logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nové brněnské nádraží je zase o krok blíž

ARGE Wimmer / Hotz / Hoffmann – Vídeň hlavní nádraží, Rakousko
ARGE Wimmer / Hotz / Hoffmann – Vídeň hlavní nádraží, Rakousko

Město Brno a Správa železnic vyhlásily v srpnu 2020 novou mezinárodní dvoufázovou urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž o návrh nového brněnského nádraží. V červnu 2021 by mělo nastat rozuzlení v podobě finálního vyhodnocení. Do prvního kola soutěže postoupilo celkem dvanáct týmů architektů.

Reklama

Paulo Coelho: „Život je vlak, nikoliv nádraží.“

Citát Paula Coelha se nám hodí více, než se můžeme domnívat. Je pravdivý a v přeneseném slova smyslu vystihuje taky vlak, který by nám neměl ujet. K vlaku patří neodmyslitelně nádraží. V našem případě nádraží, jehož letitá anabáze by se dala pracovně nazvat „Nové brněnské nádraží je jen pro ty, kteří opravdu vydrží čekat“. Vynechám investigativní novinařinu, která se zde nabízí společně se zájmy různých skupin, developerů a politiků. Tohle klubko nechť rozplétá někdo jiný. Nicméně zde poměrně bez většího povyku máme další soutěž, která by do jara měla shromáždit návrhy na novou podobu nádraží, které za přibližných 50 miliard korun navrátí Brnu jeho „světovost“. Že nehovoříme o žádné novince, dokládá fakt, že úvahy o změně koncepce i polohy brněnského nádraží se datují již od dvacátých let minulého století. V těchto letech začínají první snahy v Brně o přesunutí uzlu Severní Ferdinandovy dráhy, hlavního nádraží Brno, směrem na jih. Město tehdy trpělo znečištěním z parních lokomotiv, dopravní infrastruktura neměla prostor pro další rozvoj, centrum města bylo přetížené. První soutěž byla vyhlášena v roce 1927 a výsledek šel do ztracena, tak trochu po našem, tento stav bez hmatatelného výsledku trvá dodnes. „Strategické“ vyčkávání přece jen nese svoje ovoce. Čas zatím pohltil páru a kouř z topeniště lokomotiv, ale také jakékoliv smysluplné vyřešení brněnského železničního uzlu. To se však mělo změnit poslední soutěží, jejímž výsledkem bylo v lednu 2018 rozhodnutí o variantě odsunuté polohy zvané Řeka. Všechny peripetie, referenda, rozvaděné Brno, splněné i nesplněné představy, však vzaly za své finálním rozhodnutím vlády z 10. července 2018 o poloze u řeky Svratky, ale bez tzv. Severojižního kolejového diametru. Kdo drží kasu, ten tvrdí muziku. No, tak to kulantně zabalíme do nic neříkající věty: „Vše (myšleno soutěž) sloužilo k ideovému konsenzu, k nalezení finální polohy nového nádraží, všech souvislostí a urbanistické koncepce komplexní infrastruktury.“ Nyní česky. Takže znovu na startovní čáru a do bloků. Víme tedy, co asi chceme, co chce a nechce vláda, potažmo ministerstvo dopravy, České dráhy a vedení města, známe nástin zadání a víme, že to celé se odehraje v odsunuté poloze zvané „Řeka“.

Město Brno a Správa železnic vyhlásily v srpnu 2020 novou mezinárodní dvoufázovou urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž o návrh nového brněnského nádraží. V příštím roce v červnu by mělo nastat rozuzlení v podobě finálního vyhodnocení. Ti rychlejší si spočítali, že od první soutěže uběhlo nádherných 93 roků. Vzhledem k tomu, že jsem se již několikrát domníval, že věc je vyřešena (netvrdím, že dle mých představ) a zažiju reinkarnaci brněnského železničního uzlu, netvrdím, že je vyhráno. Dokonce nejsem ani přesvědčen o smysluplnosti odsunuté polohy, ale tohle „skoro-stoleté“ vakuum mi opravdu vadí. K dopřednému pohybu to má daleko a spíše než rok 2020 to připomíná anabázi kupříkladu hledání tváře proluky na Staroměstském náměstí. Ještě jeden postřeh nad ostatní. Kdysi bytostně vadilo Čechům, že realizace slavné proluky by měla probíhat podle návrhů rakouských architektů. Dnes si zveme týmy z celého světa na důkaz našeho otevření světu.

