logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Výměny kotlů 2022

Obce mohou zakázat provoz kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, ale i lokálních topidel


© Fotolia.com
Reklama

Podle zákona o ochraně ovzduší se povinná výměna spalovacích zdrojů týká pouze teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW. Ovšem zákon mimo toto dává obecním úřadům možnost zakázat provoz nevyhovujících kotlů již nyní. A dokonce je to možnost zakázat provoz i lokálních topidel na pevná paliva, tedy krbů, kamen, sporáků, krbových kamen. Tuto možnost umožňuje ustanovení §17 odst. 5 zákona, kde je napsáno, že:

Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Obec může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích podle věty první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 k tomuto zákonu.

Zákon tedy umožňuje obcím omezit provoz kotlů tříd 1 a 2 ještě před podzimem roku 2022, kdy začne platit zákaz jejich provozu plošně po celé republice. Pokud se zastupitelstvo obce rozhodne, že kdekoliv v obci zakáže spalovat například hnědé uhlí v kotlích třídy 1 a 2, novela zákona o ochraně ovzduší to umožňuje již nyní. Pokud si toto ustanovení přečteme podrobně, zjistíme, že zastupitelstvo může ovšem zakázat i provoz lokálních topidel na vybrané druhy paliv. Podle věty první §17 odst. 5 se možnost zákazu provozu týká „spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším…“. Není zde definováno, zda se to týká topidel či kotlů, či zda zdroj musí být napojen na otopnou soustavu. Obec může zakázat provoz tedy všech zdrojů na pevná paliva, včetně kamen a krbů, s výjimkou zdrojů definovaných přílohou č.11, tedy s výjimkou teplovodních kotlů třídy 3 a vyšší.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.