logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Fotovoltaika

Pořizujete fotovoltaiku? Pozor na povinné úpravy elektroměrových sloupků


© Adobe Stock

Uvažujete o střešní solární elektrárně (třeba i výhledově)? Pak pokračujte ve čtení, tohle téma se vás přímo týká. Distribuční společnosti totiž od listopadu 2019 mnohem přísněji kontrolují, zda elektroměrové rozvaděče při připojování solárních elektráren (i dalších výroben elektřiny) splňují striktně stanovená pravidla. Aby to nebylo úplně jednoduché, každá distribuční společnost si je nastavila po svém. A některé povinné úpravy bohužel můžou nečekaně zasáhnout do rozpočtu.

Abyste nemuseli studovat stohy předpisů, podívali jsme se na celou věc za vás. A máme pro vás dobrou i špatnou zprávu. Ta dobrá je, že ve většině případů se dá úprava sloupku vyřešit v jednotkách tisíc. Ta špatná je, že problém se týká prakticky všech instalací.

Bez správného sloupku nepřipojíte fotovoltaiku k distribuci

U starších domů elektroměrové sloupky nejsou v souladu s aktuálně platnými předpisy prakticky ve 100 procentech případů. Ani nad drobnými nedostatky přitom nelze mávnout rukou, protože distribuční společnosti odmítají fotovoltaiky s nevyhovujícími sloupky připojit,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies, která má na kontě nejvíc domovních instalací solárních elektráren na českém trhu.

Pokud se pozastavujete nad tím, jak je možné, že tolik sloupků neodpovídá současným pravidlům, má to hned dvě příčiny. Jednou je klasický vývoj. Předpisy se v čase mění a co platilo před lety, jednoduše neplatí dnes. A pak je tu skutečnost, že sloupek domu s vlastním zdrojem elektřiny musí splňovat jiné normy než sloupek klasického domu bez zdroje. Problém tak často řeší i novostavby, které s instalací fotovoltaiky nepočítají už v projektu.

Zatímco klasické rodinné domy musí kvůli kolaudaci splňovat tzv. podmínky připojení k nízkému napětí, domy s vlastním zdrojem musí splňovat podmínky připojení pro výrobny elektřiny, jejichž kritéria jsou přísnější,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

Jiný kraj, jiný sloupek

Jak tedy elektroměrové rozvaděče mají vypadat podle jednotlivých distribučních společností? Pravidla se skutečně značně liší. Určující bývá to, kde se daná nemovitost nachází.