Vzhledem k tomu, že o Brnu se uvažuje jako o důležitém uzlu na trase hyperloopu, jež by spojoval Prahu – Brno – Vídeň, kladu si otázku. Posvištím do Prahy dříve hyperloopem nebo pojedu „obyčejným“ vlakem, ale z nového nádraží nebo je zde varianta, že jako obyčejně zase z Brna – Židenic. Rozluštění tohoto rébusu by prý nemělo na sebe nechat čekat dlouho. Nicméně pesimismus stranou, je zde nová soutěž, a to je přece vážná věc.

1. ARGE Wimmer / Hotz / Hoffmann – Vídeň hlavní nádraží, Rakousko
1. ARGE Wimmer / Hotz / Hoffmann – Vídeň hlavní nádraží, Rakousko

Nové brněnské nádraží je o krok blíž. Návrhy může podat 12 architektonických kanceláří, většina je ze zahraničí

Soutěž na nové hlavní nádraží v Brně přilákala světová esa

Padesát. Tolik žádostí o účast z celkem patnácti zemí světa přišlo do mezinárodní soutěže na nové brněnské hlavní nádraží. Do prvního kola soutěže postoupilo celkem dvanáct týmů architektů. Tři byli vyzváni přímo, dalších devět vybrala odborná porota. Teď začnou pracovat na návrhu nádražní budovy a přilehlých veřejných prostranstvích. Jsou mezi nimi ateliéry z Česka, Rakouska, Německa, Nizozemí, Francie, Dánska, USA i Velké Británie. V pondělí 16. listopadu 2020 účastníky soutěže potvrdila Rada města Brna a Správa železnic. Soutěž organizuje Kancelář architekta města Brna (KAM).

S napětím jsme očekávali, kteří architekti se do soutěže přihlásí. Naším cílem bylo vybrat pro soutěž co nejkvalitnější architektonické kanceláře se zkušenostmi se složitými projekty. Skutečnost překonala naše očekávání, přihlásila se výborná architektonická studia se zkušenostmi s komplexními a oceňovanými projekty a realizacemi. Porota vybrala domácí i zahraniční architekty, a to i několik mezinárodních týmů,“ okomentoval za organizátory soutěže ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Mezi dvanácti vybranými účastníky jsou uznávané kanceláře, které stojí za významnými projekty a budovami po celém světě. „Jsou mezi nimi autoři nádraží ve Vídni, Berlíně, Rotterdamu, Haagu, Boloni, Londýně nebo Birminghamu ale také tvůrci slavného parku High Line a centra umění The Shed v New Yorku,“ doplnil Sedláček.

Jižní část Brna čekala na svou příležitost k rozvoji už dost dlouho a mezinárodní soutěž ji, věřím, přinese. Dohodli jsme se se Správou železnic, že přímo oslovíme tři experty, kteří mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Jsou to tvůrci nádraží ve Vídni, Rotterdamu a Berlíně. Potěšilo mě, že všichni svou účast potvrdili. Laťka je nastavená opravdu vysoko a skýtá naději, že Brno bude mít nejmodernější nádraží v Evropě,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

2. Benthem Crouwel Architects (Benthem Crouwel International B.V.) – Rotterdam hlavní nádraží, Nizozemsko
2. Benthem Crouwel Architects (Benthem Crouwel International B.V.) – Rotterdam hlavní nádraží, Nizozemsko

Mezinárodní porota hodnotila dohromady 46 portfolií, při přezkoumávání se totiž zjistilo, že jedna žádost byla duplicitní. Účast potvrdily i tři dopředu vyzvané ateliéry. Konkrétně ateliér rakouského architekta Alberta Wimmera, který je autorem hlavního nádraží ve Vídni. Dále holandské studio Benthem Crouwel, které je podepsané pod stavbami hlavních nádraží v Rotterdamu a Haagu. Třetím vyzvaným je německé studio gmp International, autoři hlavního nádraží v Berlíně.

Soutěž je zadaná nejen jako návrh vlastního nádraží, ale i okolní části města. Skvělý přístup silného investora Správy železnic a města Brna se v této fázi projevil přihláškou 49 výborných architektonických týmů. Je zřejmé, že výběr pouze dvanácti z nich byl velmi náročný,“ řekl předseda soutěžní poroty Petr Hlaváček.

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně byla vyhlášena 31. srpna 2020. Společnými zadavateli jsou město Brno a Správa železnic. Jedná se o dvoufázovou užší soutěž. Tento formát umožňuje zadavateli na základě portfolií a referenčních projektů zúžit počet účastníků na ty, kteří jsou pro soutěž nejvhodnější, za zpracování návrhu pak získají skicovné.

V první fázi dvanáct soutěžících rozpracuje návrhy, čtyři z nich budou vybrány do druhé fáze soutěže. Ve druhé fázi čtyři účastníci dopracují návrhy do větší podrobnosti, porota vybere vítěze a určí pořadí na druhém, třetím a čtvrtém místě. Hodnocení návrhů v první fázi bude začátkem března, ve druhé fázi v červnu 2021. Vítěz se bude podílet na zpracování následné projektové dokumentace.

