logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

TZB-info vás zve na výstavu Infotherma 2018 v Ostravě

Zveme Vás na jubilejní 25. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA, který proběhne 22. až 25. ledna 2018 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. TZB-info má opět na starosti část doprovodného programu a můžete se těšit i na tradiční poradenství k cenám energií.

Reklama

TZB-info v doprovodném programu

V rámci doprovodného programu výstavy Infotherma 2018 proběhne v úterý 23. ledna konference „Bezpečné, ekonomické a komfortní využití topidel na tuhá paliva“, kterou pro návštěvníky výstavy připravuje TZB-info ve spolupráci s odborníky ze Společenstva kominíků ČR, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a dalšími, kteří patří ke špičce v oboru. Přednášky budou obsahovat v podstatě vše, co by měl vědět zájemce o tento způsob vytápění a rovněž i provozovatel. V současnosti již nejde jen o to, zakoupit kotel, kamna či krb a přikládat palivo. Je nutné se zajímat o kvalitu a vlastnosti paliva, legislativou nařízené povinnosti, jako jsou například kontroly kotlů a komínů, bezpečnost provozu s ohledem na prostup komínu hořlavými konstrukcemi a provozovatele také zajímá, jaký komfort tento způsob vytápění může nabídnout.

V rámci konference uslyšíte tyto přednášky:


Čas: 10:00
1) Než si doma zatopíme, praktický rádce – Mgr. Tomáš Kočička, cechmistr Moravskoslezského kraje, SK ČR
Přednáška přinese praktické informace pro uživatele a zároveň bude představena publikace, kde jsou pravidla podrobně zpracována. V srpnu 2017 byla registrována u HK ČR nová pravidla praxe, která jsou normativním dokumentem. Jedná se o pravidla pro kontrolu spalinových cest od spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva, vložkování komínů, čištění spalinových cest, postup při provádění revizí spalinových cest. Bude tedy příležitost diskutovat i na toto téma.

Čas: 10:20
2) Komín a hořlavé materiály – zásady bezpečného provedení – Ing. Jiří Vrba, vedoucí technického oddělení Schiedel, s.r.o.
Problém je třeba řešit především u montovaných dřevěných domů, kde komín prochází hořlavou konstrukcí a musí se proto konkrétnímu řešení věnovat zvýšená pozornost. Dříve byla okolo komína provětrávaná mezera, ale ta se dnes zpravidla nedělá. Domy se staví těsné se snahou dosáhnout pasivního standardu nebo podle nových požadavků s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Těsnost obálky domů se kontroluje, a to je důvod, proč již není okolo komína provětrávaná mezera.

Čas: 10:40
3) Problematika provozu kotlů na tuhá paliva ve vztahu k odvodu spalin, kontroly kotlů – Ing. Zdeněk Lyčka
Kontroly kotlů jsou velmi aktuální téma. Podle zákona je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 první kontroly proběhly nejpozději do 31.12.2016. Jak vypadá realita po roce? Získáte odpovědi na otázky: Kdo může kontroly provádět, co mají obsahovat atd. Provozovatelé se dozví, co má být náplní kontroly a jak jim výsledek může pomoci při zlepšení svých otopných soustav.

Čas: 11:10
5) Nový stacionární kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO mini – Roman Švantner, ENBRA
Přenášející vás seznámí s vlastnostmi a přednostmi novinky na trhu kotlů na tuhá paliva.

Čas: 11:20
4) Kotle na tuhá paliva a komfort – jak dlouho vydrží teplo z jednoho přiložení? – Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, VEC VŠB Ostrava
Při pořizování kotle rozhoduje vedle ekonomiky i komfort, který je provozovateli schopen poskytnout kotel a s ním propojená otopná soustava. O četnosti přikládání u kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním přemýšlejí všichni. Přednáška se bude zabývat například vztahem mezi množstvím paliva a prostorem na jeho přiložení v různých topidlech a kotlích při různých účinnostech konkrétních spotřebičů. Čím méně častěji se ke kotli musí, tím větší komfort. Z pohledu provozovatele jde o komfort, z pohledu ostatních lidí jde o snížení emisí. Zajímá vás komfort? Pak se přijďte poučit.

