logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Římskokatolický kostel v Neratovicích

Římskokatolický kostel v Neratovicích, svatostánek se zelenou střechou z dílny architekta Zdeňka Fránka, bude tvořen dvěma soustřednými klenbami a představuje návrat ke kořenům církevních staveb. Dvouplášťový systém u sakrální stavby můžete spatřit v kostele Santa Maria del Fiore ve Florencii.

Reklama

Paolo Portoghesi: „Kostel je paradoxní stavbou, nemá totiž své základy dole nýbrž nahoře. Je totiž domem Božím.“

V rámci seznámení s organickou architekturou jsme se setkali v jednom z několika povídání i s brněnským architektem a pedagogem Zdeňkem Fránkem. Jeho práce je vždy velmi nápaditá a vyvolává často spousty diskuzí. Nehodlám nikomu podsouvat směr, kterým se mají jeho myšlenky ubírat, nicméně patřím k zastáncům názorů i práce architekta Fránka. Je lhostejné, zda bereme jako etalon jeho uvažování ekologický přístup k realizaci zelené administrativní budovy LIKO-NOE nebo zelené haly LIKO-Vo, hravou Stezku v oblacích v Dolní Moravě, nádhernou sakrální stavbu Modlitebna Církve bratrské v Černošicích nebo například prehistorickou, naturálně působící strukturu, kterou je velmi fotogenická a inspirující dostavba zámku ve Velkých Opatovicích. To jsou jenom střípky z širokého portfolia pana architekta. Sakrální stavby jsou jeho nedílnou součástí, a proto nikoho asi nepřekvapím další do současného výčtu. Návrh nového kostela v Neratovicích farnost svěřila, na základě předešlých úspěšných realizací, architektovi Zdeňku Fránkovi. Železobeton, tvary odkazující na biblickou archu, oblouky v prostoru, horní osvětlení, jednoduchost tvarů i struktur, to vše je jeho doménou. Liturgický prostor je doplněný o další funkce v prostoru mezi klenbami, které zastupují jakési pastorační centrum s učebnami, klubovnami a zázemím.

Nové duchovní a komunitní centrum by mělo být realizováno do tří let, s předpokládanými náklady cca 90 milionů korun. Stavba má zároveň současný ekologický náboj, je řešena s využitím zelených střech na kostele i faře, včetně retenční nádrže pro zálivku. Ale to už je vlastně taky jeden z neodmyslitelných atributů nynější tvorby architekta Zdeňka Fránka.

Kostel v Neratovicích – vizualizace
Kostel v Neratovicích – vizualizace

Neratovice budou mít konečně vlastní kostel (Tisková zpráva)

Římskokatolická farnost svěřila návrh církevní stavby architektovi Zdeňku Fránkovi

Neratovice 29. 10. 2019

Neratovice jsou jedním z mála tuzemských měst, která dodnes nemají kostel. A to se brzy změní. Římskokatolická farnost Neratovice by měla získat během několika týdnů územní rozhodnutí pro stavbu nového kostela, který vyroste na rozhraní katastrů města Neratovice a obce Libiš.

Farnost v Neratovicích si svůj vlastní kostel zaslouží. K církvi se na území farnosti hlásí odhadem kolem 3 000 lidí. Na pravidelné nedělní bohoslužby do kostelíků v přilehlých obcích jich pravidelně chodí více než dvě stovky a často musí stát venku,“ říká farář Peter Kováč, který se snaží prosadit stavbu kostela už několik let.

Farář očekává, že by kostel mohl získat během příštího roku stavební povolení a do dvou tří let by mohlo nové duchovní a komunitní centrum, které bude zároveň architektonickým skvostem, stát. Investiční náklady na výstavbu kostela jsou vyčísleny na 80 až 90 milionu korun. Jednou třetinou se na nich bude podílet Arcibiskupství pražské. Stejnou částku přidá neratovická farnost z prodeje vlastních nemovitostí a na zbytek by se měli složit dárci. Farnost už na výstavbu nového kostela spustila sbírku.

Návrh kostela farnost svěřila přednímu českému architektovi Zdeňku Fránkovi, který se proslavil oceňovanými moderními kostely v Litomyšli a v Černošicích. Architektonicky unikátní stavba městu s převážně socialistickou kulturou výstavby výrazně chybí a farář Peter Kováč věří, že v Neratovicích díky Fránkovi vyroste výjimečná sakrální ikona.

Kostel v Neratovicích – exteriér
Kostel v Neratovicích – exteriér
Kostel v Neratovicích – vizualizace interiérů
Kostel v Neratovicích – vizualizace interiérů
Kostel v Neratovicích – vizualizace interiérů

Svatostánek se zelenou střechou

Kostel bude tvořen dvěma soustřednými klenbami a představuje tak návrat ke kořenům církevních staveb. Dvouplášťový systém je možné spatřit například v kostele Santa Maria del Fiore ve Florencii nebo v Katedrále svatého Pavla v Londýně od Christophera Wrena. Do prostor mezi klenbami neratovického kostela architekt zakomponoval zázemí jako učebny, klubovny, toalety a podobně.

Meziprostor mezi dvěma slupkami symbolizuje přechodnou část života a vnitřní prostor pod klenbou s horním osvětlením představuje tichý sakrální prostor oddělený od vnějšího světa,“ vysvětluje Zdeněk Fránek. Pod celý objekt pak umístil společenskou místnost.

Železobetonová dutá věž kostela je přístupná po rampě kostela shora a nese zvony. Symbolikou stavby je trojjedinost Boha, věž odkazuje k Mariánskému motivu – je prohnutá jako středověké sochy madon. Stavba podle faráře Kováče může připomínat loď – archu, ale také Boží přítomnost ve světě, k níž se přimyká na východní straně věž, jež evokuje přistupujícího a dotýkajícího se člověka.