 • Požadavky ČEZ:
  • Sloupek vždy musí obsahovat dva tzv. „kříže“ – neboli musí být připravený k osazení elektroměru a hromadného dálkového ovládání (HDO):
   1. kříž = elektroměr, 2. kříž = HDO nebo aspoň příprava na něj. HDO jednak blokuje vybrané spotřebiče, jednak v případě fotovoltaiky slouží k odstavení elektrárny (viz níže).
  • Dvířka sloupku mohou být plastová nebo plechová. Pod dvířky už nesmí být další krycí plech (u starších sloupků to často bývá). Pravidla aktualizovaná k 1. 1. 2023 doslova uvádějí, že elektroměr nesmí být zakryt odnímatelným krytem (maskou).
  • Veškeré vodiče musí být barevně rozlišeny v souladu s podmínkami o připojení, a navíc musí být ještě označeny návlečkami s popisem.
  • Všechny silové vodiče musí splňovat průřezy podle hodnoty hlavního jističe, minimálně však 6 mm2 Cu.
  • V elektroměru a HDO nesmějí být hliníkové vodiče.
  • Součástí sloupku – pokud je v něm osazeno HDO – musí být i ovládací relé, které slouží ke spínání spotřebičů (bojler, elektrokotel, tepelné čerpadlo…). Umisťuje se pod stávající HDO na tzv. „L“ držák nebo ke stávajícím jističům. Praktická rada: Pozor na to, aby relé bylo opravdu funkční. (Může se to zdát komické, ale v praxi se opravdu dost často stává, že si lidé upravují sloupky sami, neodborně, a pak se diví, že relé je nefunkční a oni se sprchují studenou vodou.)
  • Dále je třeba vyvést ve sloupku u HDO vodič označený N0 % a u střídače fotovoltaiky zapojit tzv. „krizové odpínání PVE“, které slouží k tomu, aby ČEZ mohl v případě nouze odpojit fotovoltaiku od distribuční sítě . K tomu může dojít pouze v přesně vymezených situacích specifikovaných v Energetickém zákoně (během naší praxe jsme se s takovým zásahem zatím nesetkali).
  • Aby byla při výměně elektroměru zajištěna bezpečnost techniků distribuce, je nyní nutné namontovat a zapojit vypínač instalace. Ten se v případě distribuce ČEZ smí osadit jak do neměřené, tak i měřené části elektroměrového rozvaděče.Příklad opravy z nevyhovujícího sloupku na vyhovující: nový elektroměr, nové HDO, nové oddělovací relé
 • Požadavky EG.D (dřívější E.ON Distribuce elektřiny):
  • Zatímco do přelomu let 2022/2023 sloupky na území EG.D, na rozdíl od ČEZ, nemusely obsahovat dva tzv. „kříže“, k 1. 2. 2023 se situace změnila a dva kříže jsou povinné. (Stejně jako u ČEZ, 1. kříž = elektroměr, 2. kříž = hromadné dálkové ovládání (HDO), nebo aspoň příprava na něj). Ovšem pozor! Nové pravidlo má výjimku, a není úplně jednoduchá. Řídí se totiž tím, co je uvedeno ve smlouvách o připojení, které mají majitelé fotovoltaiky doma. Smlouvy vydané distribuční společností před datem 1. 2. 2023, totiž můžou – ale taky nemusí(!) – obsahovat následující větu. „U mikrozdrojů bude příprava provedena na základě výzvy provozovatele DS do tří měsíců.“ V překladu to znamená, že u daného zákazníka v době vystavení smlouvy o připojení nebyly dva kříže povinné, a i když nyní došlo ke změně pravidla, zákazník je povinen provést výměnu teprve poté, co ho k tomu EG.D přímo vyzve. Pak má na úpravu tři měsíce.
   Z toho plyne, že je skutečně potřeba číst nejen aktuálně platné obecné podmínky vydávané distribuční společností, ale i samotnou smlouvu o připojení. Nicméně abychom našim zákazníkům ušetřili co nejvíc práce s tímto zjišťováním, v S-Power Energies jsme u upravovaných sloupků automaticky instalovali rozvaděče se dvěma kříži už v uplynulých letech, kdy to ještě nebylo povinné. Nyní v tom pochopitelně budeme pokračovat,“ uvádí jednatel společnosti.
  • Od 1. 2. 2023 také platí nová podmínka týkající se jističe HDO. Donedávna platilo, že pokud si někdo nainstaloval dva kříže, musel vedle hlavního jističe umístit také dva jističe HDO. Nyní stačí jeden, který slouží jak k jištění HDO (hromadné dálkové ovládání), tak OR (oddělovací relé). Zároveň ale ničemu nevadí, když má někdo z minulosti nainstalované dva samostatné jističe.
  • Od 1. 2. 2023 se změnilo i pravidlo týkající se výše uvedeného oddělovacího relé (OR). Zatímco dříve ho instalovali technici distribuční společnosti, nyní si za jeho přípravu odpovídá sám zákazník (může tím například pověřit firmu, která mu instaluje fotovoltaiku). „Vtipné“ je, že ačkoli toto pravidlo oficiálně platí od 1. 2. 2023, EG.D v podmínkách doslova uvádí, že „oddělovací relé si pořizuje zákazník na svoje náklady od 1. 1. 2023“ – tedy nově nastavené pravidlo aplikuje zpětně. „Nezbývá jen doufat, že je to jen nešťastný překlep. Jinak by to bylo podobné jako zavést od února nové pravidlo o omezení rychlosti v obci na 40 km/h, ale pokuty udělit i řidičům, kteří danou rychlost překročili už v lednu,“ komentuje Jaroslav Šuvarský.
  • OR se nově (od 1. 2. 2023) vždy osazuje do stejného prostoru, kam se umisťuje hlavní jistič a jistič HDO.
  • Všechny silové vodiče musí splňovat průřezy odpovídající hodnotě hlavního jističe, minimálně 6 mm2 Cu.
  • V elektroměru nesmějí být hliníkové vodiče.
  • Veškeré vodiče musí být v souladu s pravidly barevně rozlišeny, a navíc musí být ještě označeny návlečkami s popisky, které jsou jasně definované v připojovacích podmínkách.
  • Pokud dojde k výměně starého rozvaděče nebo hlavního domovního vedení, je třeba umístit elektroměrový sloupek na veřejně přístupné místo. (V minulosti elektroměry často bývaly v zádveří.) Technici EG.D upřesňují umístění sloupku i při instalaci fotovoltaiky. Instrukce bývá ve smlouvě o připojení.
  • Aby byla při výměně elektroměru zajištěna bezpečnost techniků distribuce, je nyní nutné namontovat a zapojit vypínač instalace. Ten se smí osadit jak do neměřené, tak i měřené části elektroměrového rozvaděče.
Elektrosloupek nachystaný dle požadavků PRE a čekající na dodělání od techniků PRE
Elektrosloupek nachystaný dle požadavků PRE a čekající na dodělání od techniků PRE
 • Požadavky PRE:
  • Základní podmínkou jsou opět 2 kříže (elektroměr a HDO, nebo příprava na něj).
  • Elektroměr musí být umístěn vždy na hranici pozemku. Pokud tam není, musí se přesunout.
  • Aby byla při výměně elektroměru zajištěna bezpečnost techniků distribuce, je nyní nutné namontovat a zapojit vypínač instalace. Ten se smí osadit pouze do měřené části elektroměrového rozvaděče. Pokud rozvaděč nemá měřenou část, je nutné ho vyměnit.
  • Zcela klíčová je podmínka, že zásadní úpravy sloupku, resp. jeho připojení (kdy je třeba provést rozplombování elektroměrového rozvaděče), může vyřešit pouze licencovaný pracovník společnosti PRE. Zákazník si tak na toto (na rozdíl od ČEZ a EG.D) nemůže sjednat vlastního elektrikáře. Nemůže to vyřešit ani firma, která instaluje fotovoltaiku. Ta může vše pouze připravit, např. postavit nový sloupek, pokud původní nebyl na hranici pozemku.)