Čas: 11:40
5) Praktická ukázka stanovení vlhkosti dřeva po domácku – Ing. Jiří Horák, Ph.D., VEC VŠB Ostrava
Vlhkost dřeva, které je přikládáno do kotle, kamen, je zásadní parametr pro to, kolik tepelné energie se z dřeva získá a kolik nežádoucích emisí při spalování dřeva vznikne. Ověření vlhkosti dřeva lze velmi dobře provést prakticky v každé domácnosti. Na vzorku dřeva si přímo ukážeme, jak stanovit vlhkost dřeva. Zvážíme ho na váze, v mikrovlnce vysušíme, pak opět zvážíme. Jednoduchým vzorcem určíme původní obsah vlhkosti a tedy, zda toto dřevo je již vhodné pro přikládání, nebo zda je třeba ho ještě nechat dále vysychat. Video si můžete pustit již nyní, ale otázky můžete položit na Infothermě.

Čas: 12:00
6) Kotle na tuhá paliva a komfort – jak dlouho vydrží teplo z nabité akumulační nádoby? Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, VEC VŠB Ostrava
Komfort při vytápění tuhými palivy lze zvýšit instalací akumulační nádoby. Příznivý efekt týkající se komfortu se rovněž projeví zvýšením účinnosti spalování paliva. Takže investice do akumulační nádoby má i svůj přímý ekonomický význam. Jak velkou nádobu zvolit? Přednášejí se budou zabývat i odpovědí na tuto otázku.

Poradenství na stánku TZB-info – ceny energií

Ceny paliv, plynu, elektřiny, to jsou základní rozhodovací kritéria, čím vytápět své domovy. Po celou dobu výstavy bude na stánku TZB-info, číslo 261, přítomný Ing. Jan Schindler, analytik cen energií Kalkulátoru energií TZB-info, který se problematice cen trvale věnuje a bude odpovídat na vaše případné dotazy. Již tradičně mezi nejčastější diskuse patří vývoj cen elektřiny a plynu, porovnání a změna dodavatelů. I v letošním roce kolega připravil porovnání aktuálních cen v r. 2018. Můžete se podívat na ceny i komentáře Cenách paliv a energií na TZB-info , ale jste srdečně zváni na stánek. Pokud máte dotaz, nejasnost, přijďte si pro odpověď. Panely se srovnáním cen, které jsme připravili společně s pořadatelem výstavy Infotherma, najdete na více místech výstavy.

Těšíme se, že návštěvu Infothermy nevyužijete jen k získání přehledu o nabídce zařízení, služeb, ale spojíte ji i se získáním poučení, pro které jsme pro vás připravili široké možnosti.

Kamera TZB-info na výstavě

I v letošním roce budeme na výstavě s kamerou. V loňském roce jsme před kameru pozvali například Ing. Pavlu Slukovou, náměstkyni ministra průmyslu a obchodu, Ing. Evžena Tošenovského, dr. h. c., poslance Evropského parlamentu, Ing. Vladimíra Sochora, ředitele odboru energetické účinnosti a úspor MPO a zástupce vystavovatelů. I letos máme připraveny otázky pro zástupce vystavovatelů i státní správy.

Soutěž TOP výrobky

Hlasování v 5. ročníku čtenářské soutěže, tentokrát pod názvem TOP VÝROBKY OD VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2018 skončilo. Úspěšné výrobky obdrží ocenění na slavnostním zahájení výstavy.

Každý soutěžící mohl přihlásit do soutěže pouze jeden výrobek nebo službu z oboru výstavy, o které se domnívá, že je jeho nejúspěšnějším, či nejzdařilejším, designově nejhezčím, nejprodávanějším, nebo nejúspornějším produktem. Hlasování probíhalo na stránkách TZB-info.

Máte zájem získat čestnou vstupenku na mezinárodní výstavu Infotherma 2018?

Na portálu TZB-info mají naši čtenáři od nás pozvánku na titulní straně. Stačí kliknout na řádek "Čestná vstupenka" a odeslat e-mail. Rádi se s vámi setkáme osobně na stánku NA2 261 ve 2. patře.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.