Stavba vyjadřuje především společenství církve přítomné na daném konkrétním místě, ale také tvar archy chce být odkazem na dynamiku a pohyb dějinami,“ dodal farář.

Bezbariérová stezka mezi oběma plášti, jež se vine kolem hlavní místnosti liturgického prostoru, stoupá podobně, jako stoupá po spirále lidský život a symbolizuje spojení země a nebe. Stavba se zvoničkou vysokou 22 metrů vyroste na vlastním pozemku církve naproti kapličce svatého Vojtěcha. Kostel bude zároveň sloužit jako komunitní centrum, kde se budou scházet nejen farníci, domov tu najde i nízkoprahové centrum, bude jej ovšem možné využít i například jako koncertní, výstavní či přednáškový prostor.

Pro schůzky s farníky a práci s dětmi nyní využíváme řadu zapůjčených prostor, ale vlastní zázemí nám s tím, jak přibývá nových členů farnosti, chybí čím dál víc. Společenství žije mnoha aktivitami, jen potřebuje vlastní střechu nad hlavou,“ dodává farář Kováč.

Kostel obklopí velký park s jezírkem a dětským hřištěm, na jehož návrhu se budou podílet i studenti mělnické Střední zahradnické školy. Církevní stavba dostojí i současným ekologickým trendům šetrného stavebnictví, jehož je Zdeněk Fránek propagátorem. Na kostel i faru umístil zelenou střechu, která by měla být zavlažována z retenční nádrže zachycující dešťovou vodu.

Farnost prolomí komunistické dědictví

Plány na výstavbu kostelu v Neratovicích nejsou nové. Myšlenka vlastního sakrálního stánku už existuje několik desítek let. Neratovice jsou poměrně „mladým“ městem, jehož rozvoj podnítil chemický průmysl a jehož historie je spjata především s továrnou Spolana. Status města získaly v padesátých letech a traduje se, že si tehdejší komunističtí pohlaváři libovali, že Neratovice budou prvním městem, které nebude mít kostel. S uvolněním politickým poměrů na konci šedesátých let se zdálo, že se kostel podaří prosadit, snahy ovšem utnula normalizace. Po revoluci byly dokonce vykopány a vylity základy nového kostela. Se smrtí pátera Kubého, který byl organizátorem celé stavby, ale začaly zarůstat náletovými rostlinami. Neratovice se tak nového kostela dočkají až v tomto století.

Římskokatolická farnost Neratovice je součástí pražské arcidiecéze. Vedle Neratovic do ní patří ještě Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Kojetice, Libiš, Obříství, Předboj, Újezdec, Úžice – Netřeba, Vojkovice, Zálezlice a Zlonín.

Dostavba zámku ve Velkých Opatovicích
Dostavba zámku ve Velkých Opatovicích
Stezka v oblacích
Stezka v oblacích
Modlitebna Církve bratrské – Černošice
Modlitebna Církve bratrské – Černošice

Zdeněk Fránek (*1961), architekt a pedagog

Narodil se v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Jako pedagog působil na FA VUT v Brně (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 do roku 2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav u nás i ve světě. Taktéž přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice i v zahraničí.

Vystavoval:

Perspektivy, Galerie Jaroslava Frágnera v Praze (2007)
Útroby architektury, Dům umění města Brna (2011-2012)
Galerie CCC, Peking (2012)
Další samostatné výstavy – Litomyšl, Boskovice, Blansko, Zlín, Pelhřimov, Gent, Utrecht, Hildesheim, Vídeň.

Přednášel:

v současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT v Brně, VŠB Ostrava, UTB Zlín a další...

V zahraničí přednášel na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Santiagu de Chile, Pekingu a dalších.

LIKO-NOE ve Slavkově u Brna – výzkumné centrum
LIKO-NOE ve Slavkově u Brna – výzkumné centrum
První živá hala na světě – LIKO-Vo
První živá hala na světě – LIKO-Vo

Výběr z realizací a projektů:

 • SKYWALK – Dolní Morava, vyhlídková věž, studie 2014, projekt 2014/2015, realizace 2015
 • VÝZKUMNÉ CENTRUM LIKO-NOE – Slavkov u Brna, administrativní objekt, studie 2014, projekt 2014/2015, realizace 2015
 • CCC – Čína, galerie, studie, 2010
 • ZÁMEK KAČINA – Kačina, občanská stavba, studie 2007–2008, projekt 2008, realizace 2010
 • GARÁŽE LITOMYSL – Litomyšl, občanská stavba, studie 2008, projekt 2009–2010
 • MODLITEBNA ČERNOŠICE – Černošice, církevní stavba, studie 2007, projekt 2008–2010
 • MODLITEBNA LITOMYŠL – Litomyšl, církevní stavba, studie 2007, projekt 2008–2010
 • PERLA – Brno, bytový dům, studie 2008, projekt 2008–2009
 • OBJEKT V. O. – Velké Opatovice, občanská stavba, realizace 2007
 • EUCON – Praha, polyfunkční dům, projekt 2002, realizace 2005
 • TĚLOCVIČNA JAROMEŘICE – Jaroměřice, občanská stavba, projekt 2003, realizace 2004
 • KOSTEL LESNÁ – Brno, církevní stavba, studie 1999
 • Citáty – www.citaty.net
 • Fotografie a texty – webové stránky www.franekarchitects.cz a tisková zpráva s laskavým svolením autora Ing. arch. Zdeňka Fránka
 • Fotografie – autor
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.