logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Výskyt koliformních bakterií ve vodě – mohou vznikat i rozkladem listí ve studni

Výskyt koliformních bakterií ve vodě - mohou vznikat i rozkladem listí ve studni, Escherichia coli, foto Euroclean
Výskyt koliformních bakterií ve vodě - mohou vznikat i rozkladem listí ve studni, Escherichia coli, foto Euroclean

Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace. Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu. Způsobují běžné střevní potíže, nebo i koliku.

Reklama

Voda je jedním z přirozených prostředí výskytu bakterií. Výskyt bakterií ve vodě však nemusí být vůbec postřehnutelný, jelikož voda nemusí hned zapáchat nebo mít odlišnou barvu. Bakterie jsou navíc lidským okem nepostřehnutelné, proto je výskyt bakterií ve vodě o to nebezpečnější.

Jednou z nejčastějších skupin bakterií, které se ve vodě vyskytují a mohou mít neblahé dopady na lidské zdraví, jsou právě koliformní bakterie. Koliformní bakterie spadají do čeledi enterobakterií a jsou využívány především pro monitoring účinnosti dezinfekčních procesů při úpravě pitné vody. Jejich výskyt v pitné vodě ukazuje na technologické závady, sekundární kontaminaci či vysoký obsah živin v upravené vodě.

Původ koliformních bakterií

Koliformní bakterie se řadí mezi neškodné bakterie, které osídlují střevní trakt teplokrevných živočichů, včetně člověka. Běžně se vyskytují i v půdě. Avšak nacházejí se mezi nimi i patogenní kmeny, které tvoří toxiny nebo je doprovází jiné škodlivé látky.

Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace, na základě nedostatečného zabezpečení proti úniku výkalů do povrchových a podzemních vod (včetně studny). Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství (kejda, močůvka, hnůj) či splachem z pole. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu.

Indikátor fekálního znečištění

Koliformní bakterie byly dříve považovány za hlavní indikátor fekálního znečištění, avšak v současné době je jejich význam zpochybňován, jelikož se jedná o heterogenní skupinu bakterií, která zahrnuje i druhy, které se ve fekáliích zásadně nevyskytují (např. Serratia fonticola, Buttiauxella agrestis atd.)
Jednoznačné a závažné fekální znečištění v pitných vodách je proto identifikováno na základě stanovení koliformní bakterie Escherichia coli, která je spolehlivým ukazatelem fekálního znečištění. Výskyt Escherichia coli zároveň dobře koreluje s výskytem dalších střevních patogenů jako shigely, salmonely apod.

Zdravotní rizika

Koliformní bakterie způsobují běžné střevní potíže, ale mohou způsobit i koliku. K nejčastějším příznakům řadíme zejména nevolnost, průjmová onemocnění a zvracení. Escherichia coli navíc kromě krvavých průjmů může způsobit (ve 2 – 7 %) hemolyticko-uremický syndrom, který je u dětí příčinou akutního selhání ledvin a může být i smrtelný. V případě výskytu koliformních bakterií ve vodě je také rizikové používat vodu ke koupání a zároveň se ani nedoporučuje používat vodu k zalévání, jelikož se bakterie mohou dostat i do zeleniny.

Česká legislativa

Koliformní bakterie jsou ve vodě nežádoucí a na základě toho jsou podchyceny v několika právních předpisech.

Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanovuje limit koliformních bakterií a Escherichia coli

 • pro pitnou vodu na 0 KTJ/100 ml
 • pro balenou pitnou vodu na 0 KTJ/250 ml. (KTJ – kolonie tvořící jednotka)

Stanovení je nadále vyžadováno pro

Koliformní bakterie a Escherichia coli se stanovují membránovou filtrací dle normy ČSN EN ISO 9308-1.

Odstranění koliformních bakterií z vody

Pro odstranění koliformních bakterií lze využít tři základní technologie:
 • Dezinfekce UV lampou
  UV lampa úspěšně zabíjí koliformní bakterie a jiné mikroorganismy, které (unášené vodou) protékají skrze lampu. Výhodou dezinfekce UV lampou je, že se do vody nedávkují žádné látky a nemění se tak složení vody. Nevýhodou je, že UV lampa nemá žádný vliv na bakterie sídlící v rozvodech za lampou.
 • Chemická dezinfekce
  K likvidaci koliformních bakterií slouží dezinfekční prostředky na bázi chlóru. Výhodou chemické dezinfekce je, že jsou likvidovány i usazené bakterie, jelikož dezinfekční prostředek je unášen i skrze rozvody. K chemické dezinfekci se nejlépe hodí dávkovací sety AquaDos nebo pro větší aplikace generátory chlordioxidu EuroClean OXCL
 • Reverzní osmóza
  K odstranění koliformních bakterií lze také využít reverzní osmózu, která dokáže odstranit přes 99 % bakterií, včetně Escherichia coli.
Výskyt koliformních bakterií ve vodě - mohou vznikat i rozkladem listí ve studni. Princip membrány reverzní osmózy, foto Euroclean
Výskyt koliformních bakterií ve vodě - mohou vznikat i rozkladem listí ve studni. Princip membrány reverzní osmózy, foto Euroclean

Doplnění redakce - 3 příklady z roku 2015

Koliformní bakterie ve vodovodu v pražských Dejvicích v roce 2015 způsobily velké potíže

Problém se týkal oblasti, kde žije přibližně 32 000 obyvatel.
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) měsíc po události uvedly, že kontaminaci nezpůsobily splašky ze slepého kanalizačního ramene, jak se nejprve spekulovalo, ale průsak z kanalizace. Sondy totiž odhalily nestandardní křížení vodovodního a kanalizačního řadu, které porušovalo normu, podle níž musí být kanalizační potrubí uložena pod vodovodním.
Nebezpečí vzniklo nedodržením postupů před opětovným připojením opraveného vodovodního řadu do sítě.
Po havárii byl systém potrubí proplachovám zvýšenými dávkami chlóru a v oblasti bylo nasazeno již 60 cisteren z pitnou vodou. PVK nabídlo pro postižené průjmovými onemocněními finanční odškodnění.

Problém s vodou na Novoborsku

K lokálnímu znečištění došlo z místního zdroje, například studny, který byl použit v době plánované odstávky. Druhý případ se týkal vodojemu, který byl znečištěn v souvislosti se silnými dešti. Vodojem jsme ale vodárny vypustili, vyčistili a znovu napustili a vodu chlorovali.


Zajímavý doplňující zdroj: Dana Baudišová - Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.