logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Infotherma 2019 - Moderní domy budoucnosti a jak se v nich bude žít

Dovolujeme si vás již nyní pozvat ve dnech 21. až 24. ledna 2019 na výstaviště Černá louka v Ostravě, kde se uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.

Infotherma 2018
Infotherma 2018

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny mnohé evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním odborné veřejnosti, vystavovatelů i návštěvníků.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 bude výstavba vzorového domu, který by měl návštěvníkům přiblížit konkrétní využití jednotlivých prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění. Zakomponovány zde budou ukázky stavebních materiálů a prvků, možné alternativy vytápění, větrání, klimatizace, TZB instalací, výroba el. energie včetně jejího skladování apod. Pokud byste měli zájem se na tomto projektu podílet, kontaktujte nás.

Po celou dobu výstavy bude probíhat odborný doprovodný program, kde budou zahrnuta aktuální a pro návštěvníky zajímavá témata. Každoročně se na doprovodném programu podílejí odborníci z různých odvětví.

Součástí výstavy bude opět internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019“, kde mohou jednotliví vystavovatelé prezentovat své nejnovější produkty. Tyto budou ke shlédnutí ve vstupním pavilonu. Soutěž bude probíhat pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Ve spolupráci s odbornými portály připravujeme také soutěže na téma Smart technologie a TOP Realizace stínicí techniky 2018.

Na výstavě chceme představit i tolik diskutovaná témata zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a nejperspektivnější zdroje obnovitelné energie.

Své místo na výstavě bude mít i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie i spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií

Infotherma 2018
Infotherma 2018
Infotherma 2018

Infotherma 2018
Infotherma 2018
Infotherma 2018
Infotherma 2018

Infotherma 2018
Infotherma 2018
Infotherma 2018
Infotherma 2018

Infotherma 2018

Několik údajů a postřehů z nedávno skončené Infothermy 2018

Zcela zaplněné výstaviště 342 domácími i zahraničními vystavovateli představovalo novinky, služby a náměty, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů. Výstavu shlédlo 25 400 návštěvníků.

U návštěvníků byl jeden z největších zájmů o novinky v otopných systémech, zvlášť když řada z nich byla v provozu na venkovních výstavních plochách. Seznámit se zde návštěvníci mohli s nejrůznějšími typy konstrukcí spalovacích zařízení, jejich základními charakteristikami, jak je provozovat a správně se o ně starat.

Na uživatelé stále více doléhají pořizovací a provozní náklady moderního vytápění. Návštěvníci výstavy proto od ní očekávali náměty, jak je možno na vytápění ušetřit a zachovat komfort bydlení. Odpověď určitě dostali v expozicích s měřící a regulační technikou, zateplováním objektů, novými technologiemi výstavby, rekonstrukcemi, novinkami ve stavebních a izolačních materiálech a dalších oborech.

Výstavy Infotherma jsou známé svým kritickým pohledem na mnohé současné využívání obnovitelných zdrojů. Přesto a právě proto byla téměř třetina výstavních ploch věnována smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Prezentovaly se zde tradičně firmy s tepelnými čerpadly a solárními panely. Zvláštní pozornost byla na výstavě věnována možnostem decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnostem skladování přebytku vyrobené energie i spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií. Využívání energie ze slunce, větru, vodních toků a dalších obnovitelných zdrojů naráží u nás často na řadu byrokratických překážek, mýtů a nesmyslných cen za řadu energií získávaných z obnovitelných zdrojů. I přesto všechno se v posledním období podařilo vybudovat nebo zahájit výstavbu zajímavých investic z tohoto oboru. Jsou zprovozňovány nové větrné elektrárny, ve výstavbě je unikátní továrna na nový typ baterií, bez nichž bychom si jen velmi těžko dovedli představit další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. Po celé republice byla zprovozněna řada menších nabíjecích stanic pro elektromobilitu, které využívají právě elektřinu z obnovitelných zdrojů. Byly obnoveny průzkumné vrty zkoumající možnosti využívání geotermální energie. Jsou ve výstavbě ostrovní domky, které by měly být energeticky soběstačné a minimalizovaly by i spotřebu vody. To jsou jen některé příklady novinek, které byly na výstavě k vidění.

Návštěvníci dvacátého pátého ročníku mezinárodní výstavy Infotherma se mohli seznámit i s řadou námětů, jak energii vyrábějí a skladují v jednotlivých státech světa. Ve světě se řeší nejen výroba, úspory a skladování, ale souběžně s tím i řada otázek životního prostředí. Solární elektrárny se například budují na skládkách odpadů, větrné elektrárny na moři, kde jsou také nejvýhodnější větrné podmínky a podporuje se decentralizace výroby energií. Začíná se používat pro výrobu elektřiny energie z pomalu tekoucích vodních toků, připravuje se skladování elektřiny přímo u výrobců v elektrárnách apod.

Součástí Infothermy byl tradičně obsáhlý doprovodný program, který probíhal na dvou místech, v kongresovém centru ve III.n.p. a ve vstupním areálu pavilonu A1.

