logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nezanedbávejte kontrolu vody ve studních

Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková, redakce
Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková, redakce

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují majitelům soukromých studní jejich pravidelnou kontrolu. Ta by měla proběhnout minimálně jednou za rok.

Reklama

Voda z těchto zdrojů nepodléhá žádné pravidelné kontrole. Je však velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ doporučuje manažerka útvaru kontroly kvality vody PVK Lenka Vavrušková.

PVK nabízejí majitelům studní rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za cenu 1 200 korun včetně DPH. Zákazník obdrží protokol, jehož součástí je kromě výsledků analýzy také jejich posouzení a v případě vzorků, které překročí hygienický limit pro pitnou vodu, i doporučení vhodného postupu, jak zlepšit kvalitu vody.

Cca třetina vzorků v roce 2023 neodpovídala vyhlášce

V loňském roce provedla laboratoř PVK 267 rozborů vzorků vod ze soukromých studní. Zhruba 93 procent analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. „Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů a také limity pro hodnotu zákalu a železa,“ vypočítává Vavrušková.

Odběr vzorků se řídí přísnými pravidly. Odběr je třeba provést maximálně 18 až 20 hodin před předáním ke zpracování do laboratoře. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.pvk.cz v sekci laboratorní služby. 1)

Mezi nejčastější problémy vody patří zvýšená tvrdost, výskyt bakterií a vysoký obsah železa a manganu

Narazit můžete i na dusičnany, které jsou dnes obvyklou součástí hnojiv. Vyšší tvrdost vody, železo a mangan jsou časté pro podzemní vody,“ říká Michal Třeška z Euroclean a pokračuje: „Bakterie jsou ve vodě běžné, riziko nastává, pokud se přemnoží. Ve studních se nejčastěji nachází koliformní bakterie, které se tam dostávají např. průsakem ze septiků či okolních polí.“
Při podezření na zhoršenou kvalitu vody (voda zapáchá, má pachuť nebo změnila barvu či průhlednost) je nezbytné začít rozborem vody, který vás nasměruje k dalším krokům (někdy postačí vyčistit studnu, jindy je nutné pořídit úpravnu vody).
Jak se v  vyznat v rozboru vody?

2)

EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.


Zdroje:
1) Tisková zpráva PVK, a.s.
2) Komentář Euroclean, s.r.o.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.