logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Legionela – aplikáciou preventívnych opatrení sa dá dosiahnuť bezpečný systém

Ilustrační obrázek, zdroj článek TZB-info Legionela v České republice, Euroclean
Ilustrační obrázek, zdroj článek TZB-info Legionela v České republice, Euroclean

Aplikáciou preventívnych opatrení a využitím riadenia rizík možno dosiahnuť bezpečného systému aj eliminácie finančne náročných riešení. Poradie nebezpečnosti zdrojov infekcie je veľmi ťažké určiť jednoznačne.

Reklama

Baktéria Legionela - prirodzená zložka všetkých sladkých vôd sa sporadicky dostáva do umelých biotopov. Človek im vytvára ideálne podmienky na rozmnožovanie vo vodovodných a klimatizačných systémoch, a tento fakt prispel k ich rozpoznaniu ako mikroorganizmov potenciálne patogénnych pre človeka. Ak sa dostanú do žalúdka, neprejavujú sa. Nebezpečné sú v pľúcach.

Týmto sa určila nebezpečná zdravotná oblasť, a to na oblasť vdychovania. V suchom prostredí nie sú tieto baktérie životaschopné, a preto je potrebná prítomnosť vodného aerosólu alebo hmly (poznatok z USA – pitná voda vytvára v ústach spolu s vdýchnutým vzduchom vodnú hmlu, ktorá je vdychovaná do pľúc). Maximálny nárast legionelly je v rozmedzí 21 dní. Poradie nebezpečnosti zdrojov infekcie je veľmi ťažké určiť jednoznačne. Človek je považovaný za náhodného hostiteľa legionelly. Zatiaľ nebol zaznamenaný prípad prenosu legionelózy z človeka na človeka.

Najdôležitejšie cesty prenosu

  • Vzdušná cesta - nadýchnutie kolonizovaného aerosólu. Zdrojom infekcie sú chladiace veže, zvlhčovače vzduchu, inhalátory, klimatizácie, zvlhčovanie zeleniny v supermarketoch, zvlhčovanie kvetín na výstavách, ale i fontány v parku. Je dokázaná epidémia z kondenzovanej vody vo vzduchotechnických zariadeniach veľkých predajní po niekoľkodennom prerušení prevádzky.
  • Aspiračná cesta - vypitie kolonizovanej vody. Legionely sa dostávajú z úst do dýchacích ciest. Pri pití alebo pri čistení zubov kolonizujú ústnu časť hltanu a odtiaľto sú následne vdýchnuté do dýchacích ciest. Táto teória je podložená niekoľkými epidemiologickými štúdiami, chýba však výrazný mikrobiologický dôkaz.
  • Tráviaca cesta - je taktiež možná - 35 % postihnutý má črevné ťažkosti, reakciu priamo sa nepodarilo dokázať, táto baktéria nejaví sama o sebe žiadne dopady na tráviaci trakt.
  • Priame zavlečenie do pľúc - len na oddeleniach intenzívnej starostlivosti v nemocniciach. Infekcia z nedokonale dezinfikovaných dýchacích prístrojov a inkubátorov.
  • Iné cesty prenosu - bez objasnenej cesty vnikajú baktérie do organizmu napr. cez povrchové rany.

Podľa doc. Pospíchala, možnosti kolonizácie sú teda hlavne všade tam, kde sa voda rozstrekuje - ostrekovače a umývačky áut, novorodenecké inkubátory, protiprašné zvlhčovanie v kameňolomoch, pri práci fúkačov skla a tiež v zubných ambulanciách priamo v ústach pacientov, kde je používaná jemná vodná hmla ku chladeniu vŕtania.

Najčastejšie typy budov s výskytom / detekciou legionelly

Hotely, Nemocnice, Domovy dôchodcov.. Hlavne ak ide o staršie a veľmi rozľahlé rozvody.
Tieto grafy boli prezentované na konferencii Sanhyga 2017 v Piešťanoch a platí pre Maďarsko

Tento graf bol takisto prezentovaný na konferencii Sanhyga 2017 v Piešťanoch a platí pre Nemecko

Riziko infekcie legionellou nie je rovnomerne rozdelené medzi obyvateľov

Za najrizikovejšiu skupinu môžeme považovať osoby so zníženou imunitou, po transplantácii orgánov, s pľúcnymi nádormi, s chronickou bronchitídou, s cukrovkou a pri oslabení organizmu. Posledné výskumy dokazujú aj rozličnú úmrtnosť pohlaví. Vplyvom tejto choroby zomiera okolo 20 % infikovaných mužov a 15 % infikovaných žien. Rizikovou skupinou sú hlavne fajčiari, ktorí majú oslabenú imunitu. Stanovenie správnej diagnózy je stále veľmi obtiažne a úmrtnosť preto stále zvýšená. Ročne v Čechách umiera cca 100 000 ľudí z toho je každé 4. úmrtie pripísané pľúcnym nemociam, podľa literatúry z týchto 25 000 úmrtí je najmenej 5 % zapríčinené legionelózou – teda 1200 ľudí.