Jak vypadají nejčastější úpravy?

Hlavní jistič mnohdy nevyhovuje požadavkům z hlediska zkratové odolnosti. Zkratová odolnost jističe musí být 10 kA, ale stává se, že je tam jen 6 kA, nebo dokonce méně. Stejné pravidlo platí i pro jističe HDO. Zkratová odolnost je uvedena v popisku na jističi.

Na nesrovnalost můžou poukazovat i nestejně barevné ovládací páčky jističů. Schválené jističe mívají po celé délce stejnou barvu (viz ilustrační foto).

Vyměnit neschválené jističe za schválené obvykle nebývá nijak složité, stejně jako některé další úpravy. Pokud jsou ale nepopsané a barevně neoznačené všechny vodiče, je to překvapivě náročnější úkon. Barevné označení se totiž nedá udělat lusknutím prstů. Bývá nutné tzv. „předrátovat“ celý rozvaděč, což znamená větší časovou investici technika, a tedy i vyšší poplatek.

Stejně tak je nutné kompletně „předrátovat“ celý rozvaděč i v případě, že elektroměr a HDO nejsou na stejné premixové desce. To je speciální elektroměrová deska lisovaná z izolantu, která se vedle pružnosti a odolnosti proti mechanickému poškození vyznačuje také odolností při teplotách do 80 °C a zpomalováním šíření plamene. (Mimochodem, smí se používat pouze v rozvaděčích, které jsou k tomu přímo určeny.) Pokud tato deska není jednolitá, je to v podstatě jen kosmetická vada, ale její náprava je paradoxně poměrně nákladná. Pravidla jsou totiž v tomto směru striktní, a pokud celý sloupek není osazen na jednotné desce, distribuční společnost solární elektrárnu nepřipojí.
Nevyhovující jistič (jedna celožlutá páčka namísto všech tří) a chybí oddělovací relé, na druhém obrázku obojí opraveno (celožluté páčky u jističe + doinstalované bílé oddělovací relé)

Na územích spadajících pod ČEZ Distribuci bývá problém s chybějícím ovládacím relé nebo s chybějícími vodiči pro krizové HDO. Pokud mezi sloupkem a střídačem solární elektrárny není fyzicky natažený vodič pro krizové HDO, bývá nutné instalovat ještě bezdrátové ovládání. To obvykle představuje další náklad cca 3 500 korun.

Zejména u starších sloupků bývá velmi častým problémem jejich nevhodné osazení – například v dřevěném obložení či za plechovým krytem. Vyloženou specialitou pak bývají případy, kdy jeden sloupek zahrnuje několik odběrných míst (například tři). „V takových situacích bývá mnohdy úprava společného sloupku zdrojem výrazných sousedských sporů. Cenově totiž vyjde prakticky nastejno upravit kompletně sloupek pro všechny domácnosti jako vyvést z něj ven pouze jedno odběrné místo do samostatného sloupku. Problém je, že fotovoltaiku chce obvykle jen někdo a zbývající domácnosti pak odmítají finanční účast na úpravě, která sahá až do desítek tisíc korun, jakkoli by se tím výhledově řešil problém i pro ně,“ uvádí příklad z praxe Jaroslav Šuvarský.
Příklad sloupku již upraveného podle předpisů EG.D

Na kolik změny vyjdou?

Jak už bylo naznačeno, rozptyl cen za úpravy elektroměrných rozvaděčů je značný – od jednotek až po desítky tisíc korun. Nejčastěji lze problém vyřešit v závislosti na složitosti a délce práce technika do 6 000 korun, jsou však i náročné případy – jako např. nestandardní víceelektroměrové rozvaděče – kdy je nutné počítat s částkou přesahující 20 tisíc korun. Bohužel jde o částku, na niž se nevztahují žádné dotace a nelze ji ani zahrnout do částky za instalaci solární elektrárny.
Příklad opravy z nevyhovujícího sloupku na vyhovující: z nejednotné premixové desky byly nové součásti předělány na jednotnou desku.

Aktualizováno 8. 2. 2023

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.