3. gmp International GmbH – Stanice metra a vlaku Elbbrücken, Hamburk
3. gmp International GmbH – Stanice metra a vlaku Elbbrücken, Hamburk

Úkolem soutěžících bude navrhnout nádražní budovu včetně zastřešení a podoby nástupišť, rozmístění vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly, ale i kompletní řešení přiléhajících veřejných prostranství včetně budov pro administrativu, bydlení a veřejnou vybavenost. Dále je nutné vyřešit také podobu a polohu autobusového nádraží, terminál městské hromadné dopravy, parkování, úschovnu kol nebo propojení pro pěší. O tom, že nové nádraží bude stát u řeky na místě dnešního Dolního nádraží, rozhodli zastupitelé města i kraje v roce 2018.

Seznam účastníků

Jedná se o tyto architektonické kanceláře:

a. předem vybrané zadavatelem

 1. Albert Wimmer ZT-GmbH;
 2. Benthem Crouwel Architects (Benthem Crouwel International B.V.);
 3. gmp International GmbH;
4. Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten – Územní studie Holešovice-Bubny-Zátory, Praha, Česko
4. Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten – Územní studie Holešovice-Bubny-Zátory, Praha, Česko

b. vybrané soutěžní porotou

 1. Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten;
 2. ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura;
 3. Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.;
 4. Snøhetta Architecture Landscape Architecture, PC.; Civitas, Inc; Thorton Tomasetti, Inc; 4ct s.r.o.;
 5. DILLER SCOFIDIO + RENFRO, LLC;
 6. OMA ME B.V.;
 7. BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.;
 8. Marc Mimram Architecture & Associés;
 9. MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects &Planners.
5. ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura – Stuttgart hlavní nádraží, Německo
5. ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura – Stuttgart hlavní nádraží, Německo
6. Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o. – Vlakové nádraží „London Bridge”, Londýn, Spojené království
6. Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o. – Vlakové nádraží „London Bridge”, Londýn, Spojené království
7. Snøhetta Architecture Landscape Architecture, PC.; Civitas, Inc; Thorton Tomasetti, Inc; 4ct s.r.o. – Penn Station & Plaza, New York, Spojené státy americké
7. Snøhetta Architecture Landscape Architecture, PC.; Civitas, Inc; Thorton Tomasetti, Inc; 4ct s.r.o. – Penn Station & Plaza, New York, Spojené státy americké
8. DILLER SCOFIDIO + RENFRO, LLC – The High Line, New York, Spojené státy americké
8. DILLER SCOFIDIO + RENFRO, LLC – The High Line, New York, Spojené státy americké
9. OMA ME B.V. – Tripla – „tři bloky“ v nové čtvrti Pasila, Helsinki, Finsko
9. OMA ME B.V. – Tripla – „tři bloky“ v nové čtvrti Pasila, Helsinki, Finsko
10. BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o. – Dopravní centrum Västerås, Švédsko
10. BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o. – Dopravní centrum Västerås, Švédsko
11. Marc Mimram Architecture & Associés – Nádraží vysokorychlostních vlaků, Montpellier, Francie
11. Marc Mimram Architecture & Associés – Nádraží vysokorychlostních vlaků, Montpellier, Francie
12. MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & Planners – Rotterdam hlavní nádraží, Nizozemsko
12. MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & Planners – Rotterdam hlavní nádraží, Nizozemsko

Zasedání soutěžní poroty bylo organizováno jako online videokonference, která se konala 30. října. Nad portfolii jsme diskutovali asi čtyři hodiny a hodnotili jsme je zejména s ohledem na komplexnost referenčních prací, respektování kontextu místa a důraz na trvalou udržitelnost řešení vzhledem k životnímu prostředí a veřejným prostranstvím,“ nastínil radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Porota se předběžně dohodla, že hodnotící zasedání 1. fáze soutěže se podle soutěžních podmínek uskuteční 4. a 5. března 2021. Poté bude následovat 2. fáze, do níž postoupí čtyři účastníci, kteří návrhy dopracují do větší podrobnosti. Znovu bychom se nad nimi měli sejít v červnu a vybrat vítěze,“ upřesnil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Brno si nové nádraží bez diskuzí zaslouží, proto mu všichni společně přejme hodně štěstí při nalezení kvalitního, smysluplného a architektonicky zdařilého řešení.

 • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – vedoucí oddělení komunikace Mgr. Jana Běhalová
 • Části textů s využitím TZ – Tiskové středisko MMB Mgr. Zuzana Gregorová
 • Citáty – http://www.citaty.net
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.