logo TZB-info

Reklama

Výměny kotlů

Nespoléhejte se na to, že je do výměny Vašeho nevyhovujícího kotle ještě dostatek času. Vyměněno má být ještě více jak 300 tisíc kotlů, což už nyní představuje přibližně 10 000 kotlů měsíčně.

Nekompromisně se blíží termín 1. září 2022, tedy poslední možné datum, do kterého si budou muset statisíce domácností a drobných provozoven vyměnit svůj stávající nevyhovující teplovodní kotel na pevná paliva za nový zdroj tepla.

„Doporučujeme, aby lidé začali co nejdříve, protože to je o kapacitách výrobců i montážních firem“, řekl v rozhovoru pro TZB-info ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Cílem tématu Výměny kotlů na TZB-info je zmapovat a popsat vše, co je s výměnou spojeno, a pomoci těm, kterých se výměna kotle týká.

Co je obsahem tématu Výměny kotlů?

Koho se týká povinná výměna kotlů? Za co je možné vyměnit starý kotel na pevná paliva? Co vše je nutné splnit pro to, aby zdroj tepla plnil základní požadavky legislativy i požadavky na ekologický a ekonomický provoz? Kdo může výměnu provést? Co k výměně potřebuji? atp. Projekt Výměny kotlů je do jisté míry logickým pokračováním projektu Kotlíkové dotace, které jsou také jednou z kapitol. Dotační titul pokračuje, a tak je samozřejmě důležité při volbě nového zdroje tepla zohlednit nejen technické možnosti, kolik bude stát provoz, ale také zda při nákupu nového kotle bude možné čerpat nějaký příspěvek.

Sledujeme vývoj legislativy i nejmodernější trendy v technologiích vytápění, které by nevyhovující zdroje měly nahradit, plnění předepsaných podmínek pro bezpečný provoz, aktuální možnosti k získání finanční podpory při výměně kotle. A v neposlední řadě nabízíme i možnost získat odbornou radu.

Kdo stojí za tématem Výměny kotlů na TZB-info?

Odborným garantem celého tématu je Ing. Zdeněk Lyčka. Je nemnoho odborníků, kteří se zabývají problematikou malých zdrojů tepla na pevná paliva tak dlouhodobě a komplexně jako Ing. Zdeněk Lyčka. V r. 2018 byl jmenován znalcem pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva včetně znalectví pro paliva se specializací na tuhá biopaliva. A protože staré kotle na tuhá paliva lze vyměnit za plyn, elektřinu, tepelná čerpadla, biomasu, tak se na projektu podílejí další kolegové, zejména Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění.

Kontroly kotlů
v domácnostech

Změny v programu
Nová zelená úsporám

Poslední šance
na kotel s dotací


Mohlo by vás zajímat


12.2.2020Ministerstvo životního prostředí ČR
Velký zájem prokazuje program Nová zelená úsporám v oblasti podpory malých fotovoltaických elektráren ve spojení s tepelným čerpadlem. Trend počtu žádostí celkově roste v segmenu nízkoenergetických budov.
6.2.2020Ministerstvo životního prostředí
Ústečtí starostové dostali od ministra Brabce dotace na kotlíkové půjčky. Ty pomáhají ve třech strukturálně postižených krajích s financováním výměny starých neekologických kotlů těm domácnostem, které nemají našetřeno dostatek finančních prostředků na kofinancování nebo předfinancování výměny kotle.
20.1.2020redakce
Jaké vystavované výrobky vybrali čtenáři TZB-info jako nejlepší, o čem se diskutovalo na zahájení a co přináší novela zákona o hospodaření energií?
4.12.2019Ing. Zdeněk Lyčka
Zákon o ochraně ovzduší ukládá od 1. září 2022 zákaz provozu starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva. Porovnáním emisních faktorů starých a nových kotlů na pevná paliva zjistíme, jaký přínos pro čistější ovzduší má náhrada starého kotle na pevná paliva kotlem novým, který vyhovuje nejnovější legislativě.
28.10.2019Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Jiří Kremer, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Ing. Oleksandr Molchanov, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Byla provedena měření na osmi moderních kotlích na pevná paliva, které splňovaly požadavky na ekodesign v reálném provozu. V této práci jsou uvedeny jejich dosažené emisní a provozní parametry.
Kondenzační kotel koupelna
28.10.2019THERMONA, spol. s r.o.
Sychravé počasí dává tušit, že topná sezóna již začíná. Řada lidí tak po více než půl roce uvádí opět do provozu topný systém. Na co si dát pozor, aby vše fungovalo tak, jak má, a v zimě nenastal nečekaný výpadek?
Bytovky v Telči vsadily před 8 lety na vytápění peletami, foto STORA ENSO
19.10.2019STORA ENSO WOOD PRODUCTS ŽDÍREC s.r.o.
Do té doby používaný kotel na dřevoplyn vzhledem k velikosti domu již nevyhovoval požadavkům, a to hlavně kvůli jeho náročnosti na obsluhu. V průběhu let se k němu přidaly také další dvě bytovky v sousedství.
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.