logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Fotovoltaika

Stroj na peníze: Fotovoltaika při vysokých cenách elektřiny ušetří desetitisíce korun ročně

Při cenách 10 000 a více korun za elektřinu ze sítě může znamenat každá megawatthodina z vlastní fotovoltaiky pro zákazníka buď přímou úsporu 10 000 korun, nebo významnou slevu na nákup elektřiny.

Reklama

Dokud stála kilowatthodina elektřiny ze sítě 4 Kč a méně, byla finanční úspora z fotovoltaiky příjemná, ale ne zásadní – fotovoltaika spořila jednotky tisíc ročně. Teď ale přichází podzim 2022 a kilowatthodina elektřiny vychází na 10 Kč. Pokud ceny elektřiny zůstanou takto vysoké nebo ještě vzrostou, fotovoltaika ušetří desetitisíce, což je úspora mnohem významnější.

V domácnosti šetří fotovoltaika peníze dvěma způsoby:

I. Elektřina vyrobená z fotovoltaiky a spotřebovaná na místě se nemusí nakoupit ze sítě
II. Elektřina z fotovoltaiky poslaná do sítě se dá využít ke slevě na nákup elektřiny

I. Přímá spotřeba elektřiny z vlastní fotovoltaiky

Elektřina spotřebovaná z vlastní fotovoltaiky se nemusí nakoupit ze sítě. Pro tuto úsporu jsou důležité dva faktory:

 1. kolik elektřiny fotovoltaika vyrobí. V ČR můžeme pro hrubý odhad výroby fotovoltaiky použít jednoduchý přepočet, kdy 1 instalovaný kilowattpeak (kWp) fotovoltaiky vyrobí ročně 1 megawatthodinu (MWh) elektřiny. Množství elektřiny, které jde ze slunce získat, a tím i ušetřit, je omezené instalovaným výkonem fotovoltaiky. Horní limit pro výkon domácí fotovoltaiky je v ČR 10 kWp, tedy tímto způsobem lze ročně ušetřit maximálně 10 MWh elektřiny.
  Na výkon vyšší než 10 kWp je buď potřeba licence na výrobu elektřiny, nebo odstřižení od sítě a provoz fotovoltaiky v ostrovním režimu. Na vyšší výkon než 10 kWp navíc nelze získat dotaci (rok 2022).
 2. kolik elektřiny vyrobené z fotovoltaiky je schopna domácnost spotřebovat. Fotovoltaika nejvíc elektřiny vyrábí přes den a v létě, největší spotřeba v domácnosti je obvykle naopak večer a v zimě. Spotřeba domácnosti se tedy za běžných okolností protíná s dobou výroby fotovoltaiky jen minimálně. Fotovoltaika při takovém režimu proto pokryje jen 20–30 % spotřeby domácnosti a přebytky elektřiny z fotovoltaiky čítající 70–80 % výroby přetečou nevyužité do sítě.
  To znamená, že fotovoltaika za rok vyrobí 10 MWh, ale zvládnete z nich spotřebovat, a tím i ušetřit, jen 2–3 MWh. Tuto bilanci lze významně vylepšit instalací baterie, která umožňuje využívat elektřinu z fotovoltaiky v době, kdy slunce nesvítí. S baterií se míra pokrytí vlastní spotřeby fotovoltaikou může dostat na 50 % a výše.

Příklad úspory:

Máte-li spotřebu elektřiny 10 MWh ročně, platíte při ceně elektřiny ze sítě 10 000 Kč/MWh za rok 100 000 Kč (podzim 2022). Pokud si zvládnete pokrýt 50 % spotřeby fotovoltaikou s baterií, ušetřili jste 50 000. Už to je velmi slušné, tím ale možnosti úspor nekončí.

Přečtěte si také Fotovoltaika Více k tématu

II. Prodej elektřiny z domácí fotovoltaiky do sítě

Přebytečnou elektřinu z fotovoltaiky je možné prodat do sítě. Pro porozumění podmínkám prodeje je třeba nejprve upřesnit tři věci:

