logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

www.airflow.cz
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
21.11.2023
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Škoda Transportation se dlouhodobě zabývá i vývojem kolejových vozidel, kam patří i měření podmínek uvnitř vozidel s ohledem na komfort strojvedoucích a cestujících.

2.10.2023
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Firma Recutherm s.r.o. se dlouhodobě zabývá problematikou systému zpětného získávání tepla z provozních odtahů vypalovacích a sušících pecí práškových lakoven.

26.9.2023
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Pojďme si společně popsat některé základní postupy zaregulování vzduchotechniky. Jako modelový příklad jsme vybrali prádelnu nemocnice po její kompletní rekonstrukci.

5.5.2023
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Prokázání projektovaných hodnot průtoku u přívodních a odvodních prvků vzduchotechnického systému měřením je dnes podmínkou úspěšné kolaudace. Jedním z příkladů může být i objekt Holečkova House.

4.5.2023
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Mgr. Pavel Kracík

Žijeme v pragmatickém světě, v němž technickou náplň projektů určují provize. A přeci tomu tak není vždy. Stále ještě existují architekti a designéři, jimž leží na srdci kvalita a výjimečnost jejich projektů a nikoliv zisk a kteří tak do svých projektů navrhují výrobky, o nichž jsou přesvědčeni, i když z nich nekouká provize. Někteří zacházejí ještě dál, když ostražitě dohlíží na realizaci svých projektů a brání zhotovitelům ve snaze navržené produkty zaměnit za jiné s provizí.

6.4.2023
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Vybavte se novou měřicí technikou splňující ty nejnáročnější požadavky kladené na měření VZT parametrů.

1.2.2023
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Nedílnou součástí komplexní kontroly stavu laminárního boxu je kontrola jeho stropního filtru, která spočívá ve stanovení rychlosti proudění v předem definovaných bodech ve shodě s ČSN EN ISO 14644-3

7.11.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Více než kdy jindy se s dramatickým nárůstem cen energií klade větší důraz na kvalitu a těsnost vzduchotechnických rozvodů.

25.10.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Již od roku 1955 se firma Airflow Development Limited věnuje problematice měření VZT parametrů spojenou s vývojem a výrobou profesionálních měřicích přístrojů. Po fúzi přístrojové divize se světovým lídrem TSI v roce 2005 vznikla nová generace přístrojů a sond, která zúročila více než 90 let zkušeností a praktických dovedností obou firem na světovém trhu měřicí techniky. Byl tak položen základ novému progresivnímu vývoji, díky němuž nyní firma Airflow přichází s novou, zcela revoluční řadou multifunkčních přístrojů řady TA500, vycházející z populárního modelu TA465. Pojďme si společně tyto nové přístroje přiblížit.

11.8.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Naše firma dodává převodníky tlaku v nejrůznějších konfiguracích desítky let. Precizní převodník PTSXR a standardní řadu PTLE nově doplní nový převodník LDM-17.

Obr. 1 Ilustrační foto bytového domu
30.6.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Současné bytové domy se již neobejdou bez systému řízeného větrání. K jeho bezproblémové funkci a spokojenosti především uživatelů jednotlivých bytů je třeba celý systém po dokončení kvalitně zaregulovat. Že to nebývá v běžné praxi jednoduché nám potvrdil jeden z našich dlouholetých zákazníků: Pan František Vostřák (majitel firmy AIRDATA).

9.6.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Po nucené „covidové pauze“ naše firma, ve spolupráci s Katedrou techniky prostředí na ČVUT FS, uspořádala odborný seminář na téma měření vzduchotechnických parametrů.

4.4.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Nejen v nemocnicích se setkáváme stále častěji s využitím anemostatů jako přívodních i odvodních prvků VZT systémů, které je samozřejmě nutné po instalaci správně se shodě s projektem zaregulovat.

24.2.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Airflow se dlouhodobě zabývá kontinuálním měřením průtoku vzduchu v potrubí. V tomto článku Vám přiblížíme jednu z realizací na FN Plzeň, kde byly pro měření použity populární měřicí kříže.

29.9.2021
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Ještě v nedávné době platilo, že chcete-li změnit funkce vašeho koupelnového ventilátoru, musíte stávající ventilátor vyhodit a zakoupit nový. Jenže tohle už díky designovým ventilátorům iCON neplatí.

16.8.2021
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

V současných MaR systémech, a to nejen ve vzduchotechnice, se používá nepřeberné množství tlakových snímačů a převodníků tlaku.

28.6.2021
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Naše firma používá nejkvalitnější a nejpřesnější termické senzory.

21.4.2021
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Mgr. Pavel Kracík

Víte, co mají společného Rolls-Royce, Kalašnikov, Beatles a Anritsu? Každý z nich je nestárnoucí a do značné míry nepřekonatelnou legendou ve své oblasti, ať již jde o automobilový průmysl, zbrojní průmysl, populární hudbu nebo profesionální měření teploty.

29.3.2021
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

V běžné praxi se dnes při měření průtoku v potrubí používají buď termické anemometry nebo Prandtlovy sondy. V obou případech sondy nepokryjí svojí délkou rozměr potrubí větší než 1000 mm.

3.12.2020
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Ing. Roman Rybín

Dlouhá desetiletí měly bytové ventilátory jen podobu nevzhledných skříněk starých školních rozhlasů. První designové ventilátory na českém trhu sice přinesly estetickou změnu, nenabízely však žádnou funkční inovaci. Přelomovým okamžikem se tak stal až rok 2005, kdy se zrodil britský designový ventilátor iCON. Jako první nabídl českým zákazníkům originální design zkombinovaný s technologickým vylepšením. A ne ledajakým. Díky unikátním vlastnostem kouzlo tohoto ventilátoru po 15 letech prodeje neustále sílí.