V Kongresovém centru byla připravená tato zajímavá témata

V pondělí 22.1. Chytrá energie v domácnostech a chytrá energie pro firmy

V úterý 23.1. Bezpečné, ekonomické a komfortní využití topidel na tuhá paliva - Problematika provozu kotlů na tuhá paliva ve vztahu k odvodu spalin a kontroly kotlů – Nové stacionární kotle na tuhá paliva - Praktická ukázka stanovení vlhkosti dřeva po domácku - Jak dlouho vydrží teplo z nabité akumulační nádoby – Komín a hořlavé materiály, zásady bezpečného provedení

Ve středu 24.1. Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích - Biomasa jako energetická perspektiva pro města a obce - Nové trendy ve zdravotechnice - Eko-design ve vzduchotechnice - Tepelné čerpadlo umí topit, chladit, ohřívat vodu i větrat, ale jak správně vybrat a „nespálit se“ - Úprava a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání v RD - Nová technická řešení a nové směry - Nová tepelná čerpadla vzduch/voda

Ve čtvrtek 25.1. Environmentální aspekty energetického využití odpadů - Oběhové hospodářství, východiska, principy a legislativa

Ve vstupním pavilonu A1 se mimo jiné diskutovalo:

V pondělí 22. ledna Větrání s rekuperací tepla pro bytové domy a jejich rekonstrukce - Nanotechnologie, která zamezí tvorbě a usazování vodního kamene v bytech i provozech - Inteligentní podlahové topení a ochranné systémy - Inovativní tepelná čerpadla - Úsporné klimatizační jednotky s režimem vytápění - Novinky v krbech a kachlových kamnech - Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu - Akumulace tepelné energie v moderních systémech vytápění

V úterý 23. ledna Výjimečná variabilita článkových otopných těles - Netradiční zdroje úspor v domácnostech i firmách - Co je třeba zohlednit při výběru zhotovitele nové dřevostavby - Inteligentní podlahové topení a ochranné systémy - Možnosti větrání tepelnými čerpadly - Možnosti využití energie alternativních paliv a odpadů - Tepelná čerpadla, solární systémy a kotlíkové dotace - Komíny pro dotované kotle

Ve středu 24. ledna Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla - Novinky v tepelných čerpadlech - Jak vybrat kvalifikovaného a kvalitního kominíka - Ostrovní fotovoltaické elektrárny - Fototermika, solární ohřev vody a přitápění v rodinných domech - Efektivní instalace solárních termických systémů pro objekty občanské vybavenosti - Keramická klima podlaha - Nová zelená úsporám a „Dešťovka“

Ve čtvrtek 25. ledna Fotovoltaická elektrárna RD s bateriovým uložištěm - Jak předejít požárům, údržba spalinových cest - Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu - Jeden dům, jedno řešení

Pro návštevníky bylo na Infothermě 2018 připraveno několik poradenských stánků.

Stánek Cechu topenářů a instalatérů byl připraven k poradenství pro oblast vytápění, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů a energetiky, stánek TZB-info poskytoval informace k aktuálním cenám plynu a elektřiny od jednotlivých dodavatelů a k porovnání nákladů na vytápění, Krajský úřad MSK podával informace ke Kotlíkovým dotacím a SFŽP k Nové zelené úsporám a Dešťovce.

Na žáky odborných škol čekaly technické zážitky, soutěže v technické dovednosti z oblasti TZB, které pro ně připravili zástupci sekcí Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Se zájmem vystavovatelů i návštěvníků se na předcházejícím ročníku výstavy setkala internetová soutěž o TOP výrobky vystavovatelů, která se uskutečnila ve spolupráci s internetovým portálem TZB-info. Tato akce proběhla i pro Infothermu 2018 a přihlášené exponáty byly vystaveny ve vstupním areálu na výstavišti.

Výsledky soutěže TOP VÝROBKY Vystavovatelů Infothermy 2018:

1. Místo firma Viadrus, a.s.
Exponát: Automatický kotel na dřevní pelety VIADRUS A0C Advanced 2017
2. Místo firma Teco, a.s.
Luxusní dotykový termostat s LCD displejem S-touch v provedení „design free“
3. Místo firma Korado, a.s.
Univerzální topné těleso RADIK VKM8 s potištěnou čelní deskou vlastním motivem

Výstava se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchod, Ministerstva životního prostředí a Hospodářské komory České republiky.

V historii představuje 25 let jen malou etapu vývoje. U člověka je to již zhruba třetina života, u výstav Infotherma to bylo 25 let snahy představit nové, moderní a pokud možno z různých pohledů to nejlepší pro tepelnou pohodu našich příbytků.

Nebylo vždy jednoduché eliminovat a reagovat na nejrůznější „koncepce“, dotace a směry často ovlivňovány lobbistickými a politickými tlaky. Jsme rádi, že máme kolem sebe řadu moudrých spolupracovníků, vystavovatelů, pracovníků z výzkumných pracovišť, škol, cechů, svazů, asociací, společenství a pochopitelně mediálních partnerů, kteří nám názorově pomáhají připravovat výstavy s objektivními a realistickými pohledy na vytápění a možné úspory. Všem těm bychom chtěli upřímně a ze srdce poděkovat. I o tom byla Infotherma 2018.


Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.