logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Infotherma 2018 odstartovala debatou o úsporách energie


Ředitelka portálu TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Evropský parlament minulý týden odhlasoval 35% cíl pro úspory energie a 35% podíl OZE v energetice pro rok 2030. Argumentuje čistším ovzduším, vyššími úsporami a růstem pracovních míst. Na slavnostním zahájení výstavy Infotherma 2018 však k tomuto rozhodnutí zaznívaly zejména kritické hlasy.

Reklama

Europoslanec Evžen Tošenovský hovořil o budovatelských evropských cílech, kdy jsou deklarovány vznosné myšlenky bez ohledu na realitu. „Dosud jsem nezažil, aby tak složité diskuze probíhaly bez reálných ekonomických podkladů.“ Na dotaz, zda je schválených 35% cíl přece jen o něco lepší, než 40 % původně navrhovaných ve Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), Tošenovský odpověděl: „nikdo neví, jaký je rozdíl mezi 40 a 35 procenty. Vzhledem k tomu, že se vyhlášení těchto cílů neopírá o podrobné kalkulace nákladů, nikdo nedokáže říct, jaké investice si vyžádá pětiprocentní zvýšení nebo snížení cíle.“

Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2018
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2018

Evžen Tošenovský následně vyzval členské státy, aby se aktivně zapojily do diskuze o dalším vývoji těchto cílů a posunuly je více do reality. Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor MPO doplnil, že české připomínky k revizím evropských směrnic byly napadány v minulosti opakovaně jako málo ambiciózní, ale později byly vyhodnoceny jako velmi podnětné. Lze proto na jednáních vystupovat asertivně.

Nová evropská legislativa podle Evžena Tošenovského není ani tak o energetice jako o boji proti klimatickým změnám. Kam tento postup energetiku nákladově posune, už se neřeší. Nyní je velmi pravděpodobné, že se náklady na vyšší energetické úspory promítnou do cen energií, což může vést k rozložené centrálního zásobování teplem. Vyšší zastoupení menších lokálních zdrojů může následně vést i ke zhoršení životního prostředí.

Zleva: Vladimír Sochor, MPO, Petr Valdman, SFŽP, Evžen Tošenovský, Evropský parlament
Zleva: Vladimír Sochor, MPO, Petr Valdman, SFŽP, Evžen Tošenovský, Evropský parlament

Evžena Tošenovského doplnil i prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezkého kraje Pavel Bartoš. Do současných cílů je zahrnuto i snížení takových emisí, které už jsou ale sníženy na hranici technických možností, například emise rtuti. Jejich další snížení tak bude mít zanedbatelný dopad, ale vyžádá si složité technické řešení a obrovské náklady.

Vladimír Sochor, MPO, zmínil své osobní rozdělení obnovitelných zdrojů na dvě kategorie. Jedna jsou velké zdroje, které dodávají elektřinu do elektrizační soustavy a druhá jsou menší zdroje, jejichž výroba je spotřebována lokálně. A právě tyto zdroje mohou hrát značnou roli při naplňování cílů energetických úspor. Zatím to však není možné, instalace obnovitelného zdroje určeného pro pokrytí vlastní spotřeby nyní není vnímáno jako úspora energie. To by se mělo do budoucna změnit, protože vlastní obnovitelný zdroj spotřebu energie i emise rozhodně snižuje.

Zleva: Vladislav Král, MPO, Jarmila Uvírová, Moravskoslezský kraj, Pavel Bartoš, Sdružení pro rozvoj MSK,
Zleva: Vladislav Král, MPO, Jarmila Uvírová, Moravskoslezský kraj, Pavel Bartoš, Sdružení pro rozvoj MSK,

Samotná Evropská komise rozhodnutí snížit emise zdůvodňuje zejména čistotou ovzduší a životního prostředí. Přibližně třetina občanů EU je vystavena znečištění ovzduší, které přesahuje evopské standardy. Emise škodlivých látek do ovzduší vedou ke 400 000 předčasných úmrtí ročně, přičemž některé regiony – mezi nimi o Moravskoslezský kraj – jsou postiženy více než jiné. Naprostá většina občanů EU (90 %) pak vystavena úrovni znečištění vzduchu, které nevyhovuje požadavkům WHO.

Debata následně pokračovala v poněkud konstruktivnějším duchu, když se obrátila ke konkrétním opatřením na zlepšení životního prostředí. Mezi ně patří i dotační programy. Při zahájení loňského ročníku výstavy Infotherma si Evžen Tošenovský posteskl, že dotace by neměly být poskytovány na provozní záležitosti, ale na taková opatření, která nám pomohou snižovat spotřebu energie po roce 2020. Odpovědi se mu dostalo o rok později, kdy Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, zmínil, že hlavní dotační programy, které spravuje SFŽP, tedy Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Dešťovka, mají všechny povahu investiční dotace a všechna tato opatření by měla být znatelná po roce 2020.

Zahájení výstavy Infotherma 2018 však provázaly i radostné události, kdy byly vyhlášeny výsledky pátého ročníku hlasovací čtenářské soutěže, tentokrát pod názvem TOP VÝROBKY OD VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2018. Každý soutěžící mohl přihlásit do soutěže pouze jeden výrobek nebo službu z oboru nomenklatury výstavy, o které se domnívá, že je jeho nejúspěšnějším, či nejzdařilejším, designově nejhezčím, nejprodávanějším, nebo nejúspornějším produktem. Hlasování probíhalo na stránkách TZB-info.

  1. Na prvním místě v hlasování se umístil automatický kotel na dřevní pelety VIADRUS A0C Advanced 2017.
  2. Druhé místo získal luxusní dotykový termostat s LCD displejem S-touch v provedení „design free“ od firmy TECO
  3. Třetí místo obsadilo Univerzální topné těleso RADIK VKM8 s potištěnou čelní deskou vlastním motivem

Všem oceněným blahopřejeme! Vítězné výrobky podrobně představíme na TZB-info během následujících týdnů. Informace ke všem přihlášeným výrobkům naleznete na stránkách soutěže. TZB-info na Infothermě 2018 poskytuje poradenství k cenám energií na stánku č. 261. Zároveň doporučujeme k navštívení také úterní dopolední doprovodný program s tématem „Bezpečné, ekonomické a komfortní využití topidel na tuhá paliva“.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.