrůši a jako správný patriot mám radost, že je naleznete v Brně, v Denisových sadech pod Petrovem. Ochlazují okolní vzduch, zachytávají prachové částice a hlavně si zde můžete bosí jen tak brouzdat. Koncept je jednoduchý, chytrý, nepostrádá hravost i estetiku. S relativně jednoduchými prostředky předčí lecjakou sofistikovanou drahou fontánu. Prostě v jednoduchosti je krása.

A do třetice nádherné Plzeňské Benátky, které vznikly v gesci radnice západočeské metropole. Ta nechala v roce 2010 obnovit historickou Mlýnskou strouhu. Do míst, kterými kdysi protékala řeka Radbuza, se tak po téměř sto letech vrátila voda. V jezeře o objemu asi dva tisíce metrů krychlových se tak prohání několik druhů okrasných ryb a rostou tam nejrůznější vodní rostliny. Voda pochází ovšem z řeky Mže. Z jezera pak odtéká zpátky do řeky historickou stokou a městskou kanalizací. Zároveň se využívá na zalévání veškeré zeleně v parku nebo na zavlažování fotbalového hřiště Viktorie Plzeň. Projekt za 65 miliónů korun sem navrátil život včetně flóry a fauny v samotném biotopu. Místo pro volnočasové aktivity a relaxaci v krásném prostředí je chloubou Plzně.

Nádherné Plzeňské Benátky s historickou Mlýnskou strouhou
Nádherné Plzeňské Benátky s historickou Mlýnskou strouhou
Nádherné Plzeňské Benátky s historickou Mlýnskou strouhou
Rodinný domu ve vnitrobloku na Letné
Rodinný domu ve vnitrobloku na Letné

Naleznete zde sdílené další zdařilé projekty včetně Otevřené zahrady, o které jsem psal v předešlých dvou dílech. V DATABÁZI naleznete jednotlivé soutěžní kategorie, typy opatření a jednotlivé kraje soutěžních projektů. U jednotlivých projektů zde najdete fotografie, průkazná data, přesné místo a popis, autora, zhotovitele, investora, opatření, jeho funkce, původní stav, údržbu, důvody řešení, výzvy a překážky při realizaci, zkušenosti z provozu a cenové relace. Jak lépe se můžete inspirovat?

Zde mě za srdce vzalo Biocentrum Ostrůvek u Kobylí, které obnáší 13 tůní a říčku prodlouženou o 170 metrů. To jsou stěžejní části biocentra Ostrůvek, které vzniklo na Břeclavsku v místech, kde se ve středověku nacházelo rybolovem vyhlášené jezero. Po něm ovšem zůstalo jen sucho a napřímené koryto potoka. Dnes se opět jedná o oblíbený cíl výletů do přírody. V broukovištích a na plaznících mohou nejen děti pozorovat ještěrčí obyvatele, z nové ptačí pozorovatelny s trochou štěstí zahlédnete vlhu pestrou nebo volavku červenou. Místo navíc svědčí mokřadním rostlinám a napomáhá zadržování vody v krajině.

Tohle je reálný zdařilý projekt, který dokázal vyřešit současný neutěšený stav naší přírody, podzemních i pozemních vod, neodborné zásahy předešlé éry. Pokud se začtete, zjistíte, že jste v marasmu množství negativních informací nalezli něco, co dává smysl. Třikrát hurá je málo. Podívejte se, nabijte si svoje vnitřní baterie a podumejte, kam do čeho se opřít, když máte tu novou energii. Námětů zde máte opravdu „hafo“.

Co může udělat každý z nás
Co může udělat každý z nás

Jako malý bonus si můžete stáhnout do svého mobilu či počítače ve formátu PDF kapesního info-průvodce s názvem Aby město nepálilo. Obsahuje informace o tom, jak udělat naše města příjemnější k životu a umožní zájemcům základní orientaci v této problematice.

Naplňování plánu je třeba průběžně monitorovat a pravidelně vyhodnocovat. Častokrát je však potřeba změnit i celé postupy. Přemýšlet nově nad přípravou investic do budov a veřejných prostranství. Mnoho lidí se díky tomu bude muset učit novým věcem. Ale výsledek pak stojí za to. Je jím město, ve kterém se dá příjemně žít po celý rok a spokojení občané, kteří to ocení.

Co můžeme dělat na úrovni komunity a města
Co můžeme dělat na úrovni komunity a města

Shrňme si, kdo je Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Chcete oživit náměstí vašeho městečka? Potřebujete naplánovat cyklostezku? Chcete přilákat více turistů kvalitními službami a interpretací vaší historie? Záleží vám na dobré péči o zeleň? Chcete stavět zelený dům? Pak je dobré obrátit se na Nadaci Partnerství!

 • Nadace Partnerství je soukromá nezávislá nadace založená v roce 1991 konsorciem amerických dárců, součást evropské asociace Environmental Partnership Association.
 • Je to největší česká renomovaná instituce, grantující a programová nadace působící v oblasti životního prostředí.
 • Je dlouhodobě nejmedializovanější nadací v Česku. Témata, kterým se věnuje, sahají od péče o krajinu a stromy přes vinařskou turistiku po výstavbu atraktivních veřejných prostranství pro lidi a zklidňování a bezpečnost dopravy ve městech.
 • Má konkrétní výsledky, Moravské vinařské stezky jsou dnes jejím nejcennějším turistickým produktem Jižní Moravy. Ústí nad Orlicí pomohla nadace vytvořit strategii rozvoje veřejných prostranství. V centru Brna vzniklo nové vzdělávací centrum Otevřená zahrada, kde nadace zároveň sídlí.
 • A hlavně: díky dárcům a výnosům nadačního jmění může Nadace Partnerství každoročně investovat několik desítek milionů korun do podpory stovek environmentálních projektů neziskových organizací, obcí i škol.

Stejně jako téma dotačního programu je činnost nadace nesmírně zajímavá, ale zároveň obsáhlá. Opět volá po dalším samostatném povídání. Doufejme, že krédo v citátu na začátku povídání od Lawrence Ferlinghettiho brzy ztratí význam.

Použité zdroje:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.