logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Návrh komunitní energetiky a sdílení elektřiny vstupuje do mezirezortního řízení

Elektřinu bude možné sdílet mezi odběrnými místy přes distribuční soustavu. Dosud to bylo možné jen vlastním, přímým vedením. Komunitní energetika umožní například vyrobit elektřinu z fotovoltaiky na chatě a spotřebovat ve městě.

Reklama

Nový zákon definuje principy sdílení elektřiny, vymezuje energetická společenství a aktivního zákazníka, jejich práva a povinnosti. Návrh novely Energetického zákona předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu do meziresortního připomínkového řízení v pátek večer, uvádí Komora OZE. Když vše dobře půjde, mohla by novela energetického zákona nabýt účinnosti už od 1. 1. 2023.

Svaz moderní energetiky doplňuje, že novela umožní malým a středním provozovatelům solárních a větrných elektráren či bioplynových stanic sdružovat se do energetických společenství a vzájemně sdílet produkci čisté energie. Změna energetického zákona překlene podmínku spotřebovávat energii ve stejném objektu, ve kterém byla vyrobena. Pokud novela projde úspěšně legislativním procesem, budou obce moci například poskytovat svým obyvatelům levnou a čistou energii z fotovoltaických elektráren umístěných na obecních budovách. A novela může přinést i nový impuls pro budování větrných elektráren.

„Některé body ale bude potřeba ještě mírně upravit, aby přínos novely v širší dostupnosti levné a čisté energie byl co největší a zakládání energetických společenství tak bylo atraktivní. Návrh například počítá s tím, že komunity budou vznikat v rámci krajů a chybí jasnější pravidla pro snížení regulované složky za přenos energie přes veřejnou distribuční síť díky lokálnímu využití čisté energie z místních zdrojů,” dodává Martin Ander, specialista Svazu moderní energetiky na oblast komunitní energetiky.

Přečtěte si také Fotovoltaiku až do výkonu 50 kWp bude možné provozovat bez licence Přečíst článek

Novelu vítá také Unie komunitní energetiky (UKEN). Podle ní má ČR dokonce nakročeno k nejlepšímu zákonu o komunitní energetice v EU. Umožní sdílení elektřiny i mezi příspěvkovými organizacemi a jinými právnickými osobami, které kontroluje obec. V praxi tak bude moci například škola vybavená fotovoltaickými panely posílat přebytečnou elektřinu místní radnici.

Energetická společenství (komunity) také budou mít právo na instalaci průběhového elektroměru. S jeho pomocí je možné rozlišit, kdy zákazník odebírá elektřinu od komunity a kdy standardně ze sítě od dodavatele.

Nebyla by to ale podpora obnovitelných zdrojů v ČR, aby v sobě neměla nějaký háček.

„Zakotvení energetických společenství v energetickém zákoně lze nepochybně jen přivítat. Až čas ale ukáže, zda se nejedná o mrtvě narozené dítě. Návrh zákona je poměrně obsáhlý a zájemcům o založení společenství ukládá celou řadu povinností, včetně nutnosti získat osvědčení k činnosti od Energetického regulačního úřadu,” komentuje novelu Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti a dodává, že je otázkou, kolik zájemců odradí byrokratické podmínky.

„Co je ale hlavní - nejčastějším důvodem pro založení společenství bude záměr sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje ve vlastnictví společenství mezi jeho členy. Tedy dodávka této elektřiny zdarma. Navrhovaná právní úprava je však v tomto ohledu polovičatá, neřeší slevy na platbách za distribuci při sdílení elektřiny v rámci lokality, která je připojena na jednu větev nízkého, či vysokého napětí. Zákon zavedení takových slev nevylučuje, realizace je však na Energetickém regulačním úřadu. Nepřistoupí-li k tomu ERÚ aktivně, významně se snižuje motivace k založení společenství,” dodává Pavel Doucha.

Přečtěte si také Fotovoltaika s baterií v bytovém domě Přečíst článek

UKEN upozorňuje na další možnou nesnáz. Obchodníci s elektřinou do návrhu prosadili ustanovení, které může lidem členství v energetických společenstvích významně prodražit. „Konkrétně se jedná o právo obchodníka s elektřinou jednostranně změnit podmínky smlouvy o dodávce elektřiny každému, kdo se zapojí do sdílení elektřiny. To v praxi může znamenat, že obchodník s elektřinou zvýší cenu za dodávanou elektřinu až do takové míry, aby nepřišel o žádný zisk. I když by tedy lidé od obchodníka díky členství v energetickém společenství odebírali méně elektřiny, mohli by za ni zaplatit podobnou cenu jako před sdílením. Vůči členům energetických společenství je to diskriminační, což odporuje evropskému právu,“ vysvětluje právnička UKEN Eliška Beranová.

V rámci Evropy dnes mohou do energetických komunit vstupovat například občané Rakouska, které komunitní energetiku chápe jako jeden z pilířů pro splnění cíle vyrábět do roku 2030 všechnu energii z obnovitelných zdrojů. Rakouská vláda přijala potřebnou legislativu v polovině loňského roku.

Zdroje:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.