logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Doporučení SZÚ pro sledování trichloraminu v bazénech

Na základě podnětu od provozovatelů bazénů vydal SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické stanovisko k otázce sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší bazénové haly a okolí.

Reklama

Státní zdravotní ústav – Národní referenční centrum pro pitnou vodu vydal v prosinci 2017 Stanovisko ke sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor.

Z kůže a sliznic osob využívajících umělá koupaliště se smývají do vody nejrůznější mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, plísně a kvasinky, popř. i prvoci a helminti. Jedná se o nepředstavitelně vysoké počty – podle jednoho odhadu každý návštěvník zanechává při koupání v bazénu až 2,5 miliardy mikroorganismů.

Koupající se osoby pak ze sliznic, povrchu kůže a vlasů uvolňují do vody bazénů nejen mikroorganismy, ale také různé organické látky jako pot, moč, mazové a slizové sekrety a dále zbytky kosmetických prostředků, opalovacích krémů, mýdla apod. Odhaduje se, že celkem vnese jeden návštěvník do bazénu 4 g organických látek.

Aby se omezila možnost přenosu infekčních zárodků mezi návštěvníky bazénů, musí být ve vodě vytvořená určitá bariéra, kterou je průběžně udržovaná koncentrace volného chloru. Chlor (popř. jiný použitý oxidant) však nereaguje pouze s mikroorganismy, ale i s těmito chemickými látkami, čímž vzniká široká skupina látek, které nazýváme vedlejší produkty dezinfekce.

Převážně se jedná o nežádoucí látky, které jsou buď toxické, nebo způsobují nepříjemný pach vody. Z hlediska rychlosti účinku jsou rizikové zejména dusíkaté vedlejší produkty dezinfekce, které vznikají reakcí chloru s látkami obsaženými především v potu a moči. Nejznámější jsou chloraminy a z nich především trichloramin, který se z vody (vodní hladiny), vzhledem ke své špatné rozpustnosti ve vodě, uvolňuje jako plyn do ovzduší.

Popisovanému jevu vzniku vedlejších produktů dezinfekce se nelze ve veřejných bazénech vyhnout, ale lze jej (nebo jeho následky) pomocí určitých opatření omezovat, v prvé řadě dodržováním povinností, které ukládá provozovatel i umělého koupaliště vyhláška MZ ČR č. 238/2011 Sb.

Legislativní požadavky a celé Stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor.

K nejúčinnějším opatřením mimo rámec legislativy patří výchova návštěvníků ve smyslu dodržování hygienických pravidel, jelikož důkladné umytí a osprchování před vstupem do bazénu výrazným způsobem sníží jak množství bakterií, tak množství organických látek, které koupající se osoba do bazénu vnese.

Sledování obsahu trichloraminu v ovzduší

Obsah chloraminů ve vodě se sleduje nepřímo prostřednictvím ukazatele „vázaný chlor“, pro obsah trichloraminu v ovzduší je doporučena limitní hodnota v příloze č. 12 výše uvedené vyhlášky, a to ve výši 0,5 mg/m3.

Měření (odběr) by se mělo provádět v nejméně příznivou dobu (zimní období, kdy se méně intenzivně větrá; vysoká návštěvnost) a na nejméně příznivém místě či místech (vířivky, bazény s vodními atrakcemi, bazény svyšší teplotou vody atd.), kde lze díky víření či vyšší teplotě vody očekávat vyšší uvolňování trichloraminu do ovzduší. Pokud jsou v těchto místech a obdobích nalezeny nízké hodnoty trichloraminu, není potřeba jeho sledování na ostatních místech – dá se předpokládat, že tam budou hodnoty ještě příznivější. Jestliže jsou nalezeny hodnoty vyšší, je vhodné zjistit, jaká je situace také v jiných prostorách (místech), a je nutné přijmout nápravná opatření viz Stanovisko.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.