logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Josef Hodboď


5.6.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Na komplexní řešení využití TOEL byl zaměřen seminář, který organizovala společnost NRG Group, která dodává TOEL na český trh přes 25 let, ve spolupráci s odborným portálem TZB-info. Na semináři bylo zaznamenáno všech šest přednášek, které můžete shlédnout po celý tento týden, v dalších článcích na TZB-info.

28.4.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Bude vodík vhodný pro vytápění nebo nebude? To je časté téma diskuzí jak mezi odborníky, tak laiky. Na jedné straně úvahy, řeči, na druhé straně funkční příklady. Příklady, které mají dokázat, že vodík je vhodný i pro vytápění. O tom, co se prokazatelně osvědčí, již nelze pochybovat. Proto jsou velmi důležité pilotní projekty. O některých z probíhajících informuje tento článek.

10.4.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, Ing. Zdeněk Lyčka, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

TZB-info doporučuje Podle chystané novely nařízení komise o ekodesignu by od 2029 měly být uváděny na trh pouze kotle, jejichž sezónní účinnost je vyšší jak 115 %. Tuto podmínku by však splnily jen tzv. hybridní zdroje, které novela nařízení definuje.

27.3.2023
Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Odborný Úspornost tepelného čerpadla závisí i na optimálním návrhu primárního sběrače tepla, nejčastěji ve formě vrtu, plošného kolektoru, ale též i slinek či energetických košů. Délka potrubí a jeho dimenze těsně souvisí s provozním teplotním spádem v primárním okruhu tepelného čerpadla.

24.3.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Odborný Tepelné čerpadlo vzduch-voda spojené se zásobníkem pro ohřev vody je variantou přípravy teplé vody snižující spotřebu elektrické energie tím, že část tepla k ohřevu vody se získává ze vzduchu z interiéru nebo ze vzduchu venkovního. Výsledný efekt určují teploty vzduchů, ohřívané vody a cena využitého tepla.

23.3.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Odborný Tepelné čerpadlo vzduch-voda spojené se zásobníkem pro ohřev vody je variantou přípravy teplé vody snižující spotřebu elektrické energie tím, že část tepla k ohřevu vody se získává ze vzduchu z interiéru nebo ze vzduchu venkovního. Výsledný efekt určují teploty vzduchů, ohřívané vody a cena využitého tepla.

6.3.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Recenzovaný Náhrada kotle tepelným čerpadlem vyžaduje ověření hydrauliky soustavy, teplotních režimů a výkonů tepelného čerpadla. Vzájemné nepřizpůsobení lze odhalit změřením teplot, prací s grafy ekvitermní křivky a podklady výrobce, zejména v případě jednodušší soustavy vytápění v rodinném domě.

20.2.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Recenzovaný Náhrada kotle tepelným čerpadlem vyžaduje ověření hydrauliky soustavy, teplotních režimů a výkonů tepelného čerpadla. Vzájemné nepřizpůsobení lze odhalit změřením teplot, prací s grafy ekvitermní křivky a podklady výrobce, zejména v případě jednodušší soustavy vytápění v rodinném domě.

Foto ©G. Schwarz - Fotolia.com
10.2.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Recenzovaný Náhrada kotle tepelným čerpadlem vyžaduje ověření hydrauliky soustavy, teplotních režimů a výkonů tepelného čerpadla. Vzájemné nepřizpůsobení lze orientačně odhalit změřením teplot, prací s grafy ekvitermní křivky a podklady výrobce, zejména v případě jednodušší soustavy vytápění v rodinném domě.

9.2.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Zvýšení teploty teplé vody pro omezení výskytu legionel v zásobníku nemusí být řízeno jen jednoduše, podle dne v týdnu. Například podle objemu spotřebované teplé vody za určitý čas.

8.2.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Dostatek elektrické energie v Německu v souvislosti s nahrazením uhlí a jádra obnovitelnými zdroji je podmíněn i přeshraniční redistribucí, mj. i přes Českou republiku. Vybrané teze mapují současný stav výroby a sítí v Německu, výhled do roku 2030 a v závěru jsou doplněny i údaji za ČR.

24.1.2023
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Pro stávající plány snižování emisí CO2 je přechod na LNG místo transportu zemního plynu potrubím nepříjemný. Pokud by byly zahrnuty všechny externality od vrtů až po využití plynu u spotřebitelů, muselo by se počítat se zvýšením emisí CO2. Svědčí o tom údaje z Německa. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.