logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

AQUA-THERM Praha 2018 – téma Větrání škol

První den výstavy Aquatherm Praha 2018 se konal blok přednášek na téma „Větrání škol“ pod záštitou České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Volně navazoval na Den starostů, jelikož právě radnice jako častí zřizovatelé škol mají důležité slovo při plánování investic.

Reklama

Řada měření v ČR i EU, legislativní nejasnosti a jednoznačná potřeba řešit vnitřní prostředí škol

Přednášky zajímavě shrnuly problematiku vnitřního prostředí školských zařízení, a to především s důrazem na nevyhovující koncentrace CO2.

Především se jedná o budovy po renovaci se zateplenou fasádou a osazenými plastovými okny, kde nebylo řešeno nucené větrání/klimatizace a kde koncentrace CO2 jsou již v průběhu první vyučovací hodiny nad povolenými hygienickými limity 1500 ppm. V prostorách bez systému nuceného větrání dosahuje množství CO2 v některých případech úrovně až 2500 ppm.

Zástupce SZÚ Ing. Zuzana Mathauserová upozornila na nejasnosti v legislativních předpisech a na výsledky již proběhlých měření v ČR i v EU (projekt SINPHONIE), které jednoznačně prokazují nevyhovující mikroklima učeben.

Bc. Kristýna Cabrnochová (CZGBC) představila projekt „Zdravá škola“ a řešení vycházející z měření ve dvou stávajících školách. Ukázalo se, že pouhá instalace čidla koncentrace CO2 se signalizací k pedagogovi přináší částečné řešení, ale je nezbytné vnitřní prostředí řešit komplexně, a to nejlépe za pomoci rekuperační jednotky spolu s úpravou akustických a světelných podmínek v učebnách.


Ilustrační obrázek, foto redakce

Připravená řešení renomovaných firem zlepší kvalitu vzduchu, osvětlení a sníží hlukovou zátěž

Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu podle vyhlášky MMR max. 1 500 ppm (doporučená hodnota max. 1 000 ppm.)
Podle hygienických norem pro školská zařízení pak musí být během výuky v učebnách zajištěn přívod vzduchu v množství 20 - 30 m3/hod. na žáka.
Optimální teplota by se měla pohybovat kolem 22°C a relativní vlhkost v rozmezí 30 - 65 %.

Pozn. redakce:
na konferenci k větrání obytných prostor a školských zařízení na jaře 2017 mimo jiné zaznělo že náklady na provoz nuceného větrání na cca 50 Kč na žáka a rok na energie na ohřev vzduchu a dopravu vzduchu.

Nabízí se relativně levné řešení, tedy osadit do učeben čidlo CO2 se signalizací a udržovat hodnoty přirozeným větráním. Takové větrání je ale energeticky neekonomické, teplotně nekomfortní a lze je provádět pouze za podmínky, kdy vnější prostředí, například vlivem smogové situace, není kvalitativně horší.

Vnitřní mikroklima prostor školy, hlavně učeben je možné vyřešit instalací klimatizačních jednotek nebo centrálního systému VZT. V každém případě lze zlepšit nejen kvalitu vzduchu, osvětlení, ale i snížit hluková zátěž žáků a pedagogů, což má pozitivní vliv na jejich koncentraci a výkon.

Praktické instalace ve třídách představili přímo na konferenci:

Je možné zrekonstruovat třídy, tak jak v prezentaci ukázali výrobci? V řadě škol ano, zejména ve starších školách ale bude potřeba pečlivě vymyslet individuální řešení. V již rekonstruovaných budovách narážíme na problémy s poškozením zateplení, prostorem ve třídách, estetickými nároky na rozvody, ale také s požadavky na údržbu a čištění.

Tato fakta jsou projektantům a odborné veřejnosti již známa viz například publikace Větrání škol v souvislostech, ale při rozhodování se velmi těžko vyčíslují peníze. Nedostatek čerstvého vzduchu se podepisuje na schopnosti se učit i na zdraví. Únava, nesoustředěnost, ospalost a bolesti hlavy, to jsou jen některé z projevů nesprávného větrání ve školách. Trpět jimi mohou děti i jejich učitelé. Kolik stojí zdraví?

Pokud ovšem nenajdeme nějaký vhodný nástroj k přesvědčení zřizovatelů škol anebo jak správně využít dotační titul OPŽP osa 5, budou se pravděpodobně podmínky ve třídách již zrekonstruovaných školních budov měnit jen v ojedinělých případech.

Dotace pomohou zdravějšímu prostředí v učebnách

Ke zlepšení vnitřního ovzduší v českých školách by však nyní mohlo dojít díky instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací tepla, kterou v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí prosadila Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy. Z vyhodnocení této výzvy plyne, že na dotace tak dosáhne 140 vzdělávacích institucí, které se do projektu zapojily a v nichž bude instalována vzduchotechnika v celkové hodnotě přibližně 420 mil. Kč.

„A podobná čísla se očekávají i u další dotační výzvy, která se zatím vyhodnocuje. Vnímáme to jako velký úspěch a přínos pro zdraví dětí v českých školách, protože dříve se počty instalací nuceného větrání ve veřejném sektoru pohybovaly pouze v řádu jednotek," uvádí výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

VĚTRÁNÍ ŠKOL na TZB-info

O větrání škol hovoří pro redakci TZB-info i Ing. Zuzana Mathauserová a doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.:
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.