logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy

zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc

txt

Zákon č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
se změnami:254/2001 Sb., ..., 384/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 74/2000 Sbírky zákonů na straně 3622
schváleno:14.07.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 160/2024 Sb.

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin
uveřejněno v: č. 160/2024 Sbírky zákonů na straně 2
schváleno:10.06.2024
účinnost od:01.07.2024
[Textová verze] [PDF verze (442 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 291/2015 Sb.

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
uveřejněno v: č. 120/2015 Sbírky zákonů na straně 3690
schváleno:05.10.2015
účinnost od:18.11.2015
[Textová verze] [PDF verze (1102 kB)]
txt

Vyhláška č. 92/2012 Sb.

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
se změnami:284/2017 Sb., 339/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 36/2012 Sbírky zákonů na straně 1522
schváleno:15.03.2012
účinnost od:01.04.2012
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 306/2012 Sb.

o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
se změnami:244/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 109/2012 Sbírky zákonů na straně 3954
schváleno:12.09.2012
účinnost od:01.10.2012
[Textová verze] [PDF verze (153 kB)]
txt

Vyhláška č. 238/2011 Sb.

o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
se změnami:97/2014 Sb., 1/2016 Sb., 568/2020 Sb., 305/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 87/2011 Sbírky zákonů na straně 2938
schváleno:10.08.2011
účinnost od:25.08.2011
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 272/2011 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami:217/2016 Sb., 241/2018 Sb., 433/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 97/2011 Sbírky zákonů na straně 3338
schváleno:24.08.2011
účinnost od:01.11.2011
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 221/2010 Sb.

o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení
se změnami:234/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 75/2010 Sbírky zákonů na straně 2558
schváleno:30.06.2010
účinnost od:01.09.2010
zrušeno:01.04.2012
[Textová verze] [PDF verze (4517 kB)]
txt

Nařízení č. 1/2008 Sb.

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
se změnami:106/2010 Sb., zrušeno 291/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 1/2008 Sbírky zákonů na straně 2
schváleno:12.12.2007
účinnost od:30.04.2008
zrušeno:18.11.2015
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 148/2006 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami:zrušeno 272/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 51/2006 Sbírky zákonů na straně 1842
schváleno:15.03.2006
účinnost od:01.06.2006
zrušeno:01.11.2011
[Textová verze] [PDF verze (285 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 195/2005 Sb.

kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
se změnami:zrušeno 306/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 71/2005 Sbírky zákonů na straně 3814
schváleno:18.05.2005
účinnost od:01.07.2005
zrušeno:01.10.2012
[Textová verze] [PDF verze (1066 kB)]
txt

Vyhláška č. 409/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
se změnami:352/2013 Sb., 339/2015 Sb., 446/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 141/2005 Sbírky zákonů na straně 7438
schváleno:30.09.2005
účinnost od:15.11.2005
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 410/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
se změnami:343/2009 Sb., 465/2016 Sb., 306/2022 Sb., zrušeno 160/2024 Sb.
uveřejněno v: č. 141/2005 Sbírky zákonů na straně 7478
schváleno:04.10.2005
účinnost od:16.11.2005
zrušeno:01.07.2024
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 35/2004 Sb.

kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
se změnami:134/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 11/2004 Sbírky zákonů na straně 563
schváleno:21.01.2004
účinnost od:15.02.2004
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 135/2004 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
se změnami:292/2006 Sb., zrušeno 238/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 43/2004 Sbírky zákonů na straně 1785
schváleno:17.03.2004
účinnost od:01.04.2004
zrušeno:25.08.2011
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 137/2004 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
se změnami:602/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 45/2004 Sbírky zákonů na straně 1914
schváleno:17.03.2004
účinnost od:01.04.2004
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 252/2004 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
se změnami:187/2005 Sb., 293/2006 Sb., 83/2014 Sb., 70/2018 Sb., 371/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2004 Sbírky zákonů na straně 5402
schváleno:22.04.2004
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 275/2004 Sb.

o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
se změnami:404/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 88/2004 Sbírky zákonů na straně 5791
schváleno:28.04.2004
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 6/2003 Sb.

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
se změnami:304/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 4/2003 Sbírky zákonů na straně 121
schváleno:16.12.2002
účinnost od:01.07.2003
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 138/2003 Sb.

kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
uveřejněno v: č. 53/2003 Sbírky zákonů na straně 3182
schváleno:23.04.2003
účinnost od:01.10.2003
[Textová verze] [PDF verze (2070 kB)]
txt

