logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. Josef Hodboď

TZB-info, redakce

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se zaměřením na silnoproudé aplikace. Od roku 1990 vedoucí odborný redaktor působící v oboru vytápění, větrání, přípravy teplé vody atp. Autor řady odborných a mnoha populárně technických článků.

Archiv článků autora:3.6.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Odborný Emoce do volby zdroje tepla pro vytápění nepatří. Plynový kondenzační kotel má řadu předností, stejně tak tepelné čerpadlo, a ty jsou v článku uvedeny. Oba tyto zdroje tepla s námi budou minimálně do roku 2050.

30.5.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Provozní uhlíkové stopy elektricky poháněných tepelných čerpadel a plynových tepelných čerpadel se od sebe příliš neliší. Velmi se však liší investiční náklady na obě řešení.

Generováno Adobe Firefly AI
7.5.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Po internetu se z různých směrů šíří zpráva, že tepelná čerpadla, protože obsahují chladiva, budou zakázána. Toto opatření se však dotkne jen výrobců a dovozců a ovlivní nabídku. Provozovatelé se zákazu provozu tepelných čerpadel obávat nemusí.

1.4.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Úřad pro publikace Evropské unie vydal v září 2023 statistickou příručku „EU Energy in Figures“. Popisuje pozici EU ve světě z hlediska výroby a spotřeby energie a jejích zdrojů a mapuje i podíl emisí skleníkových plynů.

28.3.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Vrty o celkové hloubce 720 metrů jsou zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo, které vytápí Gočárovu galerii v historickém areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Zásadním požadavkem mj. bylo i neovlivnění venkovního vzhledu komplexu budov.

27.3.2024
Ing. Vladimír Galád, Ing. Zdeněk Lyčka, Ing. Josef Hodboď

Odborný Povinná kontrola systémů vytápění budov nad 70 kW má vyústit v návrh a provedení technických úprav, po jejichž realizaci vzniknou úspory tepla. Optimální provoz vytápění zajistí úprava parametrů tepla od dodavatele ve spojení s automatizačním a řídicím systémem.

22.2.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

8 vrtů po 100 metrech a tepelné čerpadlo země-voda vytápí od roku 2023 Národní kulturní památku Jízdárna Světce u Tachova.

15.2.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Celoevropský seznam energetických projektů zaměřených na distribuci vodíku H2, které se zaměřují na hraniční energetickou infrastrukturu, obsahuje Projekty společného zájmu (PCI) v rámci EU území a Projekty vzájemného zájmu (PMI) spojující EU s dalšími zeměmi a regiony. Česko je zapojeno.

12.2.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Výslednou hodnotu topného faktoru kombinace dvou tepelných čerpadel, ve které je první TČ zdrojem tepla pro druhé TČ, lze v běžné technické aplikační praxi poměrně jednoduše určit. Postup a výsledný vzorec je uveden v článku.

Požární zkouška v UCEEB, ČVUT v Praze. Zdroj: estav.tv
25.1.2024
Ing. Josef Hodboď, Bc. Helena Weiserová

V českém rodinném domě lze mít nádrž na topný olej do 2 000 litrů, zatímco v německém rodinném domě se stejnou stavební konstrukcí může být nádrž o objemu až 5 000 litrů. Proto byla provedena zkouška, jejímž cílem je ověřit možnost sjednocení českých předpisů s německými. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.