Prevenciou a manažmentom rizík môžeme eliminovať finančne náročné riešenia

Sústavy rozvodov teplej vody v našich rozsiahlejších budovách majú mnoho spoločných nedostatkov. Medzi nimi má významnú úlohu vek systému, materiálové zloženie, chýbajúca regulácia, zanedbaná údržba. Každá technológia dezinfekcie má vlastné výhody, limity a rozdielne náklady. Výber vhodnej technológie záleží na individuálnych potrebách prevádzkovateľa, kvalite vody a požiadavkách na obsluhu a servis zariadenia. Aplikáciou preventívnych opatrení a využitím manažmentu rizík sa dá dosiahnuť bezpečný systém ako aj elimináciu finančne náročných riešení. Elimináciou základných podmienok jej rastu ako teplota vody medzi 25 °C a 50 °C, stagnácia vody, biofilm a usadeniny v inštalácii a ohrievači. Ak nemá vhodne podmienky, nebude sa ďalej kolonizovať.

Medzi možnosti ochrany vody proti Legionele patrí hygienické zabezpečenie vody oxidom chloričitým, ozónom, UV-žiarením, termálnou dezinfekciou, fyzikálnymi metódami ako využívanie filtrov a mnohé ďalšie.

Podľa príspevku KWR (Výskumného ústavu recyklácie vody v Holandsku) na medzinárodnom sympóziu CIB o vodovodoch a kanalizáciách v r. 2017, ktorá sa zaoberala aj vplyvom materiálu potrubí na nárast Legionelly pneumophila - zistili, že potrubia na báze PE a PVC-P podporujú jej množenie a mali by byť vylúčené z inštalácií na pitnú vodu.

Belgický výskumný stavebný inštitút bbri na tom istom podujatí informoval o svojich skúškach na budovách blízkych budovám s nulovou spotrebou energie (NZEB) a tlakom na zníženie teploty teplej vody. Pre užívateľa je ale dôležité mať vodu zodpovedajúcej kvality na výtoku. Pri štúdiu systému dĺžky 40 m s 200 l zásobnou nádržou a dvoma výtokmi skúmali rezistenciu L. pri teplote teplej vody 45 °C a pravidelnom prehriatí na 60 °C. Zistili, že zatiaľ čo pri doporučenej teplote 65 °C žiadna L. neprežila, aj keď termický šok trval iba 5 minút; 60 °C aj pri 60 minútach sa koncentrácia L znížila zo 100 000 KTJ na 250 KTJ/l; pri biofilme bol tiež zaznamenaný progresívny pokles, ale po 15 dňoch bez termickej dezinfekcie sa koncentrácia obnovila na pôvodnú hodnotu. Pri kontaminovanej inštalácii 45 °C pri 60 °C termickej dezinfekcie je nedostatočné pre stabilizáciu pod 1 000 KTJ/l.

Celkovo sa dajú technické predpisy redukovať na 3 základné pravidlá:

  • Studená voda musí zostať studená;
  • teplá voda musí zostať teplá
  • a voda nesmie zostať v rozvodoch stáť dlhšie ako je nutné.

Podľa tlače minulý rok už aj v Čechách bol reálne odsúdený na viacročné väzenie riaditeľ hotela, že svoj hotel nezavrel hneď po identifikácii zvýšenej koncentrácie legionelly.

Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA
Mohlo by vás zajímat - komentář Ivo Zabloudila ze společnosti ENBRA:

Legionela může být závažným problémem nesprávně provozovaných zásobníků a starších nebo rozsáhlejších rozvodů vody v hotelích, nemocnicích, ale i v bytových domech. Může se však vyskytovat i v nově postavených domech s nevhodně navrženým systémem přípravy teplé vody nebo špatně naprojektovanými rozvody.

Účinnou prevencí je správná instalace rozvodů a používání takových ohřívačů, které zamezují množení bakteríí legionela. Mezi možnosti ochrany vody proti této bakterii patří hygienické zabezpečení vody oxidem chloričitým, ozónem, UV zářením, termální dezinfekcí, fyzikálními metodami, jako je využívání filtrů, a mnohé další. Velmi vhodné je také použití zásobníků, které umožňují hygienickou přípravu teplé vody spočívající v průtokovém principu ohřevu. Ten zamezuje její delší stagnaci.
Každý nový projekt domu by rovněž měl v dokumentaci obsahovat příslušné informace o obsluze a provozu teplovodních systémů z hlediska prevence legionely. Na přítomnost těchto údajů a doporučení by se měly více zaměřit také kontroly stavebních odborů obecních úřadů a hygieniků.
Správný návrh technického zařízení budov s ohledem na legionellu specifikuje norma ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování. Jak projektantům, tak široké veřejnosti však informace o legionele a možnostech její prevence často chybí.

Článok vznikol pri riešení projektu VEGA 1/0697/17
Návrh technickej platformy hygienického auditu na elimináciu mikrobiologického znečistenia v rozvodoch vody a vzduchotechniky v nemocniciach

English Synopsis
Legionella - By applying preventive measures, a safe system can be achieved

By applying preventive measures and using risk management, we can achieve a secure system and eliminate costly solutions. The order of danger of infection sources is very difficult to determine unambiguously.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.