logo TZB-info


Výměny kotlů

Nespoléhejte se na to, že je do výměny Vašeho nevyhovujícího kotle ještě dostatek času. Vyměněno má být ještě více jak 300 tisíc kotlů, což už nyní představuje 9 000 kotlů měsíčně.

Nekompromisně se blíží termín 1. září 2022, tedy poslední možné datum, do kterého si budou muset statisíce domácností a drobných provozoven vyměnit svůj stávající nevyhovující teplovodní kotel na pevná paliva za nový zdroj tepla.

„Doporučujeme, aby lidé začali co nejdříve, protože to je o kapacitách výrobců i montážních firem“, řekl v rozhovoru pro TZB-info ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Cílem tématu Výměny kotlů na TZB-info je zmapovat a popsat vše, co je s výměnou spojeno, a pomoci těm, kterých se výměna kotle týká.

Co je obsahem tématu Výměny kotlů?

Koho se týká povinná výměna kotlů? Za co je možné vyměnit starý kotel na pevná paliva? Co vše je nutné splnit pro to, aby zdroj tepla plnil základní požadavky legislativy i požadavky na ekologický a ekonomický provoz? Kdo může výměnu provést? Co k výměně potřebuji? atp. Projekt Výměny kotlů je do jisté míry logickým pokračováním projektu Kotlíkové dotace, které jsou také jednou z kapitol. Dotační titul pokračuje, a tak je samozřejmě důležité při volbě nového zdroje tepla zohlednit nejen technické možnosti, kolik bude stát provoz, ale také zda při nákupu nového kotle bude možné čerpat nějaký příspěvek.

Sledujeme vývoj legislativy i nejmodernější trendy v technologiích vytápění, které by nevyhovující zdroje měly nahradit, plnění předepsaných podmínek pro bezpečný provoz, aktuální možnosti k získání finanční podpory při výměně kotle. A v neposlední řadě nabízíme i možnost získat odbornou radu.

Kdo stojí za tématem Výměny kotlů na TZB-info?

Odborným garantem celého tématu je Ing. Zdeněk Lyčka. Je nemnoho odborníků, kteří se zabývají problematikou malých zdrojů tepla na pevná paliva tak dlouhodobě a komplexně jako Ing. Zdeněk Lyčka. V r. 2018 byl jmenován znalcem pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva včetně znalectví pro paliva se specializací na tuhá biopaliva. A protože staré kotle na tuhá paliva lze vyměnit za plyn, elektřinu, tepelná čerpadla, biomasu, tak se na projektu podílejí další kolegové, zejména Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění.

Kontroly kotlů
v domácnostech

Změny v programu
Nová zelená úsporám

Poslední šance
na kotel s dotací6.9.2019Ing. Zdeněk Lyčka
30. srpna 2019 vydalo MŽP tiskovou zprávu „Novinky pro povinnou revizi kotlů: limit na cenu a jednotná databáze pro vyhledávání techniků.“ Vzhledem k určitým nejasnostem a dotazům, které se již objevily, považuji za potřebné informace uvedené ve zprávě rozvést a doplnit. Plné znění zprávy je připojeno v závěru článku.
5.9.2019redakce TZB-info ve spolupráci s Brilon a.s.
Vlastnosti kondezátu vytékajícího z plynových kondenzačních kotlů se liší podle materiálového složení kotle a spalinové cesty. Proto mají neutraličaní boxy různou neutralizační kapacitu, neboť v případě přítomnosti hliníkových slitin vznikají nerozpustné soli hliníku, které snižují neutralizační kapacitu boxu. Pokud tento jev není potlačen.
28.8.2019Ing. Zdeněk Lyčka
Autor ukazuje, že použití garančního paliva je zásadním požadavkem k dosažení výrobcem deklarované účinnosti a výkonu kotle a rovněž ke splnění emisních limitů. Vysvětluje pojem a uvádí souvisící legislativu.
9.8.2019Ing. Zdeněk Lyčka
Autor odpovídá na otázku, jak velký objem otopné vody volit pro akumulaci tepla při instalaci kotle na pevná paliva z hlediska požadavků legislativy. Akumulační objem ovlivňuje požadavek výrobce, podmínky dotačních programů a nabízí se více možností.
11.6.2019Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, Ing. Jiří Vrba
S provozem kotlů na pevná paliva s vysokou účinností, a zejména při sníženém výkonu, souvisí možnost, že komín bude v mokrém provozu, tedy v něm bude část spalin kondenzovat. Proto je třeba odpovědně vybrat vhodný typ a konstrukci komína, aby měl požadovanou dlouhou životnost a garantoval i  bezpečný provoz. V rozhovoru pro TZB-info jsou diskutována kritéria výběru, ustanovení norem.
Hydrobox a tepelné čerpadlo HOTJET ONE2, foto HOTJET
6.6.2019HOTJET CZ, s. r. o.
HOTJET HYDROBOX je systémová jednotka pro tepelná čerpadla, která v jednom bloku obsahuje kompletní vybavení kotelny – ohřev TV, elektrokotel s vyrovnávacím zásobníkem, regulaci, ventily a oběhová čerpadla.
25. konference Vytápění Třeboň 2019, foto Marek Mádr, STP
5.6.2019Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Jednou z podmínek prediktivní regulace řízení tepelných soustav je on-line snímání toků otopné vody a tepelné energie. Návrh a dimenzování sálavých systémů vytápění a chlazení integrovaných do stavebních konstrukcí byl zkoumán i s ohledem na modernizaci stávajících budov.
31.5.2019Ing. Zdeněk Lyčka
Se získáním kotlíkové dotace není spojená povinnost mít zpracován prováděcí projekt autorizovaným projektantem na připojení nového zdroje tepla včetně případných úprav otopné soustava. Není proto divné, že se vyskytují chyby, které se lidé snaží napravit. Autor uvádí základní případy, kdy je to možné a kdy ne.
30.5.2019Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
V závěru prvního dne konference Vytápění v Třeboni rezonovala zejména témata připravované legislativy, trendy v OZE, návratnost jednotlivých zdrojů, výběr a vliv regulace, rozhodné skutečnosti pro zachování CZT nebo volbu domovní kotelny, novinky v odkouření a význam a dopad výzkumných úkolů do praxe.
Dotace OPŽP, ilustrační obrázek, foto redakce
27.5.2019redakce podle tiskové zprávy MŽP ČR
Dotace na zateplení se celkově zvýšila až na 60 % způsobilých nákladů. Do renovací lze nově zahrnout i osvětlení, akustiku nebo vnější žaluzie. Dotace jsou pro veřejné budovy města, obce a kraje, jejich příspěvkové organizace a další veřejné subjekty, organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce.
© Fotolia.com
27.5.2019Ing. Zdeněk Lyčka
Přesné určení typu teplovodního kotle na pevná paliva má významnou roli z pohledu povinností, které ukládá provozovatelům kotlů česká legislativa, z pohledu dotací atp. Nejzávažnější povinností bude ukončení provozu některých kotlů k září roku 2022.
23.5.2019AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Tepelné čerpadlo sice není neznámý zdroj tepla, ale osobní zkušenost s jeho užíváním mnoha lidem chybí. Pustím se do toho tedy od začátku…
[pravypanel]

VIDEA


[videa]

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2019, všechna práva vyhrazena.