Vyhláška č. 37/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
se změnami:zrušeno 409/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 13/2001 Sbírky zákonů na straně 645
schváleno:08.01.2001
účinnost od:01.02.2001
zrušeno:15.11.2005
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 38/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
se změnami:186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 13/2001 Sbírky zákonů na straně 672
schváleno:19.01.2001
účinnost od:01.02.2001
[Textová verze] [PDF verze (783 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 106/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
se změnami:148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 42/2001 Sbírky zákonů na straně 2850
schváleno:02.03.2001
účinnost od:26.03.2001
[Textová verze] [PDF verze (81 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 107/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
se změnami:zrušeno 137/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 42/2001 Sbírky zákonů na straně 2854
schváleno:09.03.2001
účinnost od:26.03.2001
zrušeno:01.04.2004
[Textová verze] [PDF verze (1268 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 108/2001 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
se změnami:zrušeno 410/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 42/2001 Sbírky zákonů na straně 2893
schváleno:09.03.2001
účinnost od:26.03.2001
zrušeno:16.11.2005
[Textová verze] [PDF verze (346 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 376/2000 Sb.

kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
se změnami:zrušeno 252/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 103/2000 Sbírky zákonů na straně 4879
schváleno:09.09.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze] [PDF verze (505 kB)]
txt

Vyhláška č. 440/2000 Sb.

kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
se změnami:zrušeno 195/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 121/2000 Sbírky zákonů na straně 5793
schváleno:06.12.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.07.2005
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 464/2000 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
se změnami:zrušeno 135/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 132/2000 Sbírky zákonů na straně 7214
schváleno:08.12.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.04.2004
[Textová verze] [PDF verze (351 kB)]
txt

Nařízení č. 502/2000 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami:88/2004 Sb., zrušeno 148/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 146/2000 Sbírky zákonů na straně 7962
schváleno:27.11.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.06.2006
[Textová verze]


Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková, redakce

Nezanedbávejte kontrolu vody ve studních

11.5.2024 | redakce
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují majitelům soukromých studní jejich pravidelnou kontrolu. Ta by měla proběhnout minimálně jednou za rok.
Chystá se povinnost kontinuálně hlídat kvalitu vzduchu ve třídách, ilustrační obrázek, Foto © Tyler Olson, Fotolia.com

Chystají se změny ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na školská zařízení

18.7.2023 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
V navrhované podobě by o kapacitě školy od října rozhodovala kvalita vzduchu ve třídách, počet záchodků bude na zřizovateli a nové požadavky budou na osvětlení.

Hygienické požadavky na vodu

18.7.2021 | redakce
Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem.

Radioaktivita vody a možná opatření

30.6.2021 | Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Ačkoliv naše předpisy nepožadují měření radonu v pitné vodě pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit, lze měření občanům doporučit alespoň v oblastech s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží.

Norma na hodnocení respirátorů je nastavena zejména na kontrolu kvality, ale ne těsnosti

8.5.2020 | redakce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) se řídí podle evropské normy. Ta předně hodnotí kvalitu materiálu, ne těsnost. Norma není napsaná tak, aby test ochranných pomůcek prokázal průnik částic viru jako je covid. Ale norma neodpovídá ani materiálům, jako jsou nanočástice.
Hygienické riziko znovuotevření škol, hotelů a provozoven, dlouhodobě nepoužívaná část vnitřního vodovodu, foto  Ing. Zdeněk Žabička

Hygienické riziko znovuotevření škol, hotelů a provozoven – vodovod

27.4.2020 | doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
V době odstávky či omezení provozu objektů docházelo v rozvodech vody ke stagnaci a vhodným podmínkám pro rozvoj legionel. Provozovatel je zodpovědný za to, že voda odpovídá hygienickým požadavkům. Předejít zbytečným nákazám, znamená vnitřní vodovod řádně sanovat.
diskuse: 1 příspěvek, 28.04.2020 08:22
Větrání v době pandemie koronaviru, ilustrační foto redakce

Větrání v době pandemie koronaviru

26.3.2020 | redakce
Dle charakteru mikrobiální virové struktury není potřeba se bát přirozeného větrání okny. Systémy VZT by měly dodávat co nejvíce venkovního vzduchu, jednotky fan coil s místní recirkulací by měly být vypnuty. Výhodou deskových rekuperačních výměníků je zachování 100 % přívodu čerstvého vzduchu.
SZÚ vydal stanovisko ke kurzům plavání kojenců a batolat, foto redakce

SZÚ vydal stanovisko ke kurzům plavání kojenců a batolat

25.10.2019 | redakce ze stanoviska SZÚ
Kurzy by však měly probíhat jen v takových zařízeních, která jsou k tomuto účelu skutečně vhodná a splňují hygienické podmínky kladené na jejich provoz. Novela vyhlášky v roce 2013 také zpřísnila limitní hodnotu pro vázaný chlor, který je zde klíčovým z používaných ukazatelů pro kontrolu chemického rizika, když jí přiřadila statut nejvyšší mezní hodnoty.
Ilustrační obrázek, zdroj článek TZB-info Legionella v České republice, Euroclean

