logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Vytápíme kapalnými palivy


Mohlo by vás zajímat


16.11.2021Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Konference Meranie a rozpočítanie tepla patří tradičně mezi nejdůležitější v oboru vytápění na Slovensku. Diskutovány byly důsledky legislativy předepisující způsob rozúčtování, výhody moderních měřidel s dálkovým odečtem dat, motivace k úporným opatřením, jejich možnosti aj.
6.10.2021Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Nově stanovené podmínky programu NZÚ ukazují perspektivní zdroje tepla pro vytápění. A to nejen pro případy povinných výměn kotlů. Obecně však platí, že neperspektivní neznamená zakázaný.
1.10.2021Státní fond životního prostředí
Zásadní změnou NZÚ je rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi. Majitelé rodinných domů kombinací mohou získat až 90 tisíc Kč, vlastníci bytových domů až 200 tisíc Kč.
2.7.2021zpracováno podle mezinárodní tiskové zprávy Viessmann
K dosažení cíle bezuhlíkového energetického hospodářství vede více cest s mezistupni. Jeden z nich tvoří vysoce účinné kondenzační kotle na extralehký topný olej s podílem OZE složek. I proto jsou takové kotle vyvíjeny a na trhu v EU nabízeny.
25.6.2021redakce
Předností vytápění extralehkým topným olejem je zásoba paliva na rok i více ve velmi malém objemu, široká dostupnost vhodné techniky a vysoký komfort. Jeho budoucnost podporuje jak uvádění nových kondenzačních kotlů na trh, tak zvyšování podílu topného oleje, který byl získán s pomocí OZE. Ve videu hovoří Richard Richtermoc za společnost NRG Group.
8.6.2021Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Extralehký topný olej je z pohledu vytápění minoritním palivem. Vzhledem ke svým vlastnostem je však nejen v rodinných domech vhodnou náhradou za uhlí. A to jak z pohledu snížení emisí, tak i s ohledem na potřebu vyšších provozních teplot otopné vody v některých otopných soustavách.
7.6.2021TOMEGAS s.r.o.
Častou položkou obecních rozpočtů bývá vytápění obecních domů, ať už jsou to městské úřady, obecní byty nebo třeba domovy pro seniory. Jak známo vytápění plynem patří mezi energeticky nejúčinnější, nejen z hlediska výhřevnosti, ale i z pohledu ochrany životního prostředí. Jenže co když obec zrovna patří mezi ty, kde přípojka zemního plynu chybí? Pomůže zásobník plynu na kapalný propan.
18.3.2021TOMEGAS s.r.o.
Systém vytápění rozsáhlého provozu čistírny odpadních vod byl postaven na dodávkách nízkotlaké páry z nedaleké chemičky. Pomocí výměníku tepla sloužila pára nejen k vytápění několika budov, ale rovněž k sušení kalů, které byly likvidovány ve spalovně. Jednoho dne bylo rozhodnuto o modernizaci čistírny a spalovna byla proto zrušena.
24.2.2021NRG Group a.s.
I v místech, kam nevede zemní plyn, nebo nedostačuje kapacita elektrické sítě, se dá topit ekologicky a komfortně. V našem případě se jedná o vytápění extra lehkým topným olejem. O spokojenosti s tímto druhem vytápění ve své historické chalupě hovoří známý český herec a dabér Ota Jirák.
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.