 1. Výkup elektřiny v ČR momentálně nabízí jen několik firem a podmínky výkupu se u každé z nich liší. Tyto podmínky zásadně ovlivňují výhodnost nebo nevýhodnost výkupu elektřiny pro zákazníka a mohou se měnit.
 2. Bavíme se o prodeji elektřiny z domácí fotovoltaiky bez licence na obchod s elektřinou. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak finančně zhodnotit elektřinu z domácí fotovoltaiky, aniž by se ze zákazníka s fotovoltaikou stal obchodník s elektřinou, tedy podnikatel v energetice se všemi povinnostmi, které k tomu náleží. Hlavním limitem pro tento zjednodušený prodej elektřiny je v roce 2022 instalovaný výkon domácí fotovoltaiky 10 kWp. Pokud by si chtěl někdo nainstalovat větší fotovoltaiku a elektřinu do sítě prodávat za tržní cenu, musí si u Energetického regulačního úřadu vyřídit licenci na obchodování s elektřinou.
 3. Cenu elektřiny tvoří dohromady dvě části – obchodní složka a regulovaná složka. První, obchodní složka je cena samotné komodity, silové elektřiny (patří sem i stálý plat, ale jeho výše není pro tento příklad zásadní). Tato složka je smluvně daná a u jednotlivých dodavatelů se liší. Je možné ji dodat i zadarmo. Druhou, regulovanou složku, tedy poplatek za distribuci, jistič, obnovitelné zdroje a další, určuje stát. Regulovaná složka ceny elektřiny je proto u všech dodavatelů stejná a zákazník ji platí vždy, když odebírá elektřinu ze sítě.

Prodej přebytků dosud probíhá dvěma způsoby: elektřina za peníze nebo elektřina za elektřinu. V prvním případě je to jednoduché - kolik elektřiny do sítě zákazník prodá, tolik dostane peněz. Tato částka následně tvoří jeho úsporu. Stěžejním parametrem je cena výkupu.

Druhý způsob znamená, že dodavatel přebytečnou elektřinu od zákazníka odebere a o dané množství elektřiny (kilowatthodin) sníží domácnosti účet za elektřinu. Podstatné je, že tato sleva se týká pouze obchodní složky, tedy ceny silové elektřiny. Regulovanou složku zákazník zaplatí vždy v plné výši.

Dokud byla cena silové elektřiny nízká, nebyl prodej přetoků do sítě příliš atraktivní. Prodejem zákazník získal částku, případně slevu okolo 500–1 500 Kč/MWh, zatímco když odebral elektřinu z fotovoltaiky místo ze sítě, ušetřil i za regulovanou složku, tedy celkem 4 000–5 000 Kč/MWh. Navíc v minulosti získání dotace provázela podmínka, že do sítě lze poslat maximálně 30 % roční výroby fotovoltaiky. Majitelé solárních elektráren si za těchto podmínek službu výkupu zřizovali ani ne tak kvůli úspoře, ale spíš z pohnutky „abych nedával přebytečnou elektřinu do sítě úplně zadarmo“.

Dnes, na podzim 2022, je ale jiná situace. U novějších domácích elektráren už pro získání dotace není limit na množství elektřiny poslané do sítě. Cena za megawatthodinu silové elektřiny dosahuje 7 000–10 000 Kč. To znamená, že i když se při prodeji elektřiny z vlastní fotovoltaiky do sítě počítá jen s obchodní složkou, zákazník může ušetřit desetitisíce.

Přečtěte si také Dotace na fotovoltaiku z Nové zelené úsporám od roku 2021: rodinné domy Přečíst článek

Příklad úspory

Cena elektřiny ze sítě je 10 000 Kč/MWh. Z toho 7 000,- je silová elektřina, 3 000,- regulovaná složka.

Spotřeba 10 MWh bez fotovoltaiky

Máte-li spotřebu elektřiny 10 MWh ročně, zaplatíte za elektřinu ze sítě 100 000 Kč (70 000 silová elektřina, 30 000 regulovaná složka).

Spotřeba 10 MWh s fotovoltaikou bez baterie a s výkupem elektřiny

Postavíte si fotovoltaiku o výkonu 10 kWp bez baterie. Oproti instalaci s baterií bude taková fotovoltaika třeba o 100 000 levnější (záleží na velikosti baterie). Jak ale víme z bodu I., výroba fotovoltaiky bez baterie se málokdy protne s obdobím spotřeby elektřiny v domácnosti.

Fotovoltaika tak přímo pokryje jen 20 % roční spotřeby elektřiny v domě, celkem 2 MWh. Tyto 2 MWh se nemusí nakoupit ze sítě a fotovoltaika tak přímo ušetří 20 000 Kč. Zbylých 8 vyrobených MWh přeteče do sítě.

Máte-li ale nastavený výkup elektřiny, odečtou se vám tyto přebytky z účtu za silovou elektřinu. Při ceně silové elektřiny 7 000/MWh a spotřebě ze sítě 8 MWh takto ušetříte dalších 56 000 Kč. Protože jste ale oněch 8 MWh odebrali ze sítě, zaplatíte regulovanou složku 24 000 za rok. Pro přehlednost si to ještě shrňme:

 • Celková roční spotřeba elektřiny = 10 MWh
 • Přímá spotřeba z fotovoltaiky 2 MWh = platba 0 Kč
 • Výroba 8 MWh posláno do sítě = sleva 8 MWh silové elektřiny
 • 8 MWh nakoupeno ze sítě = platba 24 000 Kč (pouze regulovaná složka)

Zaplatit za roční spotřebu elektřiny 100 000 nebo 24 000 je podstatný rozdíl, konkrétně 76 000 Kč. Takto vysoká může být úspora za elektřinu pomocí fotovoltaiky, pokud jsou vysoké ceny elektřiny a lze si zajistit výhodný výkup.

Jedná se o příklad úspory, které lze dosáhnout. Konkrétní úspora bude záviset na výkonu, výrobě a nastavení instalované fotovoltaiky, spotřebě elektřiny v daném domě, typu vytápění a podmínkách výkupu. Tyto faktory mohou úsporu významně zvýšit nebo snížit. Za jiných okolností, zejména při vyšší ceně a spotřebě elektřiny nebo instalované baterii, může být úspora ještě vyšší.

Podmínky výkupu elektřiny se budou měnit, ale spíše k lepšímu

Za těchto okolností vychází instalace fotovoltaiky bez baterie s výkupem přebytků jako finančně nejvýhodnější varianta. Je významně levnější než fotovoltaika s baterií a v poměru cena – výkon přináší největší úsporu. Klíčový parametr výhodnosti této konfigurace, podmínky výkupu přebytků, jsou však administrativní záležitostí, „cárem papíru“ a mohou se snadno změnit.

Na druhou stranu by do české energetické legislativy měly být během několika let zakomponovány podmínky pro tzv. energetické společenství, komunitní energetiku nebo sdílení elektřiny. Více názvů označuje stejnou věc – možnost jednotlivých zákazníků obchodovat s elektřinou napřímo mezi sebou, postavit si společně elektrárnu a prodejem elektřiny si zlevňovat vlastní elektřinu nebo si třeba vyrobit elektřinu na chatě a spotřebovat doma. Ve všech případech se bude jednat o účetní bilanci, ne o fyzické toky elektřiny. Jinak řečeno: je velmi pravděpodobné, že podmínky výkupu přebytečné elektřiny z vlastní fotovoltaiky budou do budoucna ještě výhodnější.

A to je dobrá zpráva – instalace bez baterie budou jednodušší a levnější.

Reklama


Výhody fotovoltaiky s baterií

Fotovoltaika s baterií přináší zákazníkovi dva podstatné benefity: skutečnou soběstačnost a zálohu proti výpadku elektřiny. Fyzická baterie stojí hodně peněz, ale jsou na ni dotace.

Se správně nastavenou fotovoltaikou s baterií je zcela reálné být od dubna do září úplně soběstačný. Fotovoltaika s baterií v těchto měsících pokryjí veškerou spotřebu domu a ze sítě se nespotřebuje buď vůbec nic nebo jen velmi málo. S přizpůsobením chování nebo s větší elektrárnou je možné tato období ještě prodloužit a spotřebu v zimních měsících významně snížit. Je třeba znovu zdůraznit „správně nastavenou fotovoltaikou“ – ne každá fotovoltaika s baterií režim takto vysoké soběstačnosti umožňuje.

Baterie zároveň poskytuje zálohu domácnosti při výpadku elektřiny. Doba zálohy je přímo úměrná velikosti baterie a instalovanému výkonu fotovoltaiky. Opět platí, že ne každá fotovoltaika s baterií zálohu při výpadku umí.

Třetí benefit je potenciální. Stejně jako v budoucnu půjde obchodovat s elektřinou z fotovoltaiky, půjde obchodovat i s kapacitou vlastní baterie. Přítomnost baterie připojené k síti tak přinese další možnosti výdělku. Zahraniční příklady už existují.

Baterie přináší skutečnou nezávislost na elektrické síti a s ní i na mezinárodní situaci a cenách paliv. Zdroj čisté elektřiny a její úložiště máte přímo v domě. Nepotřebují žádné palivo, jsou tiché, nevypouští žádné emise a fungují i bez sítě. Pro mnoho domácností budou tyto vlastnosti představovat výhodu, za kterou budou ochotny připlatit.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.