22.9.2020
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Všude, kde je delší vertikální odtahové potrubí od ventilátoru a kde klesá teplota pod hodnotu teploty rosného bodu (např. půda, nevytápěné chodby atd.), hrozí velké riziko vzniku kondenzátu.

3.8.2020
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

V dnešní době se už žádná firma, zabývající se zaregulováním vzduchotechniky, neobejde bez potřebné měřicí techniky. Firma Airflow nyní nabízí výhodné podmínky pro vybrané produkty se slevou 20 %.

Měření průtoku s termickým anemometrem v potrubí
29.7.2020
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

V dnešní době se už žádná firma, zabývající se zaregulováním, zprovozněním a servisem vzduchotechniky, neobejde bez potřebné měřicí techniky. Společnost Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, nyní nabízí výhodné podmínky pro vybrané produkty se slevou 20 %.

13.4.2020
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Ing. Roman Rybín

Zákazník JUTA a.s. se obrátil na naši firmu s požadavkem vyřešit problém s nastavením průtoků a jejich následným kontinuálním monitorováním na výrobní lince. Kvalita výroby se přímo odvíjí od správného nastavení odsávání vzduchu od jednotlivých komor linky současně s měřením celkového průtoku jednotlivých sekcí linky.

4.12.2019
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Ing. Roman Rybín

Firma Airflow se dlouhodobě zabývá problematikou kontinuálního měření průtoku vzduchu v potrubí. K nepřeberné řadě tlakových sond přibyla nově možnost místního zrovnoměrnění proudění, které výrazně přispívá k přesnosti měření, pomocí usměrňovací voštinové stěny.

4.3.2019
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Připravujeme pro Vás unikátní odborný seminář na téma: "problematika, legislativa a možnosti měření netěsnosti vzduchotechnického potrubí"

8.2.2019
Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha

Firma Airflow Lufttechnik GmbH,o.s.Praha, ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí, Energetického ústavu FSI VUT v Brně, uspořádala v průběhu ledna další z řady odborných seminářů.

30.10.2018
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Firmu Airflow netřeba dlouze představovat. Vždyť nabízí profesionální měřicí techniku déle jak 60 let. Stávající dobře známou řadu „black line“ nyní rozšiřuje o zcela novou, moderní a koncepčně řešenou řadu AirPro.

15.10.2018
Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha

Naše firma pro Vás vytvořila akční sety z nové řady AIRPRO, jako alternativu k nejprodávanějším modelům stávající řady.

20.8.2018
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Ing. Roman Rybín

Systém P.A.N.D.A. dokáže přesně a rychle ve shodě se současnou legislativou otestovat netěsnost sestav klimatizačních potrubí a ostatních vzduchotechnických systémů.

5.4.2018
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s firmou ŠTORC TZB a firmou Evora CZ si pro Vás na měsíc květen 2018 připravila nový workshop.

19.2.2018
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Přijďte si prohlédnout a vyzkoušet naší zbrusu novou řadu měřicích přístrojů AIRPRO. Najdete nás v hale 2, stánek č. 244.

6.10.2017
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Další z populárních odborných seminářů firmy Airflow se uskutečnil ve spolupráci s katedrou Techniky prostředí ČVUT v Praze.

11.5.2017
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

AirPro představuje kompletní moderní měřicí systém pro vzduchotechniku, který je propojený bezdrátově s Vaším chytrým telefonem.

2.12.2016
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Odborný seminář pro techniky VZT a MaR, montážní firmy, správu budov TZB a další pracovníky zabývající se kontrolou a měřením VZT systémů.

17.8.2015
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Firma AIRFLOW chce dávat zákazníkovi vždy to nejlepší. Proto se ventilátor iCON15 eco stává od srpna 2015 standardem a plně nahrazuje původní starý model iCON15. Více informací na webu.

10.2.2015
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, kde si sami vyzkoušíte měření průtoku dle metodiky normy ČSN EN 12599. 17.2. Plzeň, 18.2. Benešov, 19.2. Praha.

9.12.2014
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Firma AIRFLOW, ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí Energetického ústavu FSI VUT v Brně, uspořádala odborný seminář na téma Měření vzduchotechnických parametrů.

2.10.2014
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Zajímáte se o větrání v praxi ? S jakou přesností jste schopen měřit množství vzduchu na vyústkách ? Chcete si vyzkoušet měření VZT parametrů sami ? Tak přijďte 9.10.2014 do hotelu Baroko - Praha 10

29.5.2014
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Naší řadu eco produktů rozšiřujeme v letošním roce o novinku: osoušeče rukou ecoDRY 550

16.5.2012
AIRFLOW Lufttechnik GmbH

Firma Airflow rozšířila svoji nabídku měřicí techniky nově o termovizní kamery FLIR (světová jednička v této oblasti).

22.2.2011
Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha

Tématem bude problematika netěsnosti vzduchotechnických systémů. Obsah školení je orientován zejména na výrobce VZT systémů, projektanty, techniky MaR a montážní firmy.

25.5.2009
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Splečnost Airflow Lufftechnik GmbH představuje nový systém P.A.N.D.A.

1.8.2007
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Přístroje nové generace. Firma Airflow uvedla na trh kompletní novou řadu měřicích přístrojů pro vzduchotechniku, kterou lze charakterizovat třemi hesly: VYSOKÁ PŘESNOST * TRADICE * PROFESIONALITA

21.9.2005
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Ventilátory Icon od firmy Airflow (Rheinbach, SRN) jsou vhodné i pro ty nejmenší prostory.

28.1.2005
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Nová tvář větrání - iCON Firma AIRFLOW si Vám dovoluje představit novou řadu ventilátorů iCON, které jsou určeny k větrání koupelen, toalet, kuchyní, atd.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.