Legionela – aplikáciou preventívnych opatrení sa dá dosiahnuť bezpečný systém

10.12.2018 | prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice
Aplikáciou preventívnych opatrení a využitím riadenia rizík možno dosiahnuť bezpečného systému aj eliminácie finančne náročných riešení. Poradie nebezpečnosti zdrojov infekcie je veľmi ťažké určiť jednoznačne.
Výskyt koliformních bakterií ve vodě - mohou vznikat i rozkladem listí ve studni, Escherichia coli, foto Euroclean

Výskyt koliformních bakterií ve vodě – mohou vznikat i rozkladem listí ve studni

25.10.2018 | redakce dle podkladů společnosti Euroclean
Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace. Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu. Způsobují běžné střevní potíže, nebo i koliku.
Výsledky měření koncentrace CO<sub>2</sub> v&nbsp;ložnici při přirozeném větrání oknem

Výsledky měření koncentrace CO2 v ložnici

10.9.2018 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Experiment měření koncentrace oxidu uhličitého v ložnici jsem provedl v únoru 2018 během jednoho týdne. Hodnoceny jsou koncentrace v průběhu noci, a to za různých režimů přirozeného větrání. Výsledky ukazují na významný vliv větrání na kvalitu vzduchu. Dokazují, že pouze přirozené větrání těsnými okny v současných developerských bytových novostavbách je nedostatečné.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 03.02.2020 14:43

Ochrana před znečištěním pitné vody zpětným průtokem

7.5.2018 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Mnozí instalatéři i projektanti nebezpečí zpětného průtoku podceňují. Provozovatelé vodovodu zase spoléhají na zpětnou armaturu ve vodoměrové sestavě, ta ale nemusí být spolehlivá. Přitom nedávno došlo v některých městech a obcích ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody ve vodovodech.

AQUA-THERM Praha 2018 – téma Větrání škol

29.3.2018 | Ing. Lenka Husáková, redakce
První den výstavy Aquatherm Praha 2018 se konal blok přednášek na téma „Větrání škol“ pod záštitou České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Volně navazoval na Den starostů, jelikož právě radnice jako častí zřizovatelé škol mají důležité slovo při plánování investic.

Doporučení SZÚ pro sledování trichloraminu v bazénech

11.1.2018 | redakce dle zdroje
Na základě podnětu od provozovatelů bazénů vydal SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické stanovisko k otázce sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší bazénové haly a okolí.

Radioaktivita ve vodách a nový Atomový zákon

30.10.2017 | Ing. Jindřich Kotas, technolog a chemik ve společnosti Euroclean, VŠCHT Praha – FTOP – Ústav technologie vody a prostředí
Od 1.1.2017 je účinná nová verze Atomového zákona. Starý zákon 18/1997 byl nahrazen novým zákonem 263/2016. Důvodem vzniku nové verze je sjednocení s legislativou Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, konkrétně se směrnicemi rady 2013/51 a 2013/59. Kromě vlastního Atomového zákona vznikly také nové verze prováděcích předpisů (17 vyhlášek a 2 nařízení vlády) a zavedly se změny ve 13 jiných zákonech.

Nová publikace Větrání škol v souvislostech

11.9.2017 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Na začátku nového školního roku bychom rádi upozornili na knihu Větrání škol v souvislostech. Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly ve škole úspěšné. Roli hraje řada faktorů, ale pro mnohé možná překvapivě - záleží i na větrání tříd. Přinášíme výběr z kapitol nové publikace.

Výměna starých oken za těsná je změnou jejich funkce

16.4.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Z konference k větrání obecně a k větrání obytných prostor a školských zařízení vyplynulo hlavní sdělení pro odbornou i širokou veřejnost: výměna oken je změnou jejich funkce, nejde o velikost a vzhled. Větrání ve školách je velký problém, zateplování situaci zhoršilo.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 19.04.2017 14:03
Ilustrační foto, zdroj infobrožura MMR ČR

I v roce 2017 je dotována rekonstrukce olověných rozvodů vody

1.1.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Podpora se poskytuje ve formě účelové dotace na výměnu všech domovních olověných rozvodů vody, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě. Dotace se netýká vodovodní/kanalizační přípojky a nebytových prostor.

Ostrovní systémy – aneb jak řešit vodu v lokalitách bez veřejných sítí – část II.

28.11.2016 | Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek
Existuje z hlediska hydrogeologického řada lokalit nevhodných pro výstavbu – není kam vypouštět a zastavěním nevhodného území se vytvoří bariéry v odtoku srážkových vod z lokality. Pak je jediným řešením minimalizace odtoku.
svářeči a ochrana zdraví, foto 3M Česko, spol. s r.o.

Ochrana zdraví při svařování

17.11.2016 | 3M Česko, spol. s r.o.
Když svářeči přemýšlejí o ochraně svého zdraví, řeší většinou kvalitu svářečské kukly. Při svařování ale dostávají zabrat i dýchací orgány. Ač si 98 % svářečů tato rizika uvědomuje, až třetina svářečů nepoužívá respirátor